Město nabízí pronájem městských bytů ve čtverci bez dražby.

Po řadě neúspěšných kol dražeb pronájmu bytů byť podle upravených pravidel, se nepodařilo najít žádného zájemce, který by si předplatil nájem v některém ze zdejších volných bytů tak, jak určují pravidla pro pronájem městských bytů č. 1
Situace se změnila.
Proto nyní budou tyto volné byty nabízeny  k pronájmu bez nutnosti předplácet nájemné a bez dražby a bez  jakéhokoliv omezení, tedy pořád tak dlouho, dokud nebudou obsazeny.
Jde o následující byty v tzv. čtverci na Farářství, které budou nyní nabízeny na úřední desce města tak dlouho, dokud se někdo přihlásí. Podmínkou je složená kauce ve výši tříměsíčního pronájmu dle občanského zákoníku a bezdlužnost vůči městu Česká Třebová.
 
         1. byt  Masarykova 1101, byt. č. 5                                      2. byt Masarykova 1104, byt č. 8
 
         3. byt  Na Trubech 1110, byt. č. 1                                       4. byt Na Trubech 1110, byt č. 8