Esperantisté se sešli v Poličce                                                

Také esperantisté z kroužku Amikeco se 9.listopadu jeli podívat do Poličky. Podobně jako další esperantisty z 11 míst České republiky je zlákalo slíbené vyprávění o životě ve Finsku a návštěva největšího, stále se rozrůstajícího závodu v Poličce - Ravensburger Polička.
Dopoledne jsme obdivovali vysoké sklady, automatizovaná pracoviště, přívětivé pracovníky i veselé obrázky na výrobcích a seznamovali se pod vedním pana Antoše se zajímavostmi v závodě Ravensburger Polička. Tento nejmodernější závod v Poličce se zabývá výrobou her pro děti i dospělé, hlavně puzzlí. Vyrábí i puzzle 3D, ze kterých se dají vytvářet trojrozměrné předměty. Osmdesát procent výroby německého závodu je v Poličce a ten přes vysokou automatizace může zaměstnávat až 600 lidí. Hry odsud vyvážejí do Německa, Anglie, USA..
Odpoledne v restauraci "U Mrštíků" paní Anna Ahlstedt vyprávěla o životě ve Finsku. Díky esperantu se se svým manželem seznámila, do Finska se provdala a bydlela tam více než 20let. /Pro obyvatele České Třebové může být zajímavé, že svatbu měla v našem městě nejen za účasti rodiny, ale i členů esperantského kroužku Amikeco a hostinu v chaloupce "U kostelíčka"./ Paní Anna si Finsko velmi oblíbila, ráda  na něj vzpomíná a často se tam vrací. Je to země, kde mají lidé blízko k přírodě a chrání si ji mnohem lépe než u nás. Jeskyně v hlavním městě využili ke stavbě podzemního chrámu, ze kterého uvidíte jen střechu ze skla a mědi, která při pohledu zevnitř chrámu vypadá jako zářící slunce s mnoha paprsky. Jinde v jeskyních vybudovali galerii RETRETTI. Finsko je země mnoha jezer. Lidé sbírají různé jedlé bobule k zaváření a výrobě marmelád. I ve vesnických domcích mají tamní lidé sauny a hodně je využívají.
Blízko hlavního města na ostrůvku je zajímavý skanzen, kde jsou stavby z celého Finska s označením, odkud stavba pochází. Je tam chatrč z najsevernějšího místa Laponska  i malý domeček vystavěný na stromě a z místa více na jihu honosný mlýn.
Lidé  jsou  více .hrdí na svůj národ, svátky slaví s prapory a nadšením i supermarkety jsou zavřeny. Národní barvou je modrá.
Viděli jsme velmi krásné obrázky a slyšeli zajímavé vyprávění. Pro mne to bylo také trochu vzpomínání. Paní Anna a její zemřelý manžel Mauri pozvali během let k návštěvě členy našeho esperantského kroužku.AMIKECO. I já jsem měla možnost obdivovat zajímavosti Finska. Nadchlo mne mnoho věcí, ale udivila mne nejvíc speciální kobercová mycí linka MATTOJENPESUPAJKA v parku blízko hlavního města. Přicházejí tam celé rodiny ozbrojené kartáči, mydlí koberce, splachují vodou. Na speciálním mandlu zbavují koberce vody a suší na sadě ráhen. Nebyl dobrý nápad se zvědavě přiblížit, zasáhla mne sprška určená koberci.  
ZN