Českotřebovský deník 292/2013  (3/12)                                 

Letošní slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Skuhrově zahájily připomenutím narození Ježíška samotné děti. V předvečer první adventní neděle, převlečené do kostýmů postav biblického příběhu, zazpívaly  několik koled za doprovodu kytar a podpory obecenstva. Nedílnou součástí slavnosti bylo zdobení perníčků, prodej adventních věnců a vánočních ozdob, které vyrobily děti samy na pravidelných schůzkách mladých hasičů v místní knihovně.

Chtěli bychom tímto poděkovat ředitelce Městské knihovny Česká Třebová Mgr. Gábině Boháčkové za podporu provozu naší místní knihovny, kde se děti mohou dvakrát týdně scházet a pomáhat připravovat podobné akce. Poděkování patří také Městu Česká Třebová za poskytnutí finančních prostředků formou dotace na podporu kulturních aktivit pořádaných ve Skuhrově. 

Výbor SDH Skuhrov


 

 

ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová oceněna 

Dobrovolnická práce členů základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko z České Třebové byla nominována na ocenění dobrovolníků neziskových organizací Pardubického kraje. Porotu tvořili zástupci Pardubického kraje, senátu ČR, Koalice nevládek Pardubického kraje a médií. Tři zástupci ZO ČSOP Podorlicko se zúčastnili v Pardubicích 2.12.2013  slavnostního galavečera s vyhlášením výsledků oceňování nestátních neziskových organizací, společensky odpovědných firem, dobrovolníků a zaměstnavatele pro rok 2013.

 

Čtěte více na: http://pardubicky.denik.cz/z-regionu/galavecer-symbolicky-oceni-ty-kteri-dobrovolne-pomahaji-20131126.html

 

ZO ČSOP Podorlicko bylo mezi deseti neziskovými nevládními organizacemi (NNO) kraje, které získaly ocenění. Jejich práci, včetně záchranného transferu obojživelníků, zmínila ve svém příspěvku i porotkyně a senátorka M. Horská.  Tři zástupci organizace převzali pro svoji organizaci děkovný list, plastiku „Srdce na dlani“, červenou růži a pozvání na návštěvu senátu České republiky.

 


JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se uskuteční v pondělí 16. prosince 2013 

v badatelně v nové budovy Městského muzea v České Třebové   v Klácelově ulici v České Třebové.
Jednání bude zahájeno v 15:00 hod.
PROGRAM:
1)  Zahájení
2) Majetkové záležitosti
3) Rozpočtová změna č. 4 v roce 2013
4) Návrh pravidel rozpočtového provizoria od 01.01.2014
5) Rozpočtový výhled příjmů a výdajů města do roku 2017
6) Různé

Převrácený kontejner a pár otázek


Na stanovišti kontejnerů na Splavě ( za Klahosem) už aspoň 3-4 měsíce je převrácený kontejner. Došlo k tomu při vysypávání kontejneru a následnému "odkopu" kontejneru obsluhou kukavozu (proč ho dotlačit na místo,to je zdržování) Od té doby nikdo neví je-li kontejner vadný a někdy ho někdo vymění (a kdy ?) a nebo stačí kontejner postavit a bude zase sloužit svému účelu?

Mimochodem:Je nějaká kontrola práce popelářů ?  Všiml si někdo, že po odjezdu popelářů je u kontejnerů větší bordel než před jejich příjezdem ? Sleduje někdo, jest-li počet kontejnerů vyhovuje ?

Úvaha: Co třeba, aby řidiči těchto aut byli závislí  prémiově na platu a konečně začali sledovat, co se děje za jejich autem a kolem kontejnerů. Na závěr: Popelnici jsem si koupil , proč s ní tak popeláři nešetrně zacházejí ?   OV

 

DISCOPLES na Skalce 


pátek 28.února 2014 ve 20 hodin

Discoples - 1.FC Rejlov pořádá discoples - sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová

K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl Vstupné - 125Kč.

Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671 a Knihkupectví Paseka, tel.: 465 534 551

Losování velké tomboly - 1.cena : LED HD televizor. Srdečně zvou pořadatelé.