Českotřebovský deník 294/2013 (5.12.)                                  
Volejbalový oddíl uspořádal Mikulášskou nadílku

Už se stalo tradicí, že v termínu kolem Mikuláše pořádají českotřebovští volejbalisté a volejbalistky Mikulášskou nadílku v prostorách haly VDA. Letos připadl termín nadílky na středu 4. 12. 2013. Pro děti všech kategorii bylo připraveno 10 sportovních úkolů, které musely splnit. A pokud se jim podařilo splnit všech 10 úkolů (i když, se nepodařilo) obdržely při odchodu z tělocvičny odměnu od Mikuláše. A aby to děti při plnění úkolů neměly jednoduché, škodily jim dvě čertice. Mezi úkoly, které děti musely plnit, bylo: hod na koš, houpání na kruhách, přehupování se na laně, skok z trampolíny do silné žíněnky, hod míčem do tlamy draka, opičí dráha, přeskákání přes Bosa balanční podložku, strkání míče hlavou na čtyřech po slalomové dráze a hod míčem přes volejbalovou síť na cíl. Akce se zúčastnilo více jak 100 dětí z volejbalového oddílu, ale i mnoha dětí  z široké veřejnosti. Akce by se nemohla konat bez nadšení trenérů a sympatizantů volejbalového oddílu, kteří asistovali dětem na jednotlivých stanovištích. 
Za volejbalový oddíl Sokola Geodézie
Michal Kadlec


Akce těšíme se na Vánoce 7.12. je zrušena 
Omlouváme se, ale avizovaná akce pro děti Těšíme se na vánoce dne 7.12.  ve spolupráci s RC Rosa je zrušena.
Děkujeme za pochopení.
 
Nové magnetky s motivy z města jsou k prodeji v IC Česká Třebová 

Od 28.11.2013 jsou v prodeji v Turistickém informačním centru v České Třebové nové magnetky s motivy Chaloupky Maxe Švabinského, Městského muzea, Rotundy sv. Kateřiny a Starého náměstí. Magnetky jsou součástí projektu „Sestav si svůj svět“, podrobnosti najdete zde: http://www.sestavsisvujsvet.cz/. Prodejní cena magnetky je jednotná po celé České republice  a činí 30 Kč. Každý dílek je opatřen na zadní straně soutěžním kódem – ve sběratelské soutěži je možné vyhrát přes 200 cen. 
 
Rada Pardubického kraje schválila záměr fúze nemocnic

Pardubice (5. 12. 2013) – Rada Pardubického kraje dnes schválila záměr fúze nemocnic akutní péče Pardubického kraje do jednoho celku k 1. červenci 2014. Reagovala tak na doporučení představenstev nemocnic a  analýzy nezávislých odborníků. Do 6. února připraví kraj spolu s představenstvy varianty navýšení základního kapitálu nemocnic, které předloží jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 27. února.
„Právě navýšení základního kapitálu je hlavním důvodem, proč zastupitelstvo dostane 19. prosince pouze obsáhlou informativní zprávu o stavu příprav fúze. Aktualizovaný materiál včetně konkrétního řešení navýšení základního kapitálu předložíme v závěru února,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Jako radní jsme se ale plně postavili za to, že v tuto chvíli by se navýšení kapitálu určitě neřešilo formou vkládání nemovitostí do společnosti.“ To, že jsou zásadní změny nutné, dokládá nepříznivá ekonomická situace ve zdravotnických zařízeních Pardubického kraje. Jejich kumulovaná ztráta se pohybuje kolem částky 300 milionů korun. „Pokud bychom nyní nic neudělali, zadlužení nemocnic by se v nejbližší době začalo kriticky zhoršovat. Pardubický kraj odmítá privatizaci svých nemocnic a zároveň se poučil ze situace v některých dalších krajích, ke se zadlužení nemocnic šplhá až k jedné miliardě korun,“ komentoval dnešní rozhodnutí rady Roman Línek.
Řízení nemocnic bude jednodušší
Představenstvo navrhuje organizačně jednodušší řízení pěti nemocnic jako jednoho subjektu s jedním představenstvem - namísto současných pěti - a s jednou dozorčí radou. Tím bude nastaven operativní vztah k vlastníkovi. „Přínosem bude organizačně jednodušší řízení jedné firmy a širší možnosti pro rozvoj kvalitní a dostupné zdravotní péče,“ vysvětlil předseda představenstva Pavel Havíř.
Výhodou bude jednotné centrální řízení ekonomiky; spojení do celku zlepšuje řízení nákladů a zajistí jednotnou personální politiku včetně udržení kvalitního zdravotnického personálu, který je hlavní součástí zdravotní péče. V návrhu je jedna společná vnitřní organizační jednotka pro obslužné a technické činnosti. Úspory přinesou společné nákupy zdravotnických prostředků, materiálů i techniky.
 
