Českotřebovský deník  282I2013  (21.11.)                              

Závěr sezony v Bacrie


Sezona Bacrie v pravěké osadě Křivolík v České Třebové pomalu končí a má toho v poslední době spoustu za sebou.

V první řadě bychom chtěli připomenout Den stromů, který se v ČR slaví 20.října výsadbou již od roku 1906 a Česká Třebová byla právě jedním z prvních měst, kde se tento krásný svátek slavil. My jsme mohli díky grantu Lesů ČR zakoupit a vysadit v osadě několik odrůd jabloní, hrušní, lípy a ořešáky. Vznikající sad by měl uchovávat hlavně staré regionální odrůdy, které budou prezentovat způsob obživy v pravěku. O víkendu 15.-17.listopadu se zástupci sdružení zúčastnili semináře věnovanému experimentální archeologii, Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů v Deštném v Orlických horách, který pořádalo středisko experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov pod vedením archeologa Bohumíra Dragouna. Na programu byly prezentace jak vědeckých rekonstrukcí, tak experimenty, metodické příspěvky a workshopy. Z řad Bacrie vystoupil náčelník David Maršálek s příspěvkem celoroční činnosti a Michaela Cinková s Janem Zemanem s prezentací proběhlého projektu HOMOactiv.
Ale ani v následujících měsících nebudeme spát zimním spánkem. Druhý víkend v prosinci se chystáme, jako již tradičně na testování pravěkých oděvů. Letos jsme si za cíl vybrali Pálavské vrchy, kdy část expedice bude absolvovat cestu v oděvech lovců mamutů. V lednu příštího roku potom proběhne v rámci již 20.ročníku Zimního táboření na Kozlově oživení osady s možností prohlídky s průvodcem.


UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ PRODAVAČKÁM ČESKOTŘEBOVSKÉHO KONZUMU


„S poctivostí nejdál dojdeš, říkalo se za mlada, kolektiv českotřebovských prodavaček přísloví mistrovsky ovládá…“

I stalo se jeden listopadový pátek, že spokojený jednašedesátiletý zákazník, myslící na deset věcí najednou, pochopitelně též mírně sklerotický, zapomněl v prodejně českotřebovského Konzumu Dr. E. Beneše čp. 86, peněženku.

Z dotazem, „Jestli náhodou…“, přišel až po několika hodinách. Po zodpovězení kontrolních otázeček mu uculující se prodavačky peněženku předaly. Celému kolektivu tímto velice děkuji, Konzumu přeji tučné předvánoční tržby, by se na nich neodrazila přítomnost cizáckých monopolů. Poctivým prodavačkám potom klidné, ve zdraví prožité Vánoce.  Milan Richter  Konzum Dr. E. Beneše      Foto: M. Richter

TRIATLONISTKA JANA JIROUŠKOVÁ SKONČILA V ČESKÉM POHÁRU CELKOVĚ TŘETÍ

Dne 9.listopadu.2013 se v Brně, v hotelu Voroněž,  uskutečnilo vyhlášení Českého  poháru v TRIATLONU . Mezi pozvanými a oceněnými byla českotřebovská triatlonistka  Jana Jiroušková. Letošní Mistryně republiky v olympijském triatlonu obsadila v celkovém seriálu Českého poháru 3. místo. Do hodnocení se počítaly 4 nejlepší výsledky závodů, které probíhaly po celé léto v různých městech naší republiky. Večerem provázel Tomáš Budka, sportovní redaktor České televize a jednotlivé vstupy byly odděleny pěveckými vystoupeními brněnských zpěváků. Ocenění získali upomínkové diplomy a skleněné plakety. Na závěr vyhlášení byl pokřtěn kalendář českých triatlonistek. I letos tedy starostlivá matka Jana Jiroušková potvrdila, že se stále řadí mezi špičkové plavkyně, cyklistky i běžkyně České republiky, v České Třebové je téměř bez konkurence. GRATULUJEME!  MR.
Tři nejlepší ženy ČP   1/ Eva Potůčková, 2/ Jitka Šimáková,3/ Jana Jiroušková   Foto: Archív Čtř.Z

