Průběh stavby nových městských  veřejných WC u Nového náměstí                   
O tom, jak se měnil původní stav, který trval po desítky let od výstavby krytu CO v sedmdesátých letech na nový vstup, který umožňuje vstoupit jednak do podzemí, kde je nyní prodejna potravin firmy CBA a také na nově postavené veřejné sociální zařízení přístupné díky automatu ve dveřích 24 hodin denně za poplatek pouhé dvě koruny, vypovídají následující fotografie Martina Šebely a fotografie z archivu Čt. zpravodaje.. Stavbu prováděla firma DS Intex, s.r.o. a byla realizována v termínu a ve velmi dobré kvalitě.

  • Závěrečné snímky z konce září a 3. října: hotovo (Foto Milan Mikolecký)