Českotřebovský deník 288/2013 (29.11.)                                

Zimní táboření na Kozlově 24-26. ledna 2014 bude letos jubilejní a tudíž velkolepé

Program bude opravdu pro každého. V pátek stavění stanů a zpívaná s prima občerstvením. V sobotu ti zdatnější mohou vyrazit již ráno a obejít si celou hvězdici našeho programu po okolí. Ti méně zdatní si budou moci vybrat cestu se zakončením různými zajímavými cílovými body. Cesta povede na Pravěkou osadu Křivolík https://www.facebook.com/bacrie, případně Andrlák, nebo Hory a na Log Tawnu si romanticky vzpomeneme na divoký Západ. Přislíbila účast i kamarádka s psím spřežením http://www.winterqueen.cz/ Věříme , že nás počasí nezklame a bude pořádná hromada sněhu si to užijeme.


Školy nejsou naplněné. Kraj chce zachránit potřebné obory

Pardubice (29. 11. 2013) – Radní Pardubického kraje se v tomto týdnu seznámili s analýzou současného stavu středního školství v Pardubickém kraji. Vyplývá z ní, že vhledem k poklesu počtu žáků nejsou školy dostatečně naplněné. Průměrná naplněnost škol v kraji je 64 procent, u některých škol se však pohybuje i pod 50 procenty. To se negativně odráží především v nedostatku finančních prostředků na osobní náklady (platy) zaměstnanců škol. Příští týden proto náměstkyně hejtmana Jana Pernicová předloží radě variantní řešení situace. Pokud je rada odsouhlasí, následovat bude diskuze s řediteli dotčených škol a zástupci samospráv.
Za posledních pět let se v Pardubickém kraji snížil počet žáků středních škol o 5 tisíc, jenom v letošním školním roce nastoupilo o téměř 800 žáků měně oproti předchozímu roku. „Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje finanční prostředky na platy zaměstnanců škol v přepočtu na žáka, snižuje se každoročně i tato částka. Během uplynulých čtyř měsíců to představuje pokles o téměř 11 milionů korun a je předpoklad, že pokles v roce 2014 dosáhne 33 milionů korun,“ uvádí Jana Pernicová, která je v krajské radě zodpovědná za oblast školství. Podle analýzy je financování škol ve stávajícím počtu neudržitelné, kraj tak bude muset pokračovat v harmonizaci sítě škol.
Zásadní pro rozhodování kraje bude také nový státní rozpočet. „Důležité je, že máme zpracovanou aktuální koncepci školství a známe konkrétní potřebu i požadavky zaměstnavatelů na jednotlivé profese. Víme tedy, že oborová skladba je dobře nastavena, chceme tedy především udržet stabilitu škol a zachránit potřebné obory,“ vysvětluje Jana Pernicová. Dalším klíčovým principem harmonizace bude zajištění kvality výuky aprobovanými pedagogy a mistry odborného výcviku.
 
Počet žáků ve středním školství v Pardubickém kraji   
2009/2010       26 656
2013/2014       21 735  
 
Naplněnost středních škol v Pardubickém kraji
Kapacita SŠ   34 480
Počet žáků     21 735
Naplněnost     64 %


Kraj zpřísnil podmínky u zakázek kvůli kvalitě. Přesto dosahuje výrazných úspor
 
Pardubice (29. 11. 2013) – Rada Pardubického kraje vybrala včera na svém jednání vítěze u sedmi zakázek na zateplování objektů a výměny oken u škol a zdravotnických zařízení. Kraj se rozhodl chránit kvalitu svých investic při soutěžích zavedením přísnějších požadavků. „Účastníci soutěže musejí doložit peněžní jistoty, bankovní záruky či garantovat omezení subdodávek. O zakázky je přesto zájem a kraji se daří i výrazně šetřit, avšak ne na úkor kvality,“ říká krajská radní zodpovědná za majetek a investice Ludmila Navrátilová. Celková úspora u těchto sedmi zakázek je oproti zadávací dokumentaci téměř 64,5 milionů korun.

„Nová opatření mají pomoci zabránit problémům, kdy zhotovitel není schopen plnit své povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo nebo plnit své finanční závazky vůči svým subdodavatelům. Zakázky se pak ve výsledku ještě více prodraží,“ vysvětluje krajská radní zodpovědná za investice a majetek Ludmila Navrátilová.  Podle radní tím kraj chrání své investice, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů, vzniku škod na krajském majetku a podobně. „Zcela fatální následky pak mohou nastat u staveb s finanční účastí dotačních programů, kde je zcela nezbytné splnit věcné a časové parametry stavby a její udržitelnost,“ upozorňuje Ludmila Navrátilová.

Kraj už se jednou do takového problému v minulém volebním období dostal při obnově hospodářských budov Zámku Pardubice. V průběhu stavby docházelo ke skluzům v plnění časového harmonogramu stavby. „Zhotovitel tuto skutečnost zdůvodňoval věcnými důvody technického charakteru, organizačními změnami ve firmě a podobně. Ukazovalo se však stále jasněji, že mnohem významnějším důvodem jsou obchodní problémy zhotovitele. Ze strany generálního dodavatele stavby docházelo k významnému zpožďování plateb subdodavatelským firmám za provedené práce. Řada těchto firem tak v důsledku toho omezila či zastavila svoje práce a časový skluz narůstal,“ připomíná peripetie Michal Votřel, vedoucí odboru krajského úřadu pro investice a majetek a dodává: „Jenom díky velkému úsilí a vstřícnosti úřadu a subdodavetele stavební společnosti Pekárek, která stavbu převzala, se tehdy podařilo stavbu dokončit, splnit veškeré podmínky rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování stavby a odvrátit tak obrovské problémy,“ říká Michal Votřel. Příkladů by se našlo jistě více, vzpomeňme například veřejnou zakázku města Pardubice na Tyršovy sady.

