Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová v  roce 2014 

Besedy a přednášky se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové.Začátek besed v 17,00 hodin.

 

Středa 22. ledna – přednáška RNDr. Stanislava Houzara, Ph.D. - Historické dolování a rudní mineralizace v oblasti Javůrku u Tišnova.

Středa19. února –  přednáška RNDr. Ivana Mrázka – Za minerály Nikaragui

Středa 19. března přednáška Mgr. Petra Gadase –  Za minerály Švédska, Brazílie a USA

Středa 16. dubna – přednáška Bc.  Stanislava Šmakala – Jaspility na Moravě

Květen Mineralogická olympiáda  pro žáky základních a středních škol Pardubického kraje

Středa 21. května –  přednáška  Ing. Bohumila Martínka –  Současný stav a možnosti nálezů minerálů na pegmatitech Českomoravské vrchoviny

Středa 18. června přednáška Ing. Josefa Jirsy – Železo, historické lokality železných rud na území ČR, zpracování, výroba železa a litiny

Sobota  28.6 . – úterý 1.7. pravidelná letní exkurse za minerály – západní Čechy a Bavorsko

Středa 17. září  přednáška Jaroslava Heřmánka – Prehnity z Markovic u Čáslavi a dalších lokalit.  

Středa 15. října  přednáška RNDr. Luďka Kráčmara – Některé mineralogicky zajímavé lokality Ruska

Středa 12. listopadu – výroční členská schůze

Středa   3. prosince – určování minerálů pro veřejnost.

Poznámka: výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností upraven, doplněn nebo změněn.

 

Za Mineralogický klub, o.s.     

 

  Mgr. Milan Michalski, předseda.                                         Ing. Jan Peringer, jednatel