Českotřebovský deník 275/2013 (15/11)                                
Putování s Leontýnkou aneb lampionový průvod na MŠ Vinohrady

K listopadu neodmyslitelně patří výroba ,,dýňových strašidel" a s tím spojený Haloween, svátek převzatý z Ameriky. První listopadový čtvrtek proto patřil ,,Lampionovému putování", které se neslo v duchu pohádky ,,Ať žijí duchové!" Děti přivítalo hned na začátku nešťastné strašidýlko, které hledalo kamaráda, aby už nikdy nebylo samo...naštěstí vše dopadlo dobře! Opodál stála víla Leontýnka, která se stala strašidýlkovou věrnou kamarádkou. Strašidýlko už od té doby nikdy nebylo smutné a vzniklo tak pevné přátelství.
Děti a jejich maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a sourozenci vyrazili i se svými lampionky na tajuplnou procházku okolo naší školky. Lampionky ve tmě nádherně zářily jako desítky svatojánských broučků. Děkujeme dětem i rodičům, že strávili jeden z posledních krásných listopadových večerů s námi! Těšíme se na další společné akce :-) V prosinci se můžete těšit na vánoční tvoření, besídku a společné zpívání vánočních koled u stromečku se skupinou Vozejček. Kolektiv MŠ Vinohrady
Petici proti kriminalizaci obchodů s pěstitelským vybavením (growshopů) podepisovali lidé ve středu odpoledne také v českotřebovském parku Javorka. Podle sdělení organizátorů se jich protestní akce zúčastnily zhruba tři desítky, shromážděné podpisy vydaly na dva archy formátu A4.
 
Petice "growshopy ano"

Petici proti kriminalizaci obchodů s pěstitelským vybavením (growshopů) podepisovali lidé ve středu 13/11 odpoledne také v českotřebovském parku Javorka. Podle sdělení organizátorů se jich protestní akce zúčastnily zhruba tři desítky, shromážděné podpisy vydaly na dva archy formátu A4. (Podle Orlického deníku)
 
Doprava se vrací do Teplého ulice v Pardubicích již po 4 měsících

Pardubice (15. 11. 2013) – O dva týdny dříve se budou moci motoristé a cyklisté projet po modernizované ulici Teplého v Pardubicích. Stavba trvající přes čtyři měsíce stála 19 milionů korun a z 85 procent ji zaplatily evropské fondy prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zbylých 15 procent uhradil Pardubický kraj. Pro běžnou dopravu bude silnice otevřena už během neděle, autobusy a trolejbusy se na frekventovanou ulici vrátí v pondělí.  „V rámci projektu byly modernizovány krytové vrstvy včetně odvodnění a sanovány podkladní vrstvy v místech výskytu trvalých deformací. Současně byla provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek k nemovitostem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaromír Dušek. „Úsek dlouhý přibližně 1,2 kilometru je součástí projektu modernizace dvou silnic v Pardubicích. Práce v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha se uskuteční v období od jara do podzimu roku 2014,“ doplnil náměstek hejtmana. Stavbu provedla společnost M-silnice, a. s., ve třech etapách. Zahájena byla 8. července.
Z pozice České Třebové můžeme Pardubicím závidět nejen rekonstrukci důležité komunikace, ale i rychlost realizace.
V sobotu na Jabkancovou pouť

Všechno dění začíná už dlouho v noci, by se ráno mohlo začít naplno.  Všechno  je připraveno do posledního detailu, věřme, že bude přát i počasí. Uslyšíme Řetůvanku, medvědy, Jabkancový program, můžeme se nechat překvapit otázkou, kdo že bude letos dělat purkmistra, nebo co nového si koupíte na trhu, ve který se promění velká část Lidické ulice. Jabkance budou v prodeji od rána, fronty budou ovšem jistě opět dlouhé.... Zajímavý je opět také program v rotundě sv. Kateřiny, více ZDE
Tiskové prohlášení Krajského úřadu Pardubického kraje 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov se znepokojením přijali 12. 11. 2013 otevřený dopis vztahující se k postupu státní správy ve věci „Kácení v přírodní rezervaci Psí kuchyně“. Ačkoliv péče o chráněné území je výhradně záležitostí státní správy, nikoliv Rady a Zastupitelstva Pardubického kraje, ale výkonu přenesené působnosti krajského úřadu, předali neprodleně tento písemný podnět kontrolním orgánům kraje, aby se celou záležitostí zabývaly a prověřily správnost postupů příslušného odboru Krajského úřadu Pardubického kraje. Zároveň si vyžádali stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Krajského úřadu Pardubického kraje

