Součástí připomínky Dne veteránů 2013 byl v neděli dopoledne 10. listopadu pietní akt u památníků obětem válek v Habrmanově ulici, který se konal z účasti delegací čtyř partnerských měst: České Třebové, slovenského Svitu, polské Olawy a italského města Agrate Brianza. V delegací partnerských měst byli mladí lidé a to symbolizuje přenos odkazu padlých válečných hrdinů na novou mladou generaci. Členové těchto delegací delegací také položili u památníku věnce. Čestnou stráž u památníku ozdobeného vlajkami států jednotlivých partnerských měst stáli  členové Obce legionářské, Sokolové i skauti. Důstojnost pietního aktu dala dechová hudba Řetůvanka. Pietního aktu se zúčastnili členové vedení města, na chodnících také občané, mnozí vyzdobeni na klopě stylizovaným květem vlčího máku, symbolem Dne veteránů. S projevy, připomínající stanovení Dne veteránů v den výročí ukončení I. světové války 11. 11. 1918 (v 11 hodin) a významu tohoto výročí pro současnost vystoupila PhDr. Ludmila Marešová - Kesselgruberová  (za Městské muzeum) a zástupce české Obce legionářské Václav Novák. Na závěr  pietního aktu zazněly státní hymny Itálie, Polska, Slovenska a České republiky.  Připomínka Dne veteránů proběhla za spolupráce Československé obce legionářské, českotřebovského gymnázia, Krajského vojenského velitelství Pardubice, Dechové hudby Řetůvanka a za finanční podpory Města Česká Třebová.
 
I letos byla myšlenka připomínky Dne veteránů rozšířena do rámce připraveného mezinárodního projektu "Bezejmenní hrdinové válek", na kterém se podílejí mladí lidé od 16 do 26 let čtyř partnerských měst České Třebové. Projekt zahájil 4. listopadu a vyvrcholí  právě 14.11. Námětem je život civilního obyvatelstva v čase válek. Každá delegace si přiveze prezentaci pro školní děti na toto téma, představí „válečné“ recepty na úsporná jídla (mimo účasti na pietním aktu  ke Dni veteránů)  Kromě výše uvedených aktivit jsou pro zúčastněné skupiny připraveny workshopy s tématem demokracie a mír, interkulturní večer, výroba vlčích máků jako připomínka válečných veteránů a dále vaření večeře podle válečných receptů, štupování ponožek a oprava oděvů a příprava kvízu pro návštěvníky semináře a dotazníku pro náhodné kolemjdoucí. Na žádost italské skupiny je zařazena i hudební část projektu, kdy si zúčastnění připraví vystoupení pro malý koncert v rotundě sv. Kateřiny s názvem „Hrajeme sami sobě“. Abychom účastníkům více přiblížili válečnou atmosféru, je pro ně připraven výjezd do terezínského ghetta a návštěva vojenského muzea v Praze.