Kraj ocenil talentovanou mládež i v tomto roce

Pardubice (6. 11. 2013) – Úspěšná floristka, vítěz Mistrovství Evropy ve skateboardingu, držitel zlatého pásma v mezinárodní soutěži v carvingu (vyřezávání do ovoce a zeleniny) či vítězové mezinárodní soutěže RoboRave v Novém Mexiku – to jsou jen někteří z celkového počtu 41 oceněných žáků v letošním hodnocení Mladý talent Pardubického kraje 2013 a soutěže Excelence středních škol 2013.
Ve středu 6. listopadu 2013 byly v sále Jana Kašpara bývalé reálky v Pardubicích předány pamětní listy také žákům, kteří se v celostátních a mezinárodních kolech soutěží ve školním roce 2012/2013 umístili mezi třemi nejlepšími. V kategorii středních škol byla navíc navržena zvláštní cena pro kolektiv. Cenu za dlouhodobou činnost v oboru si z Pardubic odvezli členové Smíšeného pěveckého sboru KOS pracující pod vedením zkušeného sbormistra Milana Motla.
„Péče o talentovanou mládež má v Pardubickém kraji dlouholetou tradici. Na program podpory talentovaných žáků bylo z krajského rozpočtu na rok 2013 vyčleněno 420 tisíc korun,“ říká náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, která podporu talentovaných žáků považuje za důležitou součást zvyšování konkurenceschopnosti Pardubického kraje v národním i mezinárodním měřítku. V rámci dotačního programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve školním roce 2012/2013 bylo na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek v Pardubickém kraji poskytnuto 1,1 milionu korun. „Účelová dotace ze státních prostředků však nepokryla skutečné náklady na jejich uspořádání. Další nezbytné výdaje spojené s organizací soutěží vyhlášených ve Věstníku MŠMT jako typ A byly proto uhrazeny z rozpočtu kraje. Příspěvek činil 143 tisíc korun,“ dodává Jana Pernicová.
„Mladý talent Pardubického kraje je skvělá věc. Děti by měly vědět, že se o nich ví a že jejich nadání a pracovitost přinášejí zasloužené ovoce,“ hodnotí počin starostka města Chrast u Chrudimi a bývalá vychovatelka Martina Lacmanová. Oceňování talentovaných žáků se osobně zúčastnila, aby poblahopřála Anežce Doležalové z chrastecké Základní školy, která sklízela úspěchy například v logické olympiádě či soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika. „Anežku znám od narození, více ji sleduji od doby, kdy navštěvovala první třídu. Je výjimečná, vnímavá, umí naslouchat, vidí věci v souvislostech. Má navíc úžasné rodiče, kteří jí poskytují možnosti vzdělávat se a zároveň využívat nabídky volnočasových aktivit. Anežka se vyznačuje pokorou a klidným vnímáním světa. Výjimečné schopnosti prokazuje od první třídy, o čemž svědčí její výsledky,“ sdělila starostka.

 

Největší úspěchy žáků v celostátních soutěžích ve školním roce 2012/2013 - umístění do 3. místa     
Soutěže zařazené do Excelence SŠ* Název školy Příjmení Jméno Umístění
Matematická olympiáda Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Švarc Radovan 2.
Chemická olympiáda, kategorie E Střední průmyslová škola chemická Pardubice  Vosáhlo Petr 3.
Soutěž v jazyce německém, kategorie III B Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22  Ondrůšek Julian 1.
Soutěž v jazyce francouzském, kategorie B 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Luňáková Tereza 1.
Soutěž jazyce francouzském, kategorie B 2 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Chybová Kateřina 2.
Soutěž v jazyce ruském, kategorie I Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Menšík Martin 3.
Soutěž v jazyce latinském Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452  Richter Daniel 3.
Středoškolská odborná činnost, obor fyzika Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Valešová Veronika 2.
Středoškolská odborná činnost, obor chemie; České hlavičky, cena Genus Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Hrabovský Jan 1.
Středoškolská odborná činnost, obor elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Doležal Lukáš 2.
Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU, kategorie VI Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Češík Antonín 1.
Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU, kategorie VII Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Dvořák Martin 1.
Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU, kategorie VII Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Břeň Martin 3.
Autoopravář junior 2013 - automechanik Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí  Bezruč Michal 2.
Autoopravář junior 2013 - autotronik Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí  Ridl Jan 3.
Soutěž dovednosti mladých grafiků Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Ťopková Lenka 3.
Soutěž dovednosti mladých grafiků  Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč Zemek Luboš 3.
viz č. 9   Hrabovský Jan 2.
Pokrývač - Mistrovství České republiky Integrovaná střední škola Moravská Třebová Englc Milan 3.
Pokrývač - Mistrovství České republiky Integrovaná střední škola Moravská Třebová Schippl Jakub 3.
Učeň instalatér Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Sedláček Roman 3.
Mechanik plynových zařízení Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Kovařík Radim 2.
Mechanik plynových zařízení Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Jiřík Jan 2.
Další soutěže - nezařazené do rozvojového programu MŠMT Excelence středních škol*        
Soutěž v jazyce anglickém, kategorie II C Gymnázium Polička Stansbury Sophie 1.
KOVO Junior - obráběč kovů Střední průmyslová škola Chrudim Kroupa David 1.
SWEETCUP Prešov 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim Holubová Ilona 1.
Vyrob si svůj Stirlingův motor!, kategorie otáčky, technické vylepšení Střední průmyslová škola Chrudim Vincenci Jan 1.
Ekonomicko-manažerská olympiáda Gymnázium Pardubice, Mozartova Bakule  Jan 1.
Módna línia mladých  Střední uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí Macháček František 2.
*Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013        
Program podpory talentovaných žáků 2013    
 Mladý talent 2013    
 Seznam oceněných žáků
  Jméno Škola Kategorie Ocenění v oboru
  Kategorie I (žáci 6.-9. r. ZŠ a nižších r. víceletých gymnázií)  
1. Cach Zdeněk ZŠ Polabiny I, Pardubice  I - ZŠ humanitní
2. Doležalová Anežka ZŠ Chrast, 9. tř. I - ZŠ humanitní a přírodovědný
3. Zeman Jakub ZŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála I - ZŠ umělecký
  Kategorie II (žáci SŠ a 5.-8. r. víceletých gymnázií)  
4. Berishvili Sofiya Střední odborná škola a SOU Lanškroun II - SŠ odborné dovednosti - kosmetika (Nail-Art)
5. Cinková Lucie Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk  II - SŠ odborné dovednosti - gastronomie (kuchař)
6. Janáková Jarmila Gymnázium Ústí n. Orlicí  II - SŠ humanitní
7. Jaroš Martin Gymnázium, Pardubice, Dašická II - SŠ technický
8. Lenochová Jana Střední škola zahradnická a technická Litomyšl  II - SŠ odborné dovednosti - floristika
9. Matouš Petr Gymnázium Polička II - SŠ sportovní
10. Petržílek Jan Gymnázium Ústí n. Orlicí  II - SŠ přírodovědný
11. Pohorský Daniel SOŠ a SOU Polička II - SŠ odborné dovednosti -gastronomie (řezbář)
12. Schejbal Martin Gymnázium, Pardubice, Dašická II - SŠ technický
  Kategorie II - zvláštní cena:  
13. členové Smíšeného pěveckého sboru KOS  VOŠP a SPgŠ Litomyšl II - SŠ umělecký