 

OŽPZ KÚ zásadně odmítá, že by postupoval v rozporu se zákonem:
·          Území přírodní rezervace, které se nachází na ploše 116 hektarů, bylo již v březnu 2007 prohlášeno jako součást území genové základny pro buk lesní a jedli bělokorou. Cílem je tedy zachování bukových porostů pro další generace a zajištění jejich postupné obnovy. V návaznosti na to krajský úřad v červenci 2007 schválil Lesní hospodářský plán pro tuto oblast s platností do roku 2016, který tuto skutečnost zohledňuje.
·          Před tímto schválením bylo v rámci správního řízení vyzváno 93 subjektů k připomínkovému řízení, včetně občanského sdružení ZO ČSOP Rybák. Konstatujeme, že toto sdružení své zákonné možnosti nevyužilo a žádné připomínky nepodalo. 
·          V roce 2009 byly na základě nového Plánu péče o přírodní rezervaci vymezeny z hlediska ochrany přírody nejcennější porosty, ve kterých byla zakázána těžba buků a ostatních původních dřevin (jedle, dub apod.). Tímto rozhodnutím krajského úřadu se téměř jedna třetina výměry přírodní rezervace Psí kuchyně stala bezzásahovou zónou. V ostatním území je těžba dřeva podmíněna souhlasem krajského úřadu. 
·          Lesy ČR v roce 2012 oznámily úmysl provádět v následujících čtyřech letech mýtní těžbu bukových porostů v šesti lokalitách na celkové ploše 1,9 hektarů. OŽPZ KÚ zamítnul těžbu ve dvou z těchto lokalit, kde se zahnízdil chráněný orel mořský. 
·          Důrazně odmítáme, že se jedná o „velkoplošné“ kácení. Povolená mýtní těžba na čtyřech lokalitách činí celkem 1,2 hektaru, což je 1,03 % z celkové výměry přírodní rezervace, která činí celkem 116 hektarů. Tato mýtní těžba je plánovaná do konce roku 2016. 
·          Kromě této mýtní těžby jsou v této rezervaci plánovány těžby výchovné, které umožní růst kvalitním mladým stromům. 
·          Celkově tedy budou vytěžena přibližně 3 % zásoby dřeva. Toto v žádném případě přírodní rezervaci neuškodí, naopak přispěje k zachování bukových porostů a zlepšení celkové zdravotní kondice přírodní rezervace Psí kuchyně. Zároveň to povede k zachování genové základny a možného rozšíření kvalitního semenného materiálu pro další oblasti v Pardubickém kraji.
Josef Hejduk, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje
 
Legenda k mapě
Zelená barva – bezzásahové zóny
Žlutá barva – výchovné zásahy v jiných dřevinách než v buku
Proužkovaná žlutá – výchovné zásahy v mladém bukovém porostu
Růžová barva – mýtní těžba v bukových porostech
Černá barva – zakázané lokality těžby z důvodu osídlení orla mořského
 
Od našeho spolupracovníka na Filipínách: Charita dodá rodinám stanové plachty a hygienické balíčky

Pracovník Charity ČR Ondřej Suchánek, který včera odcestoval do Manily, se dnes ráno místního času zúčastnil koordinační schůzky na centrále Charity Filipíny v Manile. Na schůzce se členské organizace Caritas Internationalis včetně Charity ČR zavázaly poskytnout společně částku ve výši 1,5 milionu EUR (asi 38 milionů Kč). Tyto prostředky na Filipínách pomohou lidem a komunitám v oblastech, které 8. listopadu zasáhl tajfun Haiyan.
 
Síť národních Charit již poskytuje pomoc prostřednictvím Charity Filipíny – NASSA, kterou podporuje americká charitní organizace Catholic Relief Services. Pracovníci filipínských katolických diecézí již dokázali dodat potraviny do některých nejvíce postižených míst.
Členské organizace charitní sítě zvažují vydání tzv. Emergency Appeal (Výzvu v krizové situaci) s popisem situace, souhrnem potřeb a s návrhem postupu pomoci. Ta bude nyní směřovat především na východní část Filipín, do města Tacoban a na ostrovy Leyte, Samar, Cebu, Negros, Bohol, Panay, Mindoro a Palawan.
„Na dnešní schůzce Charita Filipíny zmínila, že zvažuje možnosti poskytovat pomoc i na dalších místech, která tajfun zasáhl a odkud se ještě nedostávají informace,“ říká Ondřej Suchánek z Manily. „Je nutné zaměřit se mimo jiné i na prevenci výskytu různých infekčních nemocí.“ Charita opatří zejména stanové přístřešky, tedy jednu bytelnou plachtu o ploše 78,6 m2 a hřebíky pro výrobu rámu, který si rodiny vyrobí z místního materiálu a na který se plachta upevní. Současně chce Charita rodinám v postižených oblastech zajistit čistou vodu, kanystry, hygienické potřeby, věci na spaní a základní vybavení do kuchyně, které většinou zůstalo pohřbeno pod troskami domů. Například pořízení soupravy s domácími potřebami pro jednu rodinu, zahrnující karimatky, tři přikrývky, základní nádobí a příbory, sklenice a hrnec na vaření, vyjde na 550 Kč
 