STANISLAV UMA OSLAVIL V PLNÉ SVĚŽESTI SEDMDESÁTKU


V pátek 15. listopadu oslavil emeritní ředitel českotřebovské ZŠ Nádražní, celoživotně nadšený sportovec a nadaný muzikant Stanislav Uma sedmdesáté narozeniny. Měl jsem tu čest stát s tímto velice skromným a ušlechtilým člověkem na startech  mnoha cyklistických závodů. A vždy to bylo stejné. Zleva i zprava se ozývalo: „Já si to jdu jen tak zkusit! Nemám natrénováno“. Jiný borec zase měl závažné zdravotní potíže a tak podobně. Reakce Standy jsem znal dopředu: „Milane až nám lípnou na zadek číslo, tak budeme závodit jako malí kluci…“. A také ano.. (Peprnější výraz jsem do slušného Českotřebovského zpravodaje nepoužil).

Stando za všechny ústecké muzikanty a sportovce, cyklisty zvlášť, Ti přeji hlavně pevné zdraví, nechť jsi svoji vzácnou rodinkou stále tak mile opečováván. Nezapomeň, v červenci 2014 si to v Hylvátech na cyklistické 24hodinovce dědoušci opět rozdají…


Jsem moc rád, že jsme se kdy potkali. Milan Richter. Standa Uma muzikant  Standa Uma sportovec    Foto: M. Richter

 

Volný sociální byt k pronájmu


Město Česká Třebová

podle či. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová

pro sociálně potřebné občany a rodiny

vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 12 o velikosti 1+1 v čp. 2086 na Semanínské ulici v České Třebové.

Žádosti o byty si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve středu 18.12.2013.

 

Ing. Jiří Smrčka v.r. vedoucí odboru majetku města

 

Východočeské kraje a metropole propojí evropské peníze


Pardubice (21. 11. 2013) – Poprvé po roce 1990, kdy institucionálně zanikl Východočeský kraj, se rýsuje úzká spolupráce mezi jeho nástupci a oběma sídleními městy krajů. Představitelé regionálních a místních samospráv se proto společně setkali nad přípravou čerpání evropských prostředků v tzv. ITI Hradubicko (integrované územní investice). Jedná se o koncentrované územní investice, které budou podporovány v rámci vybraných metropolitních oblastí. V České republice jich bude celkem šest a naději na nemalé prostředky má i hradecko-pardubická aglomerace.

Dva hejtmani Netolický a Franc s oběma primátory Fraňkovou a Finkem zahájili konzultace o možnostech podpory metropolitní oblasti a přípravu tvorby dokumentu, který případně umožní čerpání evropských peněz po roce 2014. „Na integrovaný nástroj metropolitních oblastí je kladen mimořádný důraz. Projekty musí být propojené a vzájemně na sebe navazovat. Nebude možné čerpat prostředky izolovaně, jak tomu bylo doposud. Dopravní obslužnost, komunikace, IT technologie a vědecko-výzkumné projekty budou hlavními prioritami. Proto chceme být v takové fázi přípravy, abychom mohli začít čerpat a investovat co nejdříve,“ řekl po jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

Zároveň přivítal skutečnost, že se po více než dvaceti letech rozvine spolupráce mezi sousedními kraji a největšími městy regionu. Předpokládá se vyčleněná částka přímo z určené alokace pro Českou republiku, která dosáhne s největší pravděpodobností několika miliard korun. Zvláště napojení aglomerace na transevropské dopravní stavby bude stát nemalé prostředky. Vzhledem k rozvojovému potenciálu celé oblasti lze očekávat zvýšení atraktivity pro podnikatele, investory, rozšíření veřejných služeb a zlepšení životního prostředí pro obyvatele.