Českotřebovský deník 274/2012 (14.11.)                                
Informace z 23. jednání Rady Pardubického kraje

14. 11. 2013
Prioritami rozpočtu na rok 2014 jsou investice a maximální čerpání evropských peněz
Krajští radní schválili dnes návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2014, který hejtman Martin Netolický předloží zastupitelstvu v prosinci k projednání. „Jednoznačnými prioritami rozpočtu na příští rok jsou realizace investičních projektů spolufinancovaných Evropskou unií, zajištění finanční stability ve zdravotnictví a pokračování v konsolidaci nemocnic. Třetím klíčovým bodem rozpočtu je zajištění dopravní obslužnosti,“ vyjmenoval priority v oblasti krajských financí na příští rok hejtman Martin Netolický.
Rozpočet je zejména z důvodů plánovaných evropských investic a nutnosti jejich předfinancování plánovaný jako schodkový. Na základě predikce sdílených daní kraj počítá s příjmy v příštím roce ve výši 3,803 miliardy korun, výdaji pak ve výši 4,850 miliardy korun. Rozdíl v příjmech a výdajích chce kraj pokrýt přebytky z minulých let, které činí 50 milionů korun, a úvěrem od Evropské investiční banky. „Nejsem zastáncem úvěrů. V tomto případě bychom však u naprosté většiny projektů měli obdržet dotaci na jejich realizaci ve výši 85 procent. Pokud tedy využijeme této jedinečné možnosti čerpání zdrojů Evropské unie, dokážeme uskutečnit předložené investiční projekty za 15 procent jejich hodnoty,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. Podle hejtmana Evropská investiční banka nabízí podmínky, které jsou pro kraj výhodnější než kontokorent. Navíc je třeba investiční projekty předfinancovat, neboť peníze z evropských fondů kraj dostane až po jejich dokončení.
Novinkou v roce 2014 bude rozklikávací rozpočet
V roce 2014 chce Pardubický kraj spustit tzv. rozklikávací rozpočet. „Pro příští rok připravujeme rozklikávací rozpočet, který bude umístěn na webovém portálu Pardubického kraje. To umožní veřejnosti získat podrobnější údaje o rozpočtu Pardubického kraje, a to okamžitě,“ informoval Netolický.
 
Lékaři v záchrankách zajistí větší spádové území
Na konci letošního roku končí výjimky pro práci přesčas ve zdravotnictví. Nová pravidla se dotknou Zdravotnické záchranné služby, kde je navíc neustálý nedostatek plně kvalifikovaných kmenových lékařů. Proto Rada Pardubického kraje posoudila možnosti navržené ředitelem krajské záchranky Pavlem Svobodou a rozhodla o snížení počtu záchranářských posádek s lékařem, tak jak k tomu přistoupili i v dalších krajích. Omezení se bude týkat Přelouče, Lanškrouna a částečně Žamberka, kam budou v případě potřeby vysíláni lékaři ze základen Pardubice, Ústí nad Orlicí, Červená Voda, případně Vysoké Mýto a Moravská Třebová.
„Dostupnost zdravotnické záchranné služby jako takové zůstane zachována a stále ještě budeme mít více posádek s lékařem než v sousedních, dokonce větších krajích Královehradeckém a Olomouckém,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti krajské zdravotnictví. Ten dostal spolu s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pavlem Svobodou za úkol projednat a vysvětlit tuto změnu starostům dotčených měst.
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (ZZS PAK) nyní disponuje v kraji 14 posádkami rychlé lékařské pomoci (RLP) na 16 výjezdových základnách. Zbylé dvě základny v Holicích a ve Skutči, kde je pouze rychlá zdravotnická pomoc (RZP), pracují bez jakýchkoliv výraznějších problémů samostatně nebo v součinnosti s lékařskými posádkami v osobních automobilech (systém rendez-vous – RV) z Pardubic a Chrudimi, případně s RLP Vysoké Mýto a RLP Hlinsko. „Služby lékařů jsou však v současnosti zajišťovány za cenu extrémního nárůstu přesčasové práce, za který by nám v příštím roce hrozily postihy,“ konstatoval ředitel ZZS PAK Pavel Svoboda. Podle něj se nedaří zajistit dostatek nových lékařů na záchranku ani přes různé pobídky a výhody. Pomoci by mělo už schválené navrácení urgentní medicíny do základních atestačních oborů od roku 2014, což se ale projeví až za několik let.
V Přelouči a Lanškrouně tedy k 31. prosinci 2013 skončí rychlá lékařská pomoc celodenně a v Žamberku zůstane pouze přes den a o víkendech. Lékaři z těchto míst budou využiti v lokalitách s vyšším počtem výjezdů a tím sníží extrémní množství přesčasové práce zde sloužících lékařů. Lékařské posádky záchranářů budou poskytovat odbornou přednemocniční péči pacientům ve větším regionu než dosud a formou rendez-vous budou podle potřeby častěji asistovat nelékařským posádkám. Větší spektrum zdravotních stavů současně přeberou profesionálně vyškolené posádky. „V každém případě dostojíme zákonným normám a budeme schopni poskytnout potřebnou pomoc všem pacientům v našem kraji,“ dodal Pavel Svoboda. Podobnou nezbytnou transformací prošla, prochází nebo projde většina zdravotnických záchranných služeb v České republice (redukce lékařských posádek se uskutečnila v roce 2010 v Libereckém kraji, v roce 2011 v Královehradeckém kraji a ve Středočeském kraji, v roce 2013 v Jihomoravském kraji).
 