Finanční sbírka pro Filipíny
Charita ČR otevřela také sbírku Charita pro Filipíny, kam lze posílat finanční dary – číslo bankovního účtu je 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 133.
Na sbírkový účet pro Filipíny přispěli dárci částkou 2 047 048 Kč (stav k 13. 11. v 9 hodin).
Charita ČR současně uvolnila ze svého krizového fondu částku 250 000 Kč a Arcidiecézní charita Olomouc ze svého nouzového fondu 100 000 Kč.
Více informací naleznete na stránkách: www.charita.cz a http://svet.charita.cz/pomahejte-s-nami/charita-pro-filipiny.
další informace:
Jitka Kozubková, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, telefon. 603511242, jitka.kozubkova@charita.cz
 
Šek na požární stříkačku pomůže Krajskému sdružení hasičů

 

Pardubice (14. 11. 2013) – Deset let uplynulo letos od založení Krajského sdružení hasičů (KSH). Kromě roční dotace 300 tisíc korun získali dnes na slavnostním shromáždění navíc 225 tisíc korun na požární stříkačku. Šek na její pořízení předal starostovi krajského sdružení Josefu Bidmonovi hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Většina částky je určena na požární stříkačku Rosenbauer Fox III, která se používá na vrcholových soutěžích v požárním sportu. Reprezentanti z našeho kraje tak budou mít konečně při tréninku srovnatelné podmínky jako sportovci v ostatních krajích,“ vysvětlil účel daru hejtman Martin Netolický. „Zbylých 25 tisíc korun hasiči použijí na rozšíření časomíry na hasičských soutěžích, které jsou součástí odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,“ dodal. Časomíra tak umožní nezávisle měřit dvě dráhy a uchovávat naměřené záznamy.
Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje bylo ustaveno 1. července 2003. „Největší zásluhu na ustavení našeho sdružení měli tehdejší starostové jednotlivých okresních sdružení. Za Chrudim to byl Rudolf Makkai, který se stal prvním starostou KSH, za Pardubice Marie Stará, za Svitavy již zesnulý František Malíšek a za Ústí nad Orlicí Emil Dušek,“ vzpomněl na dobu před deseti lety Josef Bidmon a pokračoval: „V roce 2003 při ustavení krajského sdružení byli nejvíce nápomocni tehdejší hejtman Roman Línek a radní Petr Šilar.“
Josef Bidmon dále vyjmenoval nespočet aktivit a akcí, které sdružení pořádá. „O aktivní činnosti našeho krajského sdružení a dobré spolupráci se samosprávou Pardubického kraje navíc svědčí skutečnost, že náš kraj bude příští rok v červenci ve Svitavách pořádat mistrovství světa v požárním sportu mládeže,“ vyzdvihl Bidmon.
Pardubický kraj dlouhodobě podporuje nejen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které působí na úseku požární ochrany a ochrany obyvatel, ale i obce, které mají povinnost zřizovat vlastní jednotku požární ochrany.
Dotace Pardubického kraje pro SH ČMS byly určeny zejména na organizační a materiální zajištění krajských kol soutěží v požárním sportu a práci s dětmi a mládeží. S třistatisícovou dotací počítá Pardubický kraj i pro rok 2014. Další milion přispěje příští rok Pardubický kraj na zmíněné mistrovství světa ve Svitavách. Pardubický kraj také každým rokem podporuje i místní hasičské soutěže, a to věcnými cenami a poháry (v hodnotě přibližně 80 tisíc korun), a jednotlivé sbory při oslavách výročí jejich založení a pořizování slavnostních praporů (částkou přibližně 100 tisíc korun).
Podpora Pardubického kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí z vlastního rozpočtu činila letos 4,5 milionu korun. Příští rok se počítá se podporou ve výši pět milionů korun.