Praha je nejlepší místo pro život, Pardubický kraj je desátý
Praha bylo místo, kam se lidé rádi vracejí. Ještě máme v paměti dobu, kdy si lidé říkali – už aby byl pátek a my odjeli z Prahy. Uznávám, že tenkrát nešlo nic jiného dělat. Proto chceme, aby město bylo bohaté, příjemné a nabízelo vyžití o víkendu i v pracovní den,“ uvedl primátor Hlavního města Tomáš Hudeček.
Na druhém místě skončil Plzeňský kraj, který se stal vítězem roku 2011. Vede především v počtu dětských hřišť, dobrovolných hasičů či atraktivitě vysokých škol, kdy vysokým školám ve svém regionu zůstane věrný každý druhý student. Také pracovních příležitostí je tu více než v ostatních krajích ČR. Neplatí to však pro zdravotně postižené, v čemž si Plzeňský kraj oproti loňsku pohoršil. Mezi slabé stránky tohoto kraje patří také to, že na zdejší kulturní akce chodí méně lidí a mohou využít jen malého počtu koupališť.
Třetí příčku obsadil Královéhradecký kraj. Jeho loňské vítězství ukázalo, že se v tomto kraji žije dobře a vyloženě negativní stránky se hledají jen velmi těžko. Ve většině hodnocených oblastí se kraj blíží spíše vrcholu či středu žebříčku. Kladný je přístup ke starším lidem a hendikepovaným. Místní úřady a firmy zaměstnávají nejvíce lidí se zdravotním postižením a v hromadné dopravě je nasazen
největší počet bezbariérových spojů. Mladí lidé už mají ale život v kraji o něco horší. Absolventi středních škol se dalšímu studiu v drtivé většině věnují v jiných krajích. Podíl mladých lidí bez práce je tu nejvyšší z celé republiky.
V kategorii Skokan roku si první místo odnáší opět Hlavní město Praha, a to za nižší znečištění ovzduší okyselujícími látkami. Hodnoty NOx, NH3 a SO2 zde poklesly zhruba o 30 %. Tento výrazný meziroční pokles emisí byl dán zejména částečným využitím největšího teplárenského zdroje na území Prahy – teplárny Malešice, která byla oproti předchozím letům v provozu jen méně než polovinu obvyklé roční provozní doby.
Na druhém místě v kategorii Skokan roku skončil Liberecký kraj, a to za snížení konkurence na pracovním trhu. Jihočeský kraj získal třetí příčku za největší snížení počtu nezaměstnaných lidí do 24 let.
 
O projektu:
Místo pro život je společensky přínosný projekt mapující hodnotový žebříček a kvalitu života českého národa. Jeho hlavním cílem je maximálně a objektivně zmapovat kvalitu života v jednotlivých krajích České republiky a sledovat ji v dlouhodobém horizontu, iniciovat celospolečenskou diskusi o skutečných hodnotách, které naši občané vyznávají, a poukázat na nejlepší regiony a jejich úspěchy v hodnocených oblastech. Těmi jsou: Péče o děti a vzdělávání, Zdravotnictví a sociální sféra, Pracovní podmínky, Volnočasové aktivity a turismus, Rozvoj infrastruktury, Bezpečnost, Občanská společnost a tolerantnost, Ekologie a příroda. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto 54 kritérií.
Princip hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře: objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, průzkum prováděný mezi 1400 obyvateli všech regionů a názory kolegia.
Statistická data jsou získávána ze spolehlivých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Český hydrometeorologický ústav, CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, krajské hygienické stanice nebo jednotliví provozovatelé MHD.
Součástí hodnocení a výběru kraje s nejlepšími podmínkami pro život je i dotazníkové šetření mezi obyvateli ČR zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech ČR. V průzkumu mezi veřejnosti zodpoví otázky týkající se osmi zkoumaných oblastí a společně s kolegiem potom určí, která ze zkoumaných oblastí je nejdůležitější. Na základě dotazníkového šetření je vypočten hodnotový žebříček (průměrná procentní váha pro každou oblast), který pomůže najít Místo pro život 2013.
Kolegium představuje panel 18 nezávislých osobností, které svými názory významně přispívají k celospolečenské debatě. Členy kolegia charakterizují různé životní zkušenosti i vyznávání různých životních hodnot, které však v souhrnu definují skutečnou kvalitu života. Mezi jeho členy patří například MUDr. Jan Pirk, přední český kardiochirurg, Petr Zahradník, ekonomický expert a člen NERV, Rut Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských center nebo Martin Doktor, rychlostní kanoista a sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

 

Jak dopadl Pardubický kraj

Pardubický kraj se ve většině oblastí drží v rámci republiky v horní části žebříčku. Přestože se zde hůře dýchá, o životní prostředí je postaráno. Podniky vyprodukují téměř o dvě třetiny méně odpadu a recykluje se zde nejvíce z celé republiky. Také investice do této oblasti jsou nadprůměrné.  Na kraj sice dohlíží málo strážníků, nutno však podotknout, že počet trestných činů je o 40 procent nižší, tudíž není třeba počet policistů zvyšovat. Toto tvrzení podporuje i fakt, že na silnicích v Pardubickém kraji se ve srovnání s celorepublikovým průměrem stane téměř o třetinu méně dopravních nehod a počet uživatelů drog je o polovinu nižší. Pozitivní je i vysoký počet zaměstnaných lidí se zdravotním postižením. Je zde však velmi málo lékařů i zubařů.
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 27 – Vyhodnocení Pardubického kraje v jednotlivých oblastech výzkumu

Graf 28 – Srovnání spokojenosti lidí v Pardubickém kraji a ostatních krajích ČR

Srovnání výsledků jednotlivých oblastí v kraji s názory lidí žijících v Pardubickém kraji