Radní kraje podpořili výstavbu nového letištního terminálu
Rada Pardubického kraje na základě společného úterního jednání a dohody s Radou města Pardubic a výsledků analýzy od společnosti KPMG dnes podpořila výstavbu nového terminálu na Letišti Pardubice, a to v co nejkratším možném termínu. „Rada zároveň uložila představenstvu společnosti EBA, aby předložilo způsob financování formou kombinace směnečného programu v maximální výši 250 milionů korun a dlouhodobého bankovního úvěru ve variantách s ručením akcionářů dle jejich akciových podílů nebo bez ručení. Rozhodující slovo bude mít krajské zastupitelstvo při svém prosincovém jednání,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zprávu musí kromě krajského zastupitelstva schválit ještě Rada a Zastupitelstvo města Pardubic.
Vlastníkem společnosti EBA, která provozuje civilní část letiště, je z 66 procent město Pardubice, 34 procent společnosti vlastní Pardubický kraj.
 
Krajský úřad koupí sedm nových aut
Sedm nových automobilů nakoupí Krajský úřad Pardubického kraje. V rámci běžné obnovy vozového parku zaplatí 1,992 milionu korun bez DPH za tři automobily Škoda Octavia, dva vozy Škoda Fabia a dvě auta Škoda Fabia Combi. „Krajský úřad má k dispozici celkem 35 automobilů. Vozidla se snažíme obměňovat průběžně,“ uvedla Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu. „Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH,“ dodala. S tou ve veřejné zakázce uspěla firma Autocentrum Mercia, a. s. Její výběr dnes schválila Rada Pardubického kraje. Vyřazené vozy budou nabídnuty k prodeji.
 
Ve Veské mění ústavní prostředí
Přeměna klasického pobytového ústavu na zařízení poskytující komplexní péči ohroženým dětem a rodinám, to je cílem Dětského centra ve Veské. „Jen tak může do budoucna centrum ekonomicky obstát a zajišťovat přitom potřebné služby,“ uvedl hejtmana Martin Netolický. Tato příspěvková organizace Pardubického kraje si nechala vypracovat studii využitelnosti svého areálu a svůj budoucí rozvoj rozdělila do několika etap. Rada Pardubického kraje dnes schválila záměr investovat do rekonstrukce poslední části pobytového oddělení na samostatné víceúčelové buňky, které budou podobné rodinnému bydlení. „Rodinné buňky se využívají pro pobyt dětí nebo matek s dětmi nebo jako stacionáře či mateřské školky pro děti s handicapy,“ vysvětlil jejich účel 1. náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za zdravotnictví. „Potřebnou částku 2,8 milionu korun na rodinné buňky máme na svém účtu od různých dárců a práce by měly probíhat za plného provozu během příštího roku,“ informovala ředitelka Markéta Tauberová. Do budoucna potřebují ve Veské zbudovat výtah, vytvořit nové ambulantní a kancelářské prostory a také společenskou a školicí místnost. Celkové náklady na přebudování centra jsou vyčísleny na 14 milionů korun.