Českotřebovské kalendárium na listopad 2013  
15 let od úmrtí doc. RNDr. Ilji PEKA, CSc. (5.11. 1945 – 25.11. 1998), vysokoškolského pedagoga, vědeckého pracovníka a odborného spisovatele

Narodil se v České Třebové, kde absolvoval základní a Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1963 byl přijat na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze ke studiu geologie se specializací na paleontologii. Po studiích v roce 1968 jej na doporučení pražské fakulty přijali na místo odborného asistenta na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučoval zde paleontologii, ale i jiné obory geologických věd. Později zde zastával funkci vedoucího katedry, dosáhl titulu doktora přírodních věd, vědecké hodnosti kandidáta věd a byl jmenován docentem. Vedle pedagogické činnosti se také věnoval vědecké práci. V naší republice patřil mezi přední odborníky na trilobitovou faunu a také ve výzkumu fosilních stop po životě (ichnofosilií). Specializoval se i na studium čtvrtohorních ledovcových uloženin Slezska a severní Moravy. Své poznatky z vědy a regionální vlastivědy, o kterou měl hluboký zájem, publikoval v obsáhlých studiích, příležitostných článcích, monografiích a učebních textech. Byl členem vědecké rady PF a Vlastivědného muzea v Olomouci, předsedou Poradního sboru Slezského zemského muzea v Opavě a spolupracovníkem muzeí v Šumperku, Moravské Třebové a České Třebové. Pro českotřebovské městské muzeum napsal společně s Mgr. Milanem Michalskim obsáhlou publikaci Neživá příroda Českotřebovska, je také autorem řady populárně vědeckých článků v Českotřebovském zpravodaji. Dr. Pek byl nesmírně pilný a obětavý, výjimečně inteligentní a široce vzdělaný. Právem se zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti našeho města.
 
135 let od narození Ely ŠVABINSKÉ (19.11. 1878 – 10.8. 1967), manželky a modelky akademického malíře Maxe Švabinského

Narodila se v Podmoklech nad Labem v rodině Rudolfa a Josefy Vejrychových. Matka se starala o domácnost a byla literárně nadaná, otec pracoval na železnici. Charakteristiku Ely  snad nejlépe vystihli Emil a Božena Hejlovi ve svém spisku Matka a dcera (vydal ZK Adamovské strojírny n.p. Adamov, 1978), kde uvedli : „ Byla drobné, křehké postavy, tmavých bohatých vlasů, pravidelných rysů obličeje a hlubokých očí s melancholickým výrazem. Měla vážnou a hloubavou povahu, milovala hudbu, literaturu, výtvarné umění a přírodu“. V roce 1895 se v Praze na Národopisné výstavě poprvé setkala s Maxem Švabinským. Vznikla mezi nimi láska na první pohled a Max brzy začal chodit do rodiny Vejrychovy na návštěvy. Vztah obou vyvrcholil svatbou 2. června 1900. Svatební obřad byl v Litomyšli a hostina se konala v Kozlově, kde Eliny rodiče koupili malou opuštěnou chaloupku.
Ela jezdila do Kozlova s Maxem trávit letní i zimní prázdniny a Max zde tvořil svá známá díla. Eliška sama se stala inspirátorkou a jednou z nejoblíbenějších modelů Maxe Švabinského v jeho velice úspěšném raném tvůrčím období, které se datuje léty 1896 až 1919. Její první portrét vznikl již na jaře roku 1896 v pražském bytě Vejrychových. Od té doby stála Maxovi modelem několikrát do roka. Naposledy byla zobrazena na olejovém obraze Ateliér v roce 1916. Dlouhá léta žila Ela s Maxem ve spokojeném soužití. Zlom nastal v roce 1919, když zemřel Elin otec . Od té doby se Max do Kozlova nikdy nevrátil a ona tady zůstala najednou sama. Přestože zde již bydlel a hospodařil její bratr Karel a do Kozlova jezdil i její druhý bratr Rudolf, nastala v jejím životě prázdnota. Začala si hledat nové přátele, kteří pak za ní do Kozlova jezdili na návštěvy. Navštívilo ji zde mnoho osobností známých jmen, např. skladatel Bohuslav Martinů, primárius České filharmonie Stanislav Novák, francouzská klavíristka Blance Selva, profesor Zdeněk Nejedlý a jeho žák Mirko Novák, nebo spisovatelka Marie Majerová. Za války byla aktivní členkou protifašistického odboje a Kozlov se stával útočištěm i místem schůzek pronásledovaných odbojových pracovníků. V únoru 1943 byla za tuto činnost zatčena a dva roky vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Po válce se věnovala psaní vzpomínek, které vyšly v roce 1960 pod názvem Vzpomínky z mládí. Do Kozlova naposledy přijela v létě roku 1967. Zemřela v Praze, pochována je spolu s dalšími členy rodiny na malém kozlovském hřbitově.                                                               Jan Skalický