Přednáška pro gymnazisty o současné i vysokorychlostní železniční dopravě
Na přání studentů se zájmem o železniční dopravu a její budoucnost navštívil v pondělí  21. října 2013 českotřebovské gymnázium pan Ing. Michal Drábek z ČVUT Fakulty dopravní, který si připravil přednášku na studenty zvolené téma „Váš vlak jede každou hodinu a mohl by jet mnohem rychleji“. Možnost dozvědět se něco nového formou přednášek přináší ČVUT v rámci projektu „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, který je určen především mimopražským středním školám.
Pro přednášku, doprovázenou počítačovou prezentací, byla vyhrazena 1. vyučovací hodina a zúčastnilo se jí přibližně 15 studentů nižšího i vyššího gymnázia.
V první části pan Drábek představil všem přítomným problematiku taktové dopravy, která dnes tvoří běžnou součást naší železniční dopravy. Mnoho zajímavých informací jsme se dozvěděli o historii a vzniku ve Švýcarsku, o výhodách, současné situaci u nás a také o možnostech do budoucna. Tím přednáška volně navázala na druhou, ještě o něco zajímavější část, jejímž tématem byla vysokorychlostní železnice v České republice. O této problematice zatím široká veřejnost nemá příliš mnoho informací, proto byla přednesená vize budoucí železniční dopravy velmi poučná. Nutno podotknout, že plány Ministerstva dopravy ČR jsou více než velkolepé, a pokud se podaří dosáhnout všech cílů, měla by být Praha spojena se všemi krajskými městy do hodiny cesty vlakem, resp. do dvou hodin na velké vzdálenosti. Páteřní vysokorychlostní trať bude v budoucnu spojovat Prahu s Brnem a Ostravou a v plánu jsou investice i do dalších tzv. „rychlých spojení“ s ostatními městy. Pro Českou Třebovou to může mít i určitá negativa – většina dálkových vlaků, jak na Brno, tak na Ostravu, bude pravděpodobně jezdit mimo náš uzel. Pan Ing. Drábek je sice optimistou a tvrdí, že je reálné cestovat mezi Prahou a Brnem za přibližně 1 hodinu v horizontu 15 let, já osobně však s ohledem na současnou dopravní politiku státu takovým optimistou nejsem. Kdo ví, zda pan prezident nedá před rychlovlaky přednost plavebnímu kanálu Dunaj-Odra-Labe…
Závěrem bych za všechny zúčastněné studenty rád poděkoval panu Ing. Drábkovi, že nám umožnil dozvědět se mnoho informací o železniční dopravě. Nezbývá než doufat, že se jeho slova co nejdříve naplní a česká železnice se konečně přiblíží dnes naprosto běžné úrovni států západní Evropy.                                                                                                                 Jiří Štembírek, 8.A