Českotřebovský deník 291/2013 (2.12.)                                   
Úspěchy nejmenších v pohádkovém Jičíně

Poslední listopadový víkend  se nejmenší plavci Východních Čech představili na krajském přeboru v Jičíně. Nejmenší- to jsou 9.letí a mladší. Aby mohli na těchto závodech startovat, museli se naučit všechny plavecké způsoby, uplavat nejméně 50 metrů, obrátky a start podle pravidel.
 
Jan Hurych 04 – v každé disciplíně si zaplaval osobní rekord
1. místo 50 prsa,
2. místo 50 znak, 2. místo 100 znak,
3. místo 100 polohový závod
 
Klára Najmanová 05 v každé disciplíně si zaplavala osobní rekord
3 x nepopulární 4. místo 50 prsa, 50 volný způsob, 100 polohovka
Všichni, kteří si zaplavali své osobní rekordy mnohdy lepší i o 10 vteřin.
Anděla Linhartová, Tadeáš Štarha, Bára Koubová, Andrea Kumpoštová, Jan Průcha, Zahálková Lucie, Daniela Hrušková, Adéla Macková, Alexandra Stránská.Odměnou na závěr pro všechny závodníky bylo využití i ostatních atrakcí na bazénu (tobogán, divoká řeka, skok z prkna).

Všem závodníkům ještě jednou gratuluji k jejich plaveckým výkonům a děkuji za vzorné chování na závodech.

Hurych Petr, trenér

Soutěž Českotřebovského zpravodaje s firmou ANNABIS  Výsledky posledního kola z listopadu


Správná odpověď na soutěžní otázku:  První odhalení pomníku T.G. Masaryka na Parníku se konalo v září 1928, z této slavnosti byla soutěžní fotografie.  
 
Na tuto soutěžní otázku správně odpověděli:
Irena Fišarová, Žižkova ul,
Č. Třebová,
Lubomír Jebavý, Horská ul.
Česká Třebová,
V. Vohralíková, Hýblova ul.
Česká Třebová
Olga Häuslerová, Litomyšlská ul.
Česká Třebová
Olga Smrčková, sídl. Lhotka, Česká Třebová
 
Pro výherce máme ceny - produkty firmy ANNABIS Olomouc
CREMCANN SILVER
CREMCAN HYALURON
CERAMCANN Q10 MEN 
a dvě knihy cestovatele
Leoše Šimánka
POBŘEŽÍ PACIFIKU
pro ceny lze zajít osobně do redakce Čt. zpravodaje v době pátečních úředních hodin nebo budou do Vánoc doručeny na adresy úspěšných řešitelů. Pro nedostatek místa se výsledky a vyhlášení nového kola soutěže do prosincového čísla nedostalo.  Výherci budou upozorněni na výhru  elektronickou poštou. Nové kolo soutěže bude v dalším vydání Českotřebovského zpravodaje.
 
Připravované akce Sdružení za jeden provaz 

8.12. Slavnostní předání výtěžku benefičního plesu v Nízkoprahovém centru v Borku v České Třebové.
Předání sportovního koutku proběhne od 15.00.

14.12. Předání výtěžku sbírky Společně za úsměv od společnosti Konzum spojený se zahájením výstavy Hipoterapie.
Výtěžek sbírky totiž půjde na hipoterapii pro handicapované holčičky Verunku a Terezku.
Vernisáž začíná v 16.00 v kavárničce U Tygra v České Třebové.
 
Rekonstrukce vodovodního řadu v korytě Třebovky v nevhodnou chvíli

Již od konce léta je na okraji komunikace "Nábřeží Míru" nedaleko mostu přes Třebovku vyhloubena hluboká díra, která byla teprve minulý měsíc řádně oplocena.   Problém vnikl po havárii, pro definitivní odstranění bylo třeba realizovat práce v korytě Třebovky a to nejlépe za malého stavu vody. Bylo třeba zajistit svolení Povodí Labe a práce provádět pokud možno za nízkého stavu vody, což bylo vlastně po celé léto. V říjnu to nešlo, v řece teklo hodně vody, vypouštěl se rybník Hvězda, kde byl 5. a 6. listopadu plánovaný výlov.  Potom ovšem hladina vody rychle klesla a na historii vodočtu měřící stanice v Třebovici lze zjistit velmi nízký stav označovaný dokonce jako "sucho".  Práce se však rozběhly až v závěru listopadu a naneštěstí v době, kdy 29. 11: hladina řeky i průtok vody rychle vystoupil nejen díky dešti, ale především díky vypouštění dalšího rybníku v soustavě. Jenže to už byly práce v korytě Třebovky zahájeny a probíhají tedy za ztížených podmínek. Asi už nelze čekat, mohou začít i silné mrazy, nikdo za to ruku do ohně nedá. A tak je průběh prací napínavý. Práce jsou navíc spojeny s velkým dopravním omezením a změna v průjezdnosti komunikací. Do a z Bezděkova se tak jezdí  z Lidické nahoru ke krematoriu a obousměrně dolů ulicí Hřbitovní, také např. k Domovu důchodců se dostanete pouze od Křibu nebo ulicí  U Podhorky. Věřme, že se do definitivního příchodu zimy práce podaří dokončit.  Uvádím fotografie z dění kolem Třebovky a také grafy a tabulky dokumentující změnu průtoku vody v Třebovce dne 29.11. 2013.

Průtoky a vodní stavy na měřící stanici na Třebovce v Třebovici 

Graf
       
       
02.12.2013 02:00 33 0,425  
02.12.2013 01:00 33 0,425  
02.12.2013 00:00 33 0,435  
01.12.2013 23:00 34 0,445  
01.12.2013 22:00 34 0,452  
01.12.2013 21:00 33 0,440  
01.12.2013 20:00 34 0,455  
01.12.2013 06:00 33 0,435  
30.11.2013 06:00 36 0,505  
29.11.2013 06:00 16 0,086  
28.11.2013 06:00 13 0,037  
27.11.2013 06:00 13