Nejenom cena, ale i kvalita

Právě takovým problémům by měla opatření, která kraj nastavil již ve fázi výběru dodavatele, zabránit. „Snažíme se bránit dumpingovým cenám. Dbáme i na kvalitu zhotovení díla, proto jsme zpřísnili i kvalifikační podmínky. I přes rozhodnutí soudu u silničních staveb o vyřazení obaloven z kvalifikačních kritérií, bude kraj požadovat splnění technických podmínek kvality asfaltové směsi a to zejména důkladnou kontrolou přímo na tavbě,“ říká krajská radní Navrátilová. Při zaslání nabídky musí uchazeč o zakázku kraji složit tzv. peněžní jistotu, která se pohybuje do dvou procent celkové hodnoty díla. „Tato částka kraji propadne, v případě, že se rozhodne zakázku nerealizovat. Chráníme se i prostřednictvím bankovní jistoty ve výši deseti procent smluvní ceny proti nedokončení díla a pěti procenty smluvní ceny po dobu záruční lhůty. Kdyby nám nechtěl dodavatel uznat
reklamaci, uhradí to kraji banka,“ objasňuje krajská radní. Dalším opatřením je požadavek na omezení subdodávek. „Ve významných částech veřejné zakázky jsme navíc znemožnili prokazovat kvalifikaci přes subdodavatele, bráníme se tak nekvalifikovaně provedené práci, nebo neuhrazení faktur vítězům soutěže,“ sděluje Michal Votřel.

 
Opatření vítá i podnikatelský svaz, je třeba jít však dále
Přístup kraje oceňuje Krajská organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Velmi kvitujeme, že se zástupci Pardubického kraje tímto problémem zabývají. Daná opatření s námi diskutovali a jsou určitě ku prospěchu. Vnímáme to jako první krok, změny jsou však potřeba včetně nezbytných legislativních úprav a je třeba jít dále. Dumpingové ceny totiž deformují stavební trh, snižují kvalitu práce, ohrožují bezpečnost práce a mají negativní dopady i na využívání české odborné pracovní síly, včetně přípravy nové generace. Je třeba najít rovnováhu mezi úsporami na straně investora, kvalitním provedením díla a přiměřeným ziskem stavebních dodavatelů,“ doplňuje Jiří Požár, předseda Krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Podle Jiřího Požára by mělo dojít jednoznačně k vyloučení ze soutěží těch, kteří ve snaze za každou cenu získat zakázku předem kalkulují s nekvalitou a poškozují stavebnictví jako celek a ve svém důsledku škodí také investorům.

 

Tabulka: Zakázky na zateplování objektů - Pardubický kraj – program Zelená úsporám
 
Název veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota VZ (Kč bez DPH)
Výsledná cena
VZ
(Kč bez DPH)
Realizace úspor energie - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  Svitavy
27.581.621,-
17.833.248,-  
Realizace úspor energie - Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
16.897.013,-
10.748.806,33
Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s.I
18.168.226,-
11.614.001,-  
Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk
21.287.373,-
14.479.307,50
Realizace úspor energie - areál Svitavské nemocnice, a.s.I
15.803.668,-
9.348.991,-  
Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola chemická Pardubice
46.953.215,-
25.067.086,15
Realizace úspor energie - Gymnázium Moravská Třebová
16.266.000,-
9.446.604,-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radní Šotola zve na adventní výstavu do reálky

Pardubice (29. 11. 2013) - Výrobky klientů sociálních služeb z Pardubického kraje se představí ve středu 4. prosince na prodejní adventní výstavě v budově krajského úřadu. Od 10 do 18 hodin obsadí sál Jana Kašpara v bývalé reálce. Nad výstavou převzal záštitu radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola, který zve do reálky širokou veřejnost.
„Tato výstava je nejen prezentací dovedností klientů sociálních zařízení, ale i příležitostí k pořízení drobného vánočního dárku. Budeme rádi, přijdete-li se podívat a koupí výrobků podpoříte klienty těchto zařízení,“ uvedl Pavel Šotola.
Mezi vystavujícími organizacemi budou jednak poskytovatelé z řad příspěvkových organizací našeho kraje, tak i z řad příspěvkových organizací obcí či neziskového sektoru. Své výrobky přivezou Domov na rozcestí Svitavy, Domov pod hradem Žampach, Domov na zámku Bystré, Domov sociálních služeb Slatiňany, Domov na hradě Rychmburk, Domov u studánky Anenská studánka, Domov u fontány Přelouč, Berenika - Vysoké Mýto, CEDR Pardubice, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Sociální služby města Pardubice, Domov pro seniory Drachtinka, Mirea denní stacionář, Oblastní charita Moravská Třebová, Oblastní charita Nové Hrady a Daneta. „Předvánoční náladu  doplní i vystoupení klientů stacionářů Slunečnice a Mirea v 10 hodin dopoledne a o půl jedné. Veškerý výtěžek zůstane sociálním zařízení na nákup materiálu a další služby pro klienty,“ dodává Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.