Českotřebovský deník 285/2013  (26.11.)                               
Zápis do 1. tříd základních škol

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v České Třebové upozorňuje zákonné zástupce, na
ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníků základních škol V ČESKÉ  TŘEBOVÉ,
který se koná
v pátek      17. ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 18. ledna 2014 od 9:00 do 11:00 hodin
v ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní - budova Komenského ulice a ZŠ Ústecká ulice
Zapsány budou všechny děti, které dovrší 31. srpna 2014 věk 6 let.                     
Zájemci o fotbalovou sportovní třídu půjdou k zápisu na ZŠ Habrmanova.
Zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, donesou s sebou rodný list dítěte a zápisový list, který obdrží v mateřských školách a na MěÚ - odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Předběžně  mohou  být  zapsány  na  žádost zákonných zástupců i děti,  které dovrší šesti let do 31. prosince 2014. K žádosti zákonní zástupci přiloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 
O přijetí těchto dětí bude rozhodnuto ve smyslu platných předpisů až koncem srpna roku 2014. Bližší informace budou podány při zápisu. Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2013 a jejichž dítě nebylo přijato,aby se dostavili k zápisu i v lednu 2014.
 
Jaroslav Zedník                                                                                           Jaromíra Žáčková
starosta města                                                                                                místostarostka města
 
Silvestrovský ohňostroj již v 19:00 hodin

Srdečně zveme všechny občany našeho města na silvestrovský ohňostroj na Starém náměstí.
V letošním roce bude silvestrovský ohňostroj odpálen již v 19:00 hodin!
Bližší informace budou uvedeny na plakátech. V prostoru vchodu do „Staré radnice“ bude zajištěno občerstvení ve formě horkého čaje a svařeného vína. Ohňostroj bude odpálen na Starém náměstí v prostoru u kašny. Žádáme všechny účastníky, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenosti. Těšíme se na vaši účast.                                                              Vedení města
 
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V pondělí 30.12.2013 bude z důvodu provádění roční uzávěrky finančních prostředků omezen provoz městského úřadu. Veškeré úkony podléhající správnímu poplatku budou prováděny pouze do 11:00 hodin. Kancelář ověřování (CZECHPOINT) bude z výše uvedeného důvodu rovněž uzavřena v 11:00 hodin. Informační centrum bude v pondělí 30.12.2013 uzavřeno celý den.  úterý 31.12.2013 bude z provozních důvodů zcela uzavřen Městský úřad Česká Třebová i Turistické informační centrum. Hlavní pokladna MěÚ, v budově radnice na Starém náměstí 78, bude ve čtvrtek 02.01.2014 otevřena od 09:00 hodin. Děkuji za pochopení  Ing. Věra Pirklová v. r., tajemnice MěÚ  
 
Cena stojanu "Přijdu včas".

Na  dětském hřišti "Rákosníček" byl začátkem září instalován bezpečnostní stojan s hodinami a napojením na městskou policii záchrannou službu.  Na četné dotazy občanů na cenu stojanu uvádím zjištěná fakta. stojan byl pořízen prostřednictvím sponzorů a má cenu 156 000,-Kč a dalších 2 500,- Kč bylo třeba investovat na vybudování základu.
 
Záměr prodeje osobního automobilu

Město Česká Třebová na základě usnesení Rady města Česká Třebová č. 1046 ze dne 25.11,2013 vyhlašuje záměr prodeje osobního automobilu tovární značky Škoda Superb 2,5 TDI, datum první registrace 13.01.2006, najeto 292619 km, RZ 2E9 3999, za cenu 110.000,- Kč. Návrhy na koupi je nutno podat písemně na podatelně Městského úřadu Česká Třebová do 12.12.2013 do 12:00 hodin. K pozdějším nabídkám se nebude přihlížet. Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a telefonický kontakt. V případě přihlášení více zájemců se uskuteční dražba. Informace o vozidle včetně možné prohlídky poskytne pan Miloslav Macháček (tel. 605 246 684).                                                                                                           Ing. Věra Pirklová, tajemnice městského úřadu
Rytíř Toulovec ukáže dětem hravou formou krásy a tajemství města Litomyšl

