Českotřebovský deník 296/2013 (7.12.)                                  
Infoservis Ski areálu Peklák Vás vítá na prahu nové zimní sezóny 

Náš lyžařský areál je kompletně připraven na zimní sezónu 2013/2014.
Využíváme každé mrazivé hodiny k výrobě sněhu. O blížícím se startu sezóny Vás budeme včas informovat.
Nezdražujeme !!! Naopak jsme snížili bodové odečty na denním lyžování (pondělí - čtvrtek).
Postavili jsme nové zázemí pro klienty naší lyžařské školy.
Těšíme se na Vás. Již brzy na Pekláku nashledanou.
 
Provoz svěrného dvora zatíží rozpočet města  

Zastupitelstvo města se sejde 16/12 na letošní poslední schůzi. Důležitým bodem bude jednání o poslední 4. rozpočtové změně. Na příjmové straně rozpočtu  je navrženo zvýšení vzhledem k dalším obdrženým dotacím (např. pro sbor dobrovolných hasičů, sociální služby nebo o dotaci na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dále se zvyšuje příjem za pokuty a ostatní příjmy a příjem za pronájem lesních pozemků. Díky lepšímu třídění získáme do městské pokladny navíc dalších 140 tis. Kč.   Celkem činí navýšení příjmů města 2,7 mil. Kč. Zvyšují se ovšem také výdaje. Největší zvýšení stojí za zmínku. jde o náklady na provoz sběrného dvora, kde původně rozpočtovaná částka se během roku navyšuje již podruhé, z původní částky 4,8 mil. Kč vyrostla nakonec na 6, 55 mil. Kč.   Zvýšení tedy činí více než 35% a určitě stojí za zamyšlení, jak je možné, že se proti loňsku zvýšily náklady na provoz sběrného dvora o více než třetinu.  Uvádí se, že důvodem je velké množství ukládaných stavebních odpadů, hlavně malé stavební firmy  dávají stavebníkům vybrat, zda mají odvést odpad samy daleko na skládku nebo na recyklaci nebo zda si odpad uloží stavebník plátce poplatku z odpady sám ve sběrném dvoře a to zadarmo.  Ve sběrném dvoře se vozidla váží, takže by  se již nyní dalo porovnat, jak se  změnila hmotnost uložených odpadů, jaký je největší "rekord" v uložení odpadu a o kolik se zvedla průměrná hodnota uloženého dopadu na jednu rodinu neboli na jeden čip. Možná to je jen tím, že lidé začali sběrný dvůr více využívat, když už platí letos za odpady vyšší poplatky.  Poplatek se zvedl ze 480 na 588 Kč, tedy o 22,5%, letos se měnit nebude.  Zajímavé je ještě v rozpočtu vystopovat, o kolik se zvýšila hodnota příjmu za "odpadový" poplatek.  Z loňských 7500 tis. Kč je letos i po 4. změně rozpočtu ponechána hodnota 8700 tis. Kč, zvýšení na příjmové straně tedy činí jen 16%.  Rozdíl může být způsoben tím, že od poplatku byli osvobozeni třebovští chataři, kteří platí poplatek nyní jen 1x v místě trvalého bydliště a také malé děti do věku 3 měsíců.   Domnívám se, že i tak se mohlo vybrat za poplatek více.
 
Diaklub děkuje

Na poslední členské schůzi DIA klubu koncem listopadu 2013 byl, jako vždy, první bod programu vyhrazen pro naše dětské umělce. Tentokrát paní  Jindřiška Vaníčková spolu s učitelkou Jitkou Novákovou připravily početnou skupinu žáků základní umělecké školy. Ti předvedli velmi pěkné pásmo recitace, hudby a mluveného slova, převážně tématicky zaměřené na předvánoční dobu. Účastníkům schůze předali partitury vánoční písně, a tak tento veliký sbor rozezněl v sále jídelny domu s pečovatelskou službou nejen ovzduší, ale i srdce všech přítomných. Velmi výrazným typem celé této skupiny byl chlapec Matěj Jelínek, který slovem celý pořad uváděl a pěkně přednesl i báseň K.J.Erbena: Polednice. Vystoupení byla přítomnými oceněna silným potleskem. Chtěli bychom celému tomuto kolektivu i oběma učitelkám upřímně poděkovat za toto zdařilé vystoupení a popřát mladým umělcům hodně úspěchů při získávání vědomostí a praxe na poli hudby, recitace i konferování. Za výbor DIA klubu Salivarová Věra."
 
Buon Natale 2013

V pátek 20. prosince se na Starém náměstí u vánočního stromu uskuteční podobně jako loni avizovaná akce Buon Natale 2013. Akce je plánována v čase 15:30 - 17:30.  Drobné pohoštění, červené víno,  svařené, zazpívá Bendl....