Páclova chalupa čp. 570 v Bezděkově                                    


V srpnu 2012 započala demolice starého bezděkovského stavení,  již po řadu let neobývané  Páclovy chalupy čp. 570. Dokončena byla o rok později, v letním období letošních prázdnin.

Přízemní stavení s lepenkovou střechou náleželo počátkem 20. století ovdovělé Marii Páclové, tovární dělnici (* 11. 12. 1877 Česká Třebová), vdově po Antonínu Páclovi. Jejich syn Adolf, topič státních drah, býval známým  bezděkovským harmonikářem a chovatelem holubů. Marie Páclová měla být sestrou pana Cecha, někdejšího vlastníka protějšího domu čp. 509.

Dne 20. 8. 1912 pro majitelku stavení vypracoval zdejší zednický mistr František Císař „Náčrtek na úpravu nového průčelí“. Stavení, sestávající ze síně, dvou obytných světnic, z nichž přední mívala dřevěný strop s viditelnými trámy, a komory se vstupem do podstřeší, tak z ulice Na Pastvišti získalo novou, do konce svých dnů zachovanou podobu. Marie Páclová o povolení této úpravy zažádala ještě v den vyhotovení plánu. Výměna druhého dřevěného štítu chalupy směrem k řece za nový, zděný, se uskutečnila v roce 1925. O povolení bylo zažádáno 17. května t. r.

Další úpravy domu čp. 570 proběhly v roce 1931. Tehdy dala Marie Páclová ve stavení odstranit starou zeď s průlezným komínem a nahradit ji „příčkou 15 cm silnou s ruským komínem téže dimense profilové“, jak čteme v dobových dokladech, uložených ve spisovně MÚ Česká Třebová, odbor výstavby. Stavební plány v květnu 1931 vyhotovil parnický stavitel Vladimír Bezrouk.

V roce 1941 došlo u stavení k opravě plotu u zahrady

Mezi Páclovým stavením čp. 570 a vedlejší Vavřínovou chalupou čp. 233 vedla úzká ulička k řece, využívaná okolními sousedy jako zkratka. V Páclově chalupě žila vzadu paní Vorlová, svérázná obyvatelka čtvrti Bezděkov. Podle ní se uličce říkalo „Vorlovka“.  Jednou vyšla  paní Vorlová ze dveří stavení a v tom ji div neporazil houf kluků, hrajících si na četníky a na zloděje. Když se poněkud vzpamatovala z leknutí, rozkřičela se na ubíhající kluky, při čemž je nazvala parchanty a bůhví čím ještě. Jindy se zase paní Vorlová vracela zadem kolem řeky z Vavřínova pekařství, kde si byla pro chleba. Venku se zrovna zvedl silný vítr a porazil stožár s větrným kolem u Vavřínovy zámečnické dílny. Jak tak Vorlová zadumaně kráčela s chlebem domů, dopadla před ní lopatka z větrníku. Když opět nabyla ztraceného klidu, popisovala svůj zážitek sousedům: „To kolem mě jen fiklo a měla jsem štěstí, že jsem vyvázla se zdravým tělem!“ V chalupě také postupně žili Kabrhelovi a Andula Šoubová.

Adolf Pácl (* 16. 6. 1902 Česká Třebová,  † 14. 4. 1956 Opatov) se dle vzpomínek již jako „postarší“ oženil se schovankou své matky Annou, roz. Štantejskou (* 7. 8. 1903 Olomouc, † 26. 12. 1978 léčebna Žamberk).

Roku 1956 se v chalupě usadila neprovdaná tovární dělnice Růžena Nestrašilová (* 28. 8. 1895).

V roce 1997 již chalupa čp. 570 nebyla obývána a došlo ke změně užívání nemovitosti. Její nový majitel   Josef Chocholouš ji využíval jako sklad levného textilního zboží pro prodejnu v ulici Na Splavě čp. 59.

Při demolici chalupy v srpnu 2013 byla ve stavební suti nalezena část nepolévaného kachle s ptačím motivem, pocházejícího z někdejších kamen.

Demolice neudržované  Páclovy chalupy a následná úprava místa, kde stávala,  jistě přispěje ke zlepšení vzhledu této části města.

                                                                                                                                                                         Martin Šebela