Litomyšlskými ulicemi se prochází ctnostný rytíř Toulovec, který představí malým dětem i učitelům milovanou Litomyšl. V dobovém oblečení Vás provede klášterními zahradami, povypráví o renesančním zámku a vystoupáte s ním do litomyšlských věží. Dětem ukáže muzeum hraček, zahraje si s nimi na schovávanou a v případě zájmu naučí děti střílet z kuše. Rytíř Toulovec vyhrál 2. místo v soutěži o nejlepší projekt Pardubického kraje, proto by byla škoda nechat si ujít procházku obrozeneckou Litomyšlí. S rytířem jde hlavně o zážitky. Děti se prostřednictvím her dozvědí zajímavosti o Litomyšli a díky tomu, že má rytíř své město rád, děti i Vás seznámí s jeho historií hravou formou. Prohlídka se dá individuálně domluvit podle vašich časových možností. Rytíř během letošního roku daroval 9 000 Kč na organizování pohádek pro děti v Hradci Králové a v Litomyšli.
Více informací se dozvíte na www.rytirlitomysl.cz  Pokud máte i přesto dotaz, napište na info@rytirlitomysl.cz
Jiří Kusý Manager Dobré divadlo, o.s.
 
Pardubický kraj si drží ve sběru spotřebičů osmé místo                                      

Více než 1460 tun vysloužilých elektrospotřebičů odevzdali loni obyvatelé Pardubického kraje k recyklaci prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN. Letošní čísla zatím naznačují, že tento výsledek může být překonán. Pardubický kraj se těmito výsledky dlouhodobě řadí na osmé místo v České republice. Daří se to i díky finanční podpoře, kterou ELEKTROWIN poskytuje na další zdokonalování zpětného odběru. Tato podpora činí v Pardubickém kraji každoročně přes milion korun.
Obce Pardubického kraje díky spolupráci s ELEKTROWINem ušetřily v roce 2012 10 000 000 Kč, v roce 2013 zatím necelých 8 000 000 korun. „Jsou to peníze, které by bylo nutné vynaložit na sběr a recyklaci elektrozařízení, kdyby neexistoval jejich systém zpětného odběru a města a obce by tyto náklady musely hradit ze svých rozpočtů,“ říká Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu.
„Spolupráce Pardubického kraje se společností ELEKTROWIN je v souladu s cíli krajského Plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji sběru elektrozařízení a podporuje aktivní účast obyvatel, prodejců i firem na třídění a předcházení vzniku odpadů,“ shrnuje přínos spolupráce kraje a kolektivního systému Václav Kroutil, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

 

Motivační program odměňuje aktivní města a obce
Městům a obcím navíc vyplatil ELEKTROWIN v roce 2012 ze svého Motivačního programu na základě množství vysbíraných spotřebičů 255 262 Kč, o které se podělilo devět žadatelů. Letos je to dosud 197 027 korun. Nejvíc prostředků - 261 000 Kč - zatím za šest let fungování Motivačního programu dokázala získat obec Horní Ředice.
Tuto částku z Motivačního programu jsme použili na dva domky pro sběr elektrozařízení a dále jsme postavili zpevněnou plochu a oplocení sběrného dvora,“ říká Monika Holečková, účetní Obce Horní Ředice. Letos zatím vede město Třemošnice, které čerpalo finanční prostředky na stacionární kontejner. V rámci všech dosavadních šesti ročníků programu bylo v celé ČR podáno na 530 žádostí městy a obcemi, které tak získaly téměř 15,5 milionu korun.  

 

Se sběrem pomáhají také hasiči, nejvíc odevzdal sbor v Přepychách
V celé České republice jsou stále významnějšími partnery při sběru vysloužilých elektrozařízení dobrovolní hasiči, kteří se ve stále větší míře zapojují do projektu Recyklujte s hasiči.  Organizováním svozů, technikou i obyčejnou chlapskou silou pomáhají svým sousedům všude tam, kde není sběrný dvůr bezprostředně po ruce. „V Pardubickém kraji se do projektu zapojilo už 48 hasičských sdružení,“ informuje Táňa Pokorná. Loni hasiči v kraji vysbírali 77,8 tuny, za deset měsíců letošního roku už 85,3 tuny starého elektra. Nejúspěšnějším sborem v množství elektrozařízení předaných k recyklaci v období jednoho roku se stalo SDH Přepychy se 17 tunami.

 

Zpětný odběr podporují i další aktivity
Na podpoře zpětného odběru a recyklace spotřebičů spolupracuje ELEKTROWIN s Pardubickým krajem také prostřednictvím dalších aktivit.  Více než škol 200 škol v Pardubickém kraji se například zapojilo do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Speciálně pro Pardubický kraj byla v rámci soutěže obcí ve třídění odpadů „O Perníkovou popelnici“ již třetím rokem zařazena zvláštní kategorie ve výtěžnosti zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Vítězné obce pak získávají finanční odměnu.