Českotřebovský deník 298/2013 (9/12)                                  
Českotřebovské gymnázium obhájilo titul Gympl roku v Pardubickém kraji

Impulsem pro vznik internetové a smskové soutěže GymplRoku.cz byl pro Českou studentskou unii fakt, že v České republice doposud neexistoval žádný žebříček, který by srovnával gymnázia podle různých kategorií z pohledu studentů a absolventů jednotlivých středních škol. Přitom názor, který mají současní i bývalí žáci na svou školu, je velmi důležitý a vypovídá o její kvalitě. Proto se 2. října spustil na internetu druhý ročník hlasování, ve kterém stejně jako v minulém roce všichni respondenti hodnotili svá gymnázia podle pěti kritérií, a to zajímavost vyučovaných předmětů, schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku, příprava do budoucí praxe/práce, možnost realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů a pohled na své spolužáky. Svůj názor vyjádřili stisknutím palce nahoru (+1 bod), nebo dolů (-0,5 bodu). Našemu gymnáziu se tak před 25. listopadem, dnem, kdy bylo v symbolických 11 hodin a 11 minut hlasování ukončeno, podařilo nasbírat téměř 600 hlasů a obhájit loňské vítězství nad ostatními gymnázii v Pardubickém kraji. Ještě jednou bychom tímto chtěli poděkovat každému, komu na Gymnáziu v České Třebové záleží, každému, kdo je hrdý na to, že je/byl jeho studentem, a dal mu svůj hlas.  Bližší informace o soutěži najdete na http://gymplroku.cz/.
Martin Menšík, administrátor školní facebookové stránky


Aukce sdružených dodávek plynu a elektřiny s otazníky

Když se rozbíhala příprava společné aukce   sdružených dodávek plynu a elektřiny, byl jsem jejím velkým příznivcem, neboť slibovala velkou úsporu nákladů za energie, které donedávna velmi rostly.  To bylo v červnu a v červenci, kdy se na radnici rychle sbírala data a sháněli se zájemci o účast v aukci. Nyní je prosinec, jaké jsou výsledky?  Společná aukce vlastně žádná nebyla. Společnost Ecentre získala možnost zařazovat do aukcí získané klienty v mnoha městech a pořádá  téměř pravidelně aukce vždy koncem měsíce.  A tak bylo do první aukce z České Třebové (údajně z 260 přihlášených domácností) zařazeno 25,  další měsíc dalších 140 atd.  Konečně došla řada také na mne. Nyní se již hromadně ani výsledky získané pro českotřebovské klienty neuvádějí a nejsou dostupné ani n naší radnici.  A tak jsem mohl porovnat to, co se uvádí v souhrnných výsledcích zaslaných jako informace klientovi s konkrétními k podpisu zaslanými smlouvami. Deklarované úspory vypadají na jedné straně impozantně, píše se o číslech 23, 5 - 27,5%, ovšem vysvětlení, které je připojené je poněkud mlhavé a nesrozumitelné.  Je také uvedena celková úspora za dva roky trvání smlouvy.
Vychází to asi tak, že z dvanácti měsíčních záloh za elektřinu bude jedna úsporou ušetřena  u plynu o trochu více, ročně se ušetří údajně asi 1,7 násobek dosavadní zálohy. Rozhodně však nejde o snížení  např. 25% z celkové ceny za energii, jak si někdo může namlouvat z prezentovaných výsledků aukcí.  Ušetřená jedna měsíční záloha tedy představuje cca 9% úsporu  na platbách za elektřinu a  cca 14 - 15%  úsporu na platbách z plyn. Ovšem v aukci získané hodnoty tarifů  (VT/NT u elektřiny a cena MWh u plynu nevypadají ve srovnání s dosavadními špatně. Vše ale přišlo na nepodepsaném ručně vyplněném tiskopise, kterému tedy do věrohodnosti dost chybí.  Pro společnost Ecentre pracují v době tohoto boomu jistě mnozí externisté smluvně a jeden takový (ale nepodepsaný) odkudsi z jižních Čech mi materiály poslal. Snažil jsem se s ním zkontaktovat mailem, ale zatím neúspěšně.
Co se mi nezdá?  Především to, že v návrhu smlouvy s novým dodavatelem elektřiny i plynu zůstává stejná výše záloh jako byla v době, kdy se o účast v aukci žádalo. Kde je tedy ta úspora, budu-li platit stále stejně?  Není to jen můj případ, měl jsem možnost nahlédnout i do jiných smluv kde to je také tak. A tak budeme dál platit jak mourovatí, ovšem pro nového dodavatele a ten nám přeplatek po ročním či dvouletém odběru (možná) vrátí. Na dotaz Ecentre (zatím) neodpovídá. Zajímavé je i to, že od léta již stávající dodavatel plynu (ČEZ) zaslal vyúčtování, na další období uvedl a zakalkuloval novou zlevněnou cenu a zavedl nové o dost nižší  zálohy. Až bych pak přešel dle smlouvy k tomu "v aukci určenému výhodnému dodavateli (zatím jsem ve všech smlouvách, které jsem viděl našel firmu Vemex Energie, a.s.)",  tak se mi zálohy zase zvýší cