Českotřebovský deník 267/2013 (8.11.)                                   

Kalendář je v prodeji v infocentru města v přízemí radnice, knihkupectví Paseka a prodejně DAS v Sadové ulici za 78 Kč.

Nechcete si zkusit PraSe?

Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář) je celoroční soutěž pořádaná studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je určena středoškolským studentům a všem, kteří se zajímají o matematiku. Zájemci v průběhu roku dostávají zadání úloh, jejichž řešení posílají organizátorům. Došlá řešení se opravují a posílají zpět spolu se vzorovými řešeními a komentáři, průběžnou výsledkovou listinou a novými zadáními. K semináři se vážou i různé další akce.
Student českotřebovského gymnázia Radovan Švarc se pravidelně umísťuje na předních místech soutěže. V podzimní sérii byl 1.– 6. ze 185 účastníků. Máte-li zájem, podívejte se: http://mks.mff.cuni.cz/  V. Šrůtková

Jak na to jsou s rozpočtem v Novém Jičíně a jakými zdroji rozpočet oddíl naplňuje

V Novém Jičíně proběhl seminář, na kterém se mimo jiné konfrontovali rozpočty, jejich naplnění z různých grantů a zdrojů. Někteří trenéři se otevřeli svým rozpočtům více někteří byli jak je zvykem tak trochu tajní. Já jsem si vzal informaci oddílu, který je na tom výkonnostně podobně jako náš volejbalový oddíl a to Nový Jičín.
Oddíl má rozpočet těsně pod dva miliony korun. Oddílu město platí pronájmy sportovišť (tak to platí u všech sportů ve městě). Jejich rozpočet za pronájmy činí přes 600.000,-Kč. Náš rozpočet pronájmů  je poloviční, ale jenom tím, že trénujeme v hale vesměs se dvěma družstvy a pronájmy si platíme z rozpočtu oddílu.
Další příjem je z grantu města na mládež, která činí 242.000,-Kč, podobný grant využívá i náš oddíl, ten je 1/3  této částky.
Největším finančním přínosem do oddílové pokladny je částka z loterií, která jde z rozpočtu města a činí něco málo přes 900.000,-Kč. Oddíl je zařazen mezi šest preferovaných sportů podle kvality a výše soutěží, historických výsledků a oblíbenosti ve městě. Z částky, která do města přistane z MF jde na sport 60% a z toho 70% na vybrané sporty podle výše uvedených kritérií.
Zhruba 250.000,-Kč pak oddíl sežene od různých přispěvovatelů a z vlastních oddílových příspěvků.
Za oddíl volejbalu T.J. Sokol Česká Třebová II     Lubomír Vašina
 
Poznámka: udělejme tedy srovnání Nový Jičín - Česká Třebová                       

Rozhodně nedáváme na sport méně než nový Jičín....
Situaci můžeme také ukázat na výdajovém rozpočtu města Nový Jičín, strana 9. Nutné ovšem podotknout, že Nový Jičín je větší město než Česká Třebová, má asi 24 tisíc obyvatel a městský rozpočet je proti České Třebové více než dvojnásobný (471,4 mil. Kč). Neuvádí se, kolik dostávají tamní volejbalisté, ale  to, že v grantech se rozděluje na sportovní organizace ve městě se celkem 7110tis.a na kulturní organizace 810 tisíc Kč.  Kč. Příspěvky z loterií a výherních hracích přístrojů mají v tomto městě celkem hodnotu 5 780 tis. Kč, z čeho jde 50% na sport, 10% na kulturu a 40% je rezerva systému v rámci celého rozpočtu města. (viz. tabulka)

Jaké je rozdělení částek z rozpočtu města Česká ´Třebová (2013) na sport a tělovýchovu:

sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. 5538,0
z toho:  
sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise 2870,0
TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 400,0
TJ Sokol Lhotka - terenní úpravy hřiště 541,0
dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0
týden sportu 510,0
Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T. 70,0
krasobruslení + synchronizovaný tanec 162,0
sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0
Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 60,0
Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 30,0
TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0
Základní kynologická org. č. 648 - Mistrovství ČR 20,0
olympiáda MŠ 15,0
A na kulturu jsou ve formě grantů pouze dále uvedené prostředky:
kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 250,0
o.s. Triarius Č. Třebová - činnost 200,0
 
V Novém Jičíně mají Beskydské divadlo, které finančně podporují z rozpočtu 11,5 mil. Kč a navíc Městské kulturní středisko, které
získá z rozpočtu celkem 17,5 mil. Kč. Na městskou kulturu zde přispívají mimo grantový systém celkem částkou 32 mil. Kč.  Nejde o investice, jen provoz a údržba.  Pro srovnání v České Třebové jde na provoz městské kultury cca 18 mil. Kč celkem, tedy cca .56% částky v Novém Jičíně.
 