Rada Pardubického kraje doporučila ke splynutí 10 středních škol
Rada Pardubického kraje dnes na základě analýzy současného stavu středního školství v  kraji doporučila zastupitelstvu ke splynutí deset škol. Střední školy a učiliště v kraji jsou totiž předimenzované. Kvůli dlouhodobému poklesu počtu žáků nemají dostatek finančních prostředků nejen na provoz, ale i na platy zaměstnanců a hrozí jim existenční potíže. Zároveň by měly být posíleny některé odborné školy tím, že do nich budou přesunuty jim blízké obory. Rada pověřila náměstkyni Janu Pernicovou, aby zahájila jednání s řediteli dotčených škol a zástupci místních samospráv. Definitivní rozhodnutí bude na krajských zastupitelích 19. prosince. Více ZDE
 
Kontumace hokejového zápasu B mužstva s Dlouhoňovicemi potvrzena

Rozhodnutí VV OS ČSLH v Ústí nad Orlicí č.1/2013-14 k odvolání HC kohouti Česká Třebová B proti rozhodnutí STK k utkání č. 24 a doplnění finančních postihů.
1) VV OS ČSLH v Ústí nad Orlicí souhlasí s rozhodnutím STK a potvrzuje kontumaci utkání č. 24 HC Dlouhoňovice - HC kohouti Česká Třebová B 5:0 a přidělením 3 bodů ve prospěch HC Dlouhoňovice.
2) HC kohouti Česká Třebová B se za nedodržení čl. 9 Rozpisu soutěže OLLH 2013-2014 o počtu hráčů při zahájení utkání trestá finančním postihem ve výši 1 000 Kč.
Do tohoto finančního postihu se započítává poplatek za odvolání ve výši 600 Kč a 400 Kč bude strženo z kauce složené před zahájením sezóny.
3) VV ukládá oddílu HC Kohouti Česká Třebová stažení článku, ve kterém napadá předsedu STK a člena VV OS ČSLH v Ústí nad Orlicí Radko Jasanského a požaduje od vedení HC Ko houti Česká Třebová omluvu na adresu Radko Jasanského, která bude uvedena na oficiálních stránkách klubu. V případě, že se tak nestane do 20.12.2013 vystavuje se klub disciplinárnímu řízení za mediální napadení činovníka OS ČSLH v Ústí nad Orlicí.
4) Hlavní rozhodčí z utkání č. 24 Jiří Veselý se trestá finančním postihem ve výši paušálu za utkání ( 420 Kč ) a zastavením činnosti na 3 soutěžní kola v OLLH Ústí nad Orlicí za nesprávný postup při řešení situace o minimálním počtu hráčů a čekací době.
Tento finanční postih má splatnost do 20.12.2013.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem oficiálního zvěřejnění            OS ČSLH v Ústí nad Orlicí.   Jiří Veselý, předseda VV
www.kohouti-ceskatrebova.

Poznámka:  Výkonný výbor pracuje ve složení: Jiří Veselý – Lanškroun, Miroslav Keprta – Dlouhoňovice, Radko Jasanský – Česká Třebová, Ladislav Čapek – Česká Třebová, Jiří Hlava – Králiky. Z toho vyplývá zajímavá skutečnost, že  sám předseda VV OS Jiří Veselý, který sporné a hlavně odehrané utkání řídil a dopustil (po dohodě se zástupci týmů) jeho zahájení bez čekání na hráče, kteří by v rámci čekací doby přijeli, byl potrestán pokutou a sám se musel pod toto rozhodnutí podepsat!
 
