Taneční  kurzy  v Národním domě opět v plném proudu    

V měsíci září  započaly v Národním domě  v Kozlovské  ulici další taneční kurzy pro mládež.  Jejich pořádání se v těchto prostorách, stalo v podzimních měsících již tradicí.
Ač událost, která k podzimu  každoročně neodmyslitelně patří, letošní taneční mají oproti těm minulým, nepatrnou změnu.  Jejich pořádání totiž místo manželů Petra a Jany Krškových, jak tomu bylo až do roku 2012, plně zajišťuje studio RELAX – DANCE – SERVIS Jana Bílka z Ústí nad Orlicí. Veškeré aktivity tedy převzal do svých rukou sám taneční mistr Jan Bílek,  spolu se svými  spolupracovníky. 
Je chvályhodné, že třebovská   mládež  dosud využívá možnost získat základní taneční zkušenosti a dovednosti pod dohledem mistra Bílka. Vždyť ve Třebové,  v sále internátu Na Skalce, začal působit již před  více jak čtvrt stoletím. Tanci v našem městě vyučoval i jeho otec, mistr ing. Alois Bílek z Moravské Třebové, jinak také pedagog tehdejší zdejší  SPŠŽ.  Předchůdci Jana Bílka v sále Na Skalce byli další mistři zvučných jmen, jako Arnold  Raab či Božena Čiháková. Jejich kurzy prošlo mnoho generací občanů našeho města. I přes další pokusy výuky tance, zaznamenané v našem městě, tyto taneční s dlouholetou tradicí mezi nimi vedou prim.
Mezi řadou spolupracovníků Jana Bílka, jmenujme sourozence, dvojčata Zdeňka a Nikolu Zárubovy z Ústí nad Orlicí.  Oba sourozenci jsou  v kategorii E (absolventi tanečních kurzů), v soutěži  Svazu učitelů tance držitelé titulu vicemistři ČR pro rok 2013.
Popřejme všem účastníkům kurzů, aby se vše dobře naučili a zde získané zkušenosti mohli nadále rozvíjet, třeba hned v nadcházející plesové sezóně.         Martin Šebela, foto Martin Šebela