Současnost a vize Základní umělecké školy                           

Nová doba po roce 1989 přinesla i mnoho nového v řízení podniků a institucí. Na rozdíl od dneška v minulosti vedoucí pracovníci byli řízení vyššími orgány pod vedením komunistické strany. Vykonávali pouze to co po nich nadřízené orgány požadovali. Jakákoli osobní iniciativa byla velmi obtížná. . Avšak i přes ideologické bariery, často na malé ploše, schopní ředitelé dokázali svou statečnost a podařilo se jim často prosadit svoje názory. Za to jim patří náš obdiv. 

Základní umělecké školy – dříve Lidové školy umění, nebyly na tom jinak. Až Sametová revoluce přinesla obrat o sto osmdesát stupňů. Ředitelé se změnili na managery a byl jim poskytnut prostor pro vlastní podněty a rozhodování.

Poohlédneme-li se po historii naší Základní umělecké školy, pak musíme konstatovat, že v průběhu její existence vykazovala přijatelné výsledky. Byla to nesporně zásluha odborně fundovaných pedagogů ve všech oborech.

Sedmdesát let v životě lidském je dlouhá doba a přísluší jí celoživotní bilancování. Stejná doba existence instituce je relativně krátká i když poohlédnutí do historie je také užitečné.

Naše vedení Základní umělecké školy předkládá veřejnosti krátkodobé cíle, ale jako dobrý hospodář plánuje i budoucnost. Nejbližším cílem jsou oslavy sedmdesátého výročí založení naši školy v r. 2015. Podobně jako v minulosti připravujeme slavnostní koncert z řad současných, ale i bývalých žáků školy. Mnozí jsou profesionálové v divadlech, orchestrech a světově známých komorních tělesech.

Škola má však i dlouhodobé záměry. Je to především preferování a zavádění moderních, metodických postupů při vyučování, rozšiřování nástrojových oddělení v hudebním oboru, zejména o plechové dechové nástroje, (trubka, lesní roh, pozoun, baskřídlovka atd.) tak, aby do budoucna mohla škola vedle Swingového orchestru, založit také tolik žádanou dechovku. Přínosem je i zavedení oddělení bicích nástrojů.             

Nezanedbáváme ani popularizaci uměleckých disciplín. Každoročně škola pořádá večery, na kterých si zahrají spolu sourozenci, rodiče se svými dětmi, prarodiče s vnoučátky, ale nebráníme ani vystoupením vzdálenějších příbuzných. Koncerty „Hrajeme doma“ získávají rok od roku větší oblibu. V souladu s ŠVP, vydaným ministerstvem školství, se snažíme vychovávat i pozorné a poučené publikum a návštěvníky koncertů, baletních představení a zasvěcené obdivovatele výtvarných děl.

V rámci pravidelného rozvrhu je od letošního školního roku zařazen do vyučovací struktury předmět Klavírní seminář, v rámci kterého se žáci dozvídají mnoho cenných informací o různých  stylových obdobích a osvojují si správný pohled na  interpretaci toho, kterého hudebního slohu.       

Vedle těchto ryze profesních záležitostí se ředitelství školy zaměřuje i na technickou stránku, která bude mít význam pro budoucnost dalších generací našeho města. Jde o zkompletování a soustředění všech oborů a koncertního sálu pod jednu střechu. Takovýto komplex by práci v našem oboru nejen zjednodušil, ale poskytoval by ucelenou koncepci pro kulturu ve městě.

Tyto a další plány potřebují stále podporu městských orgánů a dokonalou spolupráci mezi nimi a Základní uměleckou školou.

                                                                                                                                                                                                                                             L.Štark