Česká Třebová- třetí nejhorší město pro byznys v Pardubickém kraji
Nejpřívětivějším podnikatelským místem našeho kraje jsou Pardubice, Česká Třebová na 13. místě. Je to  v ráímci 8 let realizace tohoto srovnávacího výzkumu nejhorší umístění našeho města.
 
27. listopadu 2013
Nízká dlouhodobá nezaměstnanost, dobrá finanční stabilita, vyhovující vzdálenost k dálnici, úspěšný test elektronické komunikace nebo rozsáhlé úřední hodiny na radnici. To jsou důvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším městem Pardubického kraje staly Pardubice. Na druhé příčce srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již šestým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, se umístil Lanškroun.  Třetí pozici obsadila Polička. Výzkum zpracovala agentura Datank.

 

Pardubice si odnášejí první místo v hodnocení přístupu veřejné správy a sedmé v hodnocení podnikatelského prostředí. „Podnikatelé v Pardubicích těží z blízkosti dvou krajských měst vedle sebe i nízké vzdálenosti ku Praze. Máme zde průmyslovou tradici, dobré odborné vzdělávání a technické univerzitní obory. Město navíc vychází podnikatelům vstříc a snaží se jim poskytnout odborné poradenství,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Tauber.
Lanškroun, který skončil druhý, vede dle názoru podnikatelů především v ekonomickém rozvoji a počtu strážníků. Třetí Polička se může pochlubit nejnižšími cenami bytů a stavebních pozemků.
 
Do hodnocení vstupuje také finanční stabilita obcí.
V Pardubickém kraji má nejvíce obcí ratingové hodnocení podle metodiky iRating ve skupině B-,  a to třetina. V kategoriích obce bez rizika (A) až po obce s nízkým rizikem (B-) jsou dokonce více než dvě třetiny obcí. Oproti předchozímu roku došlo v Pardubickém kraji k mírnému nárůstu zadlužení v přepočtu na obyvatele, a to na více než 5 600 Kč, což představuje meziroční zvýšení o více než 8 %. Je to však nižší zadlužení v přepočtu na obyvatele než v průměru dosahují obce České republiky za rok 2012. Dluh na obyvatele dosáhl v roce 2012 výše 6284 Kč,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytička, CRIF – Czech Credit Bureau.
 
V letošním roce je součástí projektu Město pro byznys také Cena týdeníku Ekonom za přínosnou spolupráci s radnicí. Ta vyzdvihuje firmy, jež pro své město dělají víc, než je náplň jejich práce. Firmy nominují samotní starostové. V Pardubickém kraji tuto cenu získala společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. z Litomyšle. Firma se podílela na modernizaci městské čističky odpadních vod investicí do pronajatého majetku ve výši cca 40 milionů korun. Zlepšila se tak funkce a kapacita čističky. Dále společnost sponzoruje kulturu a sport v Litomyšli a je oficiálním partnerem Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.
Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Vyhlášení výsledků srovnávacího průzkumu se konal ve středu 27. 11. v Pardubicích v hotelu Euro. V Pardubickém kraji se srovnávacího průzkumu účastní 15 měst s rozšířenou působností, výzkum se konal již po šesté. Město Česká Třebová se letos umístilo na 13. z 15 pověřených měst Pardubického kraje, za námi  se umístila již jen města Vysoké Mýto a nejhorší Ústí nad Orlicí.  ˇpři vyhodnocení zastupoval starostu města vedoucí odboru rozvoje města a investic Ing. Karel Švercla v rámci srovnávacího průzkumu byl v České Třebové oceněn jako nejlepší přístup úředníků městského úřadu.  V posledních letech se  umístění České Třebové na krajském žebříčku zhoršuje, loni (2012) byla Česká Třebová na 11. místě a předloni (2011) byla na místě čtvrtém (to bylo nejlepší umístění našeho města v historii tohoto průzkumu). V r. 2010 byla Česká Třebová hodnocena na 5. místě v Pardubickém kraji a v roce 2009 na 12. - 13. místě, společně s městem Polička. V prvním hodnocení, které bylo provedeno v roce 2008  se Česká Třebová umístila na 8. místě.  Letošní umsítění je tedy v tomto srovnávacím výzkumu nejhorší v historii a jistě to něco znamená.. Řada ukazatelů tohoto průzkumu je ovšem dána již charakterem města a jeho polohou, radnice může ovlivnit jen asi polovinu  ukazatelů, podle kterých je hodnocení prováděno.  Z výsledků ovšem nutně vyplývá, že podmínky pro podnikání v České Třebové se v posledních letech zhoršují. Připomeňme, že na chvostu kraje jsou jistě ne náhodou města z našeho okolí (Ústí n.O., Vysoké Mýto, Žamberk. Králíky a Litomyšl, je to jasná zpráva i pro Pardubický kraj, aby se zabýval podmínkami pro podnikatelský život ve východní polovině  území kraje.  Vymyká se zde jen několik lokalit (Lanškroun, Polička), bylo by dobré zjistit, v čem se odlišují od ostatních.

Srovnávací výzkum je rozpracován do podrobnějších tabulek, které stojí za to prozkoumat, abychom si ukázali, v kterých oblastech ještě můžeme něco zlepšit a dohnat, co jsme si zavinili vlastními chybami a nedůsledností a naopak co je nám dáno a co změnit nemůžeme. K rozboru jednotlivých vyhodnocovaných ukazatelů se ještě vrátím.                                                      (mm)

Fotografie z vyhodnocení v pardubickém hotelu Euro pořídil Luboš Kozel.

Celkové pořadí měst v Pardubickém kraji

Pořadí

Město

1.

Pardubice

2.

Lanškroun

3.

Polička

4.

Chrudim

5.

Přelouč

6.

Holice

7.

Svitavy

8.

Hlinsko

9.

Moravská Třebová

10.

Litomyšl

11.

Králíky

12.

Žamberk

13.

Česká Třebová

14.

Vysoké Mýto

15.

Ústí nad Orlicí


 
Město pro byznys 2013

Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.
Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti malého a středního podnikání ze strany samospráv. Organizátoři a partneři výzkumu si jsou velmi dobře vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny, proto chtějí zprostředkovat jednotlivým radnicím dobré zkušenosti a nápady z ostatních regionů. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sestaven unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která rozvinou důstojnou diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.
Města a obce jsou vyhodnocována na základě 50 kritérií rozdělených do 2 oblastí: Podnikatelské prostředí - 25 kritérií (50 % hodnocení) a přístup veřejné správy - 25 kritérií (50 % hodnocení).
V čem se Město pro byznys liší od podobných projektů?
Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost průzkumu. Dosavadní projekty přinášely důležité informace, avšak pro určení nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu – informují podnikatele o rozvoji informačních služeb v regionu, aktivizují obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká města.
Srovnávací výzkum Město pro byznys se od ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.