Základní umělecká škola v Č.Třebové
informace a koncerty v prosinci 

 
Úspěch pěveckého oddělení 
Dne 11.11.2013 se žákyně naší školy, pod vedením p.uč. Petry Kotyzové - Iva Vostřáková, Eliška Balážová, Kateřina Petruňová, Daniela Stránská a Natálie Pecháčková, účastnily výběrového kola soutěže "Svitavský slavík", kterou za podpory Pardubického kraje pořádala ZUŠ Svitavy. Do finále postoupily I.Vostřáková, K.Petruňová, D.Stránská a N.Pecháčková. Finálový večer proběhl 20.11.2013 ve „Fabrice“ ve Svitavách. Všechny naše finalistky podaly výborné výkony a cenu poroty za osobitý projev si odnesla Kateřina Petruňová, první místo v nejstarší kategorii získala Natálie Pecháčková. Dík také patří p.uč. Kateřině Dostálkové, která několik písní doprovázela na klavír. Blahopřejeme
 
V úterý 3. prosince 2013 od 9.30
proběhne v Domově u studánky v Anenské studánce tradiční hudební vystoupení pro zdejší klienty i personál. Účinkujícími budou učitelé a žáci naší školy. Toto setkání s hudbou, v nadcházející adventní době, je tamními posluchači vždy přijímáno s velkou vděčností a my máme dobrý pocit z toho, že můžeme tímto hudebním dárkem zpříjemnit a obohatit jejich život v Domově.   
 
Ve středu 4. prosince 2013 v 18.00 - Malá scéna
Poslední hudební besídka v tomto kalendářním roce, v pořadí již pátá.
 
Čtvrtek 5. prosince 2013 v 18.00 - Malá scéna
Literárně dramatický obor naší školy připravuje celovečerní divadelní představení s názvem „O Jance, Kátě a Mikuláši“     
 
Základní umělecká škola v České Třebové a Římskokatolická farnost – děkanství Česká Třebová pořádají
Adventní koncert
Sobota 7. prosince 2013 v 18.00 hod., kostel sv. Jakuba v České Třebové, vstupné dobrovolné
Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ   
 
V pátek 13. prosince 2013 v 18.00 hod. se uskuteční ve Velkém sále Kulturního centra, tradiční předvánoční koncert Základní umělecké školy v České Třebové. V bohatém programu bude možno vyslechnout žáky všech oddělení hudebního oboru. Nebude chybět ani vystoupení DPS Kajetánek a tanečního orchestru, představí se žákyně tanečního oboru. Vstupné dobrovolné.
 
Komor. orchestr J.Kociana, pěvecký sbor Bendl a Římskokatolická farnost – děkanství Česká Třebová
Vánoční koncert – Rybova Česká mše vánoční 
 
Na sobotu 14. prosince 2013 v 19.00 hod. připravuje Komorní orchestr Jaroslava Kociana s dirigentem MgA. Bohuslavem Mimrou, smíšeným pěveckým sborem BENDL se sbormistrem  Mgr. Josefem Menšíkem, smíšeným pěveckým sborem Otakar - Vysoké Mýto se sbormistryní Věrou Milerovou a sólisty Janou Ženkovou – soprán, Magdalénou Vopařilovou – alt, Františkem Mikešem – tenor, Františkem Čechem – bas a Blankou Poukarovou – varhany, Vánoční koncert, na kterém bude provedena
Česká mše vánoční J.J.Ryby.   
Koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové.
Vstupné dobrovolné
 
 Základní umělecká škola a Komorní orchestr Jaroslava Kociana děkují všem svým věrným posluchačům, rodičům i ostatním přátelům, za jejich přízeň a přeje příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2014.
Za všechny zaměstnance ZUŠ a členy KOJK MgA. Bohuslav Mimra.