Carun Pharmacy: Policejní zátah na growshopy je nesmysl, který poškodí jen nemocné

Praha, 4. prosinec 2013 – Policie v uplynulých dnech začala s hromadnou razií na growshopy (zahradnické obchody) po celé České republice. V desítkách případů jejich majitele prověřuje z šíření toxikomanie. Policisté zabavili legální zboží v hodnotě desítek milionů korun a zajistili tak likvidaci řady prodejen, prodavači neunikli výslechům. Kromě skladů prohledali i byty dotyčných. Dnes je v Česku zhruba 40 kamenných growshopů a kolem osmdesátky internetových s tím, že často majitelé kamenných poboček mají i internetové obchody. Část z nich s podnikáním navzdory policejní represi znovu začala. Podle zástupců Carun Pharmacy jde o jasné potlačování práva na svobodné podnikání provozovatelů growshopů. Pokud je stále jedinou možností pro těžce nemocné pacienty marihuana, která již dávno měla být na pultech lékáren, ale stále není, zachovali se majitelé growshopů správně a měli by být chváleni, nikoli ničeni.
Podezření? Uvedený trestný čin prý souvisí s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a z šíření toxikomanie. Zákonné pochybení spočívá v nabízení a veřejném prezentování materiálů, které propagují pěstování a podněcování užívání marihuany, návodů a prostředků k jejímu pěstování včetně semen a návodů k následnému zpracování a užívání tak, aby bylo dosaženo co největšího psychoaktivního účinku THC na organismus uživatele.
Poškodí to nejen podnikání, ale i nemocné. Pokud už nějaké vybavení, které prokazatelně s pěstováním konopí souvisí a policie jej našla, je nutné si uvědomit, že dokonce moderní vědecké práce potvrzují léčivé účinky konopí. Myslím si, že jednání bylo neetické, neprofesionální a v mnoha případech likvidační. Pokud je jedinou možností pro těžce nemocné pacienty marihuana, která již dávno měla být na pultech lékáren, ale stále není, zachovali se majitelé growshopů podle učení nejslavnějšího lékaře starověku Hippokratése a měli by být chváleni, nikoli ničeni,“ myslí si Jiří Stabla, majitel konopných lékáren Kononyshop.cz po celé ČR.
V obchodech tak policisté zboží zajišťují, jde například o letáky, návody, katalogy a reklamní předměty, které propagují pěstování marihuany, nebo filtry, hnojiva, substráty a další předměty potřebné k pěstování konopí. Obchody často úplně vybílili. Vzali hnojivo, vzduchotechniku, lampy, květináče, substráty, semena a dokonce i kbelíky. Vše přitom je běžně k mání v obyčejných obchodech typu elektro, domácí a zemědělské potřeby či trafikách. Policie prověřuje, zdali nebyl sortiment na jednom místě účelově kvůli propagaci, pěstování a užívání marihuany. Growshopy jsou jako neoficiální centra marihuanové subkultury často spojovány s pěstováním konopí. V Česku fungují growshopy více než deset let.  Obchody jsou původně zaměřené na pěstitelské potřeby pod umělým světlem. K tomu prodávají techniku a hnojiva. Některé se specializovali na prodej pomůcek a návodů pro pěstování, skladování a konzumaci konopí.
Zavírání growshopů připomíná i kauzu, kdy policisté zasahovali proti takzvaným Amsterodam shopům. V nich se prodávaly chemické drogy vydávané za suvenýry či ozdobné předměty. Bezpečnost proti nim zasahovala, jakmile byl schválen zákon, který je postavil mimo. Majitelé byli obviněni a policisté rovněž ve velkém zboží zabavili.
I nyní policie využila nový výklad zákona, který definoval judikát Nejvyššího soudu. Něco jako „šíření toxikomanie growshopem“. To se ve východních Čechách někdo odhodlal a majitel growshopu z malého města byl obviněn z šíření toxikomanie, resp. že nabízí „ucelený řetězec“ pomůcek a návodů k pěstování marihuany.  To znamená dd semínka přes pěstební techniku a hnojiva přes návody na pěstování až po papírky na takzvaného špeka. Majitel se odvolal a kauza doputovala až k Nejvyššímu soudu a ten rozsudek potvrdil. Tím vznikl judikát – rozsudek, jenž má váhu zákona – a od té chvíle je nabízení „uceleného řetězce“ v České republice trestné.