Podpora do severovýchodní části kraje přesáhla miliardu  

Dolní Morava (5. 11. 2013) – Na pracovní seminář se zastupiteli kraje pozval hejtman Martin Netolický starosty obcí z Žamberecka a Králicka, včetně přilehlých Výprachtic a Čenkovic. Hned po výjezdním zasedání zastupitelstva v této části regionu se společně sešli na Dolní Moravě. Hlavním tématem byl rozvoj této oblasti.
 
„Pardubický kraj, to není jen sídelní město Pardubice. Proto je mým záměrem, aby zastupitelé i úředníci poznali i další části kraje a aby se každý rok konalo jedno zasedání zastupitelstva mimo krajský úřad.  Díky tomu se také osobně sejdeme se starosty okolních obcí. Pro ně to bude  příležitost diskutovat přímo se zastupiteli nebo si vyřídit záležitosti státní správy s přítomnými krajskými úředníky,“ vysvětluje důvod prvního takového setkání hejtman Martin Netolický.
Od roku 2009 investoval kraj i za pomoci evropských fondů do rozvoje Žamberecka téměř 400 milionů korun, na Králicko putovalo dokonce necelých 600 milionů korun. Stranou nezůstaly ani obce Čenkovice a Výprachtice, kam jen v posledních letech přišlo na 38 milionů korun.  „Jsou to především prostředky z veřejných zdrojů a když k nim připočítáme investice samotných žadatelů, je výsledná částka investovaná do rozvoje této oblasti mnohonásobně vyšší,“ konstatoval hejtman.
K největším investičním akcím patřily například modernizace přednádraží a historického centra v Letohradu, revitalizace tvrze Orlice, vybudování centra volného času v Nekoři, obnova Vojenského muzea v Králíkách, rekonstrukce silnic, sportovní areál Sněžník na Dolní Moravě nebo lyžařský areál Červená voda – Buková hora. Kraj dlouhodobě podporuje činnost sborů dobrovolných hasičů, příspěvky dostávají obce z programu obnovy venkova a další dotace nebo příspěvky jdou třeba na opravu památek.
„Pardubický kraj si byl zejména v posledních letech vědom toho, že tato část kraje oproti ostatním zaostávala v rozvoji infrastruktury. Na druhou stranu je to oblast, která má největší potenciál pro cestovní ruch, což se díky naší podpoře a iniciativě soukromých investorů potvrdilo,“ uvedl hejtman a pokračoval: „Tady na Dolní Moravě jsme očitými svědky toho, že v místech, kde před pár lety dávaly lišky dobrou noc, může vyrůst atraktivní sportovní areál a turistická destinace evropského formátu, která bude tento region do určité míry i živit. Prostřednictvím kraje sem přišlo na všechny projekty řádově 300 milionů korun. Celkové investice jen do turistického rezortu ale překročily jednu miliardu,“ dodal hejtman.
Předseda sdružení obcí Orlicko a starosta Letohradu Petr Fiala poděkoval kraji za spolupráci a přivezl zastupitelům kraje ukázat nové DVD, které propaguje města a obce kladského pohraničí. Sdružení obcí má za sebou hodně práce pro rozvoj regionu, což dokumentoval  konkrétními projekty, jako jsou Na kolách Orlickem, Na běžkách Orlickem, Malé památky Orlicka a dalšími. Hovořil také o provozování cyklobusů a skibusů a požádal zastupitele o jejich podporu i v dalším období.
Hejtman přítomné informoval o situaci s evropskými fondy. Problém, na který poukazovala jedna z kontrol rekonstrukce Vojenského muzea Králíky, se podařilo vyřešit, v současné době končí také první etapa rekonstrukce silnice v Králíkách, na kterou na jaře naváže
etapa druhá. Regionální operační fondy budou končit a nové výzvy přijdou zřejmě až ve druhé polovině roku 2015. Proto hejtman doporučil obcím nerozšiřovat nové aktivity, ale snažit se udržet ty dosavadní.
Místní obce se hlásí ke spoluzodpovědnosti za rozvoj zdravotnické péče a přispívají do nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice. Obtížná situace je s obsazením míst lékařů v Zdravotnické záchranné službě, kde je jich neustálý nedostatek a počet přesčasových hodin těch dosavadních bude muset být od planosti nového občanského zákoníku omezen.
Také dopravní obslužnost se v této části regionu už navrací do normálu. Radní Jaromír Dušek informoval starosty o jednání s Olomouckým krajem, při kterém se domluvili na protažení obsluhy železniční trati z Hanušovic až do Štítů. Zejména školákům pak poslouží nové páteční spoje na trati Dolní Lipka – Hanušovice.
Náměstkyně hejtmana Jana Pernicová se zabývala středním školstvím, ve kterém způsobila populační křivka vylidnění některých škol. „Nechceme školy rušit, ale zároveň jsme na letošní školní rok dostali od ministerstva o 8,8 milionu korun méně mzdových prostředků a s tou situací se musíme vyrovnat. Jsem ráda, že to chápou i starostové a iniciují také jednání s některými velkými zaměstnavateli v regionech o podpoře škol.“
Populace také v této oblasti stárne, proto se starostové zajímali i o sociální služby, zejména pro seniory. Radní Pavel Šotola je informoval o tom, že kraj každoročně dotuje sociální služby ze svého rozpočtu částkou kolem 100 milionů korun včetně financování devíti krajských příspěvkových organizací. Upozornil je na skutečnost, že ve výhledu státního rozpočtu na příští rok opět chybí částka půl miliardy na sociální služby, což může znovu významně negativně ovlivnit činnost poskytovatelů služeb. Zároveň kraj předpokládá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu 1. pololetí příštího roku tuto chybějící částku zajistí tak, jak tomu bylo letos.
O situaci v cestovním ruchu a podpoře sportu hovořil radní René Živný. Informoval přítomné, že je tu šance si doplnit informační materiály pro turistické destinace prostřednictvím poslední výzvy v tomto programovacím období v oblasti cestovního ruchu. Ta se týká pouze marketingu a končí posledního listopadu. Pro podporu sportu nemá kraj na rozdíl od měst, která dostávají příspěvky z loterií, větší prostředky, v příštím roce bude rozdělovat pouze 5,5 milionu korun. Ale naděje svítá z jednání s Olympijským výborem. Situace by se měla zlepšit od roku 2015.