Ve Svinné o krajích dalekých                                                
Další beseda ve Svinné o krajích dalekých, zvycích jiných a způsobech, proběhla v sobotu v podvečer na místě obvyklém...Zahájení besedy ovzláštněno bylo pak předáním darů a poselství starosty Ousteckého, vyslankyní Valentýnkou a vyslancem Pepou...poselství přátelské obci a dar pro štěstí staviteli voru oceánskému... 
Hostující dobrodruh, jenž děliti se přišel o představy netoliko cestovatelské, nýbrž i životní, pomocí obrázků hojně promítaných dokreslil svět nám tolik jiný...o ostrově Martinik -kotviště lodi Victoria - lodi R.Krautschneidera postavené kdysi sic pod vedením zkušených mistrů, však partou nadšených amatérů, jež druhdy obeplula svět a dnes hledá sobě využití nového...
O vorech jež dokazovati měly myšlenky cestování v časech historických, kdy osídlovaly se ostrovy plavidly primitivními...vzpomenut takto nejen byl Thor Heyrdahl, ale i dobrodruh náš Eduard Ingriš, jenž rovněž tak plavbami  podobnými dokazoval myšlenky tyto...
Vor současný, jenž J. Boháč dostavuje - toť téma závěrečné, povídání zajímavého...kterak vůbec na představu tu přišel, kterakž na tom pracuje nyní a představa budoucí...zkouška voru na Lipně a vyplutí na Atlantik...