Granty Sport ČT 5 538 tis. Kč  celkem
Granty Nový Jičín  7110 tis. Kč + 50% z příspěvků VHP 2890 tis. Kč =  10000 tis. Kč
Vyjádření v %  Česká Třebová dává v grantech na sport 55,38% toho co v Novém Jičíně
 
Granty kultura ČT  450 tis. Kč celkem
Granty Kultura Nový Jičín 810 tisíc + 10% z příspěvku VHP , tedy 570% tis. Kč, celkem 1380 tis. Kč-
Vyjádření v % Česká Třebová dává v grantech na kulturu jen 32,6% co v Novém Jičíně
 
Financování městských kulturních zařízení ČT   18  mil. Kč
Financování městských kulturních zařízení v Novém Jičíně 32 mil.. Kč
Vyjádření v procentech: Česká Třebová dává na provoz a údržbu městských kulturních zařízení 56% toho co Nový Jičín.
 
Porovnání městských rozpočtů 2013
Česká Třebová celkem 2013           207 tis. Kč
Nový Jičín 2013                              471 432 tis. Kč 
Vyjádření v % Rozpočet města Česká Třebová činí celkem jen 44,8% rozpočtu města Nový Jičín.

Dalším zajímavých ukazatelem by bylo porovnání dluhu města Česká Třebová a  Nového Jičína. Zatímco Česká Třebová ve svém rozpočtu věnovala na úhradu jistiny a úroků v r. 2013 cca 15 mil. Kč, tak město Nový Jičín splácí letos jen asi necelé 2 mil. Kč z půjčky na kanalizaci. Takže i náš nyní celkem omezený rozpočet musí ještě řadu let počítat s odkládáním 15 mil. Kč na splácení dluhu.  I to jistě omezuje náš rozlet.

Čívická schůzka k podpoře sportu. Peníze by měly jít do mládeže

Staré Čívice/Pardubice (8. listopadu 2013) – Ve Starých Čívicích jednali včera o systému podpory sportu a roli regionů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, krajský radní pro sport René Živný spolu s předsedou Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalem a předsedou České unie sportu (ČUS) Miroslavem Janstou. Shodli se na tom, že peníze z loterií by měly jít především na výchovu mladých sportovců. Očekává se, že kluby dostanou první peníze v druhé polovině roku 2014. „Debatovali jsme o systému podpory sportu, neboť se otevírá prostor pro větší příliv peněz z loterií do této oblasti. Z našeho pohledu budou zásadní kritéria a principy, podle kterých by měly být finanční prostředky rozdělovány. Hovořili jsme také o možné úloze krajů, ale i krajských organizačních složek sportovních asociací,“ shrnul hlavní témata Čívické schůzky hejtman Martin Netolický. Podle něj panovala shoda na tom, že je třeba investovat peníze především do mládežnického sportu a rozvoje talentů. Předseda ČOV Jiří Kejval informoval o tom, že se sportovní svazy snaží o renesanci českého sportu a posílení jeho prestiže ve společnosti. „Chceme, aby byl sport vnímán jako součást zdravého životního stylu. Diskutovali jsme také o podpoře sportu na středních školách,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval. Předsedové  ČUS i ČOV si také dovedou představit větší zapojení krajů při rozdělování peněz určených pro sport. Krajský radní pro sport René Živný se stal členem týmu při Českém olympijském výboru, který v současnosti pracuje na pravidlech, podle kterých by měly být peníze z loterií přidělovány. „Celý projekt je na dobré cestě. Pevně věřím, že první peníze by se ke klubům mohly dostat v druhé polovině roku 2014. Projekt by měl být kompletně spuštěn počátkem roku 2015,“ informoval o přípravách radní René Živný. Jednání se zúčastnili i další představitelé sportu jako například předseda Asociace ligových klubů Mattoni NBL Zdeněk Bříza.

Potvrzeno. Basketbalové All-Star Game 2014 bude v Pardubicích

Staré Čívice (7. 11. 2013) – Basketbalový svátek All–Star Game tentokrát s mezinárodní příchutí bude poprvé v České republice hostit pardubická ČEZ Arena. Výběry nejlepších hráčů dvou národních lig poměří síly nejenom v basketbalovém zápase, ale i dalších dovednostních soutěžích. Základní pětky obou týmů vyberou opět fanoušci. Hlasovat mohou na webových stránkách www.asg.basketball.eu od 7. 11. 2013 do 16. 2. 2013.  Informovali o tom na tiskové konferenci na zámečku ve Starých Čívicích zástupci českého a polského sportu. Hejtman Pardubického kraje Martina Netolický slíbil, že kraj tuto významnou akci přesahující hranice regionu podpoří 150 tisíci korun. 
 
Jedna z největších událostí v kraji v příštím roce?
Druhý ročník All-Star Game navazuje na loňskou úspěšnou premiéru, kdy se poprvé v historii utkaly v rámci All-Star Game výběry dvou národních lig. V loňské sezóně měl výhodu domácího prostředí výběr polské Tauron Basket Ligy, když se ASG uskutečnila ve Wroclavi. Tentokrát se však před domácím publikem představí hráči Mattoni NBL. „V příštím roce to bude zcela jednoznačně jedna z nejvýznamnějších událostí v našem regionu. Jsem velmi rád, že se tato akce bude konat právě v Pardubicích. Vloni jsem měl možnost zúčastnit se All-Star Game v polské Wroclavi. Je to velmi zajímavá forma popularizace sportu. Věřím, že se podaří zaplnit ČEZ Arenu,“ řekl hejtman Martin Netolický v úvodu tiskové konference. „Je to důkaz toho, že Pardubický kraj je krajem sportu, nejenom koní a hokeje, ale také basketbalu. Rozhodli jsme se proto tuto akci podpořit také finančně,“ doplnil Netolický.
 
Pardubice se ukázaly jako jasná volba
ČEZ Arena v Pardubicích byla pro zástupce České basketbalové federace (ČBF) i Asociace ligových klubů (ALK) jasnou volbou. „Polská strana vloni nastavila laťku velmi vysoko. První ročník dopadl skvěle. Na Pardubicích byla jednoznačná shoda, neboť je to tradiční basketbalové město, jsou tu výborní fanoušci a klub velmi dobře pracuje s mládeží,“ vysvětlil Miroslav Jansta, předseda ČBF. Podle předsedy ALK Zdeňka Břízy bylo výhodou Pardubic také jejich umístění nedaleko hranic s Polskem, zkušenosti s organizováním obdobných akcí a vstřícnost ze strany Pardubického kraje i města.
 
Bude překonána loňská návštěvnost 6500 lidí?
Jednou z otázek, která nad II. ročníkem česko-polské All–Star Game visí ve vzduchu, je, zda se podaří překonat loňskou návštěvnost ve Wroclavi. Na utkání se těší i samotní hráči. „Pro nás je mezinárodní model zajímavý, neboť potkáme soupeře, které tak dobře neznáme jako ty z ligy. Hráči chtějí vyhrát pro své fanoušky a svůj region, nám se to vloni nepodařilo, o to větší bude motivace letos,“ hecuje již půl roku dopředu Corey Muirhead z BK JIP Pardubice, který hrál za výběr Mattoni NBL v Polsku. Připomeňme, že v historicky prvním střetnutí sil obou výběrů se z těsného vítězství radovali hráči Tauron Basket Ligy (TBL) v poměru 109:104. Předseda Polského basketbalového svazu Gregorz Bachuński pochválil český basketbal, když připomenul vítězství české reprezentace nad Polskem na letošním EUROBASKETU o jediný bod. O vítěznou střelu se tehdy postaral Luboš Bartoň.   
Ředitel TBL Jacek Jakubowski věří, že si do Pardubic najdou cestu také fanoušci z Polska: „Loňský rok byl premiérou. Přestože mělo utkání charakter přátelského zápasu, byl zde patrný mnohem větší náboj, Pardubice navíc nejsou od hranic daleko,“ vysvětlil Jakubowski. Od All–Star Game 2014 si hodně slibuje i krajský radní zodpovědný za sport a cestovní ruch René Živný. „Je to přesně ten druh akce, kterých potřebujeme pro rozvoj cestovního ruchu v kraji co nejvíce. Věřím, že nepřitáhne jen sportovní nadšence z regionu a Polska, ale také z celé naší republiky. Překonat návštěvnost prvního ročníku je pro všechny zúčastněné velkou motivací,“ sdělil René Živný.  
Fanoušci se mají opravdu na co těšit, a to nejenom po basketbalové stránce. V rámci doprovodného programu vystoupí také česko-polská zpěvačka Ewa Farna.
 
Hlasování na internetu je spuštěno
Na závěr tiskové konference šéfové obou ligových asociací odstartovali hlasování. Není náhodou, že se do základní pětky dle výběru předsedy ALK Zdeňka Břízy dostali hned dva domácí hráči BK JIP Pardubice, rozehrávač Michal Čarnecký a křídlo Corey Muirhead. Jako parťáka na křídlo Muirheadovi vybral Vojtěcha Hrubana z Nymburku. Dvojici pivotmanů by podle měl tvořit Aleše Chán z USK Praha a reprezentační pivot z Nymburku Petr Benda. Máte stejný nebo jiný názor? Hlasujte na: www.asg.basketball.eu

 

Jaký je rozdíl mezi Českem a Kanadou