Druhý seminář  pro pamětníky na téma Václavská ulice na Trávníku             
Pamětníků i těch, kteří se chtějí dovědět více o historii a připomenout si jak to bylo ve Třebov é v době, kdy ještě nebylo nové náměstí ani nové sídliště, kde stála socha  svatého Václava, kde byl Šimonův kaštan a porovnat, jak zapadl do scenerie starého Trávníků evangelický kostel dnes stojící uprostřed sídliště plného paneláků, se sešlo dostatek a tak výklad a projekci obrázků doplňovala diskuze. Seminář vedl Martin Šebela. Seriál pro pamětníky bude pokračovat  také v dalších měsících. Fotografovala Jitka Peková
 
Příští seminář pro pamětníky staré České Třebové:
Seminář je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Lektor semináře promítne   a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Pamětníci si zde budou moci zavzpomínat na zaniklá místa našeho města a osobně se nad starými fotografiemi setkávat. Příští setkání se uskuteční v úterý 26. listopadu od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Tématem budou Uličky starého Trávníka. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce:  do 60 minut. Lektor: Martin Šebela