Druhý koncert letošního 9. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Česká Třebová měl vyšší návštěvnost než koncert první, ačkoliv měl "jenom" tuzemského interpreta Lukáše Hurtíka. Ten však zcela naplnil veškerá očekávání, podal vynikající  interpretační výkon. "Měl jsem možnost pro koncert si vybrat  skladby bez nějakého omezení, snažil jsem se vybrat  skladby, které se jednak dobře hrají a které měly dobrý ohlas také při předchozích koncertech. byla to převážně starší hudba, zařadil jsem také skladbu Pianto Zdeňka Pololáníka a to hned na úvod koncertu, " řekl Lukáš Hurtík před koncertem. "Měl jsem možnost se dobře seznámit s varhanním nástrojem, který je pro koncert velmi dobře připravený, na zkoušení jsem měl dostatek času. S nástrojem v kostele sv. Jakuba jsem velmi spokojen. Jsem také velmi potěšen přítomností  hudebního skladatele a patrona festivalu Zdeňka Pololáníka na mém koncertu, " dodal Lukáš Hurtík.  
Lukáš Hurtík (1978) pochází z Nedakonic u Uherského Hradiště. Absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vystudoval hru na varhany u MgA. Ester Moravetzové a klavír u MgA. Zdeňka Muchy. Ve hře na varhany pokračoval v letech 2003–2008 na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně u prof. Kamily Klugarové. V akademickém roce 2006/2007 studoval hru na varhany jako stipendista na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgartu u předního koncertního umělce a skladatele prof. Jürgena Essla. Od října 2008 pokračoval ve svém vzdělání na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, doktorský studijní program ukončil v roce 2012. Koncertoval po celé České republice a představil se publiku také v  Německu, Polsku a Slovensku.
 
Program koncertu:
Zdeněk Pololáník (*1935) Pianto
Samuel Scheidt (1587-1654)  Cantilena Anglica Fortunae, SSWV 134
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium a fuga C dur, BWV 547
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  Sonáta F dur, Wq 70/4  (Allegro, Largo, Allegretto)
Antonín Dvořák (1841-1904) Preludim G dur Fuga g moll
César Franck (1822-1890) Chorál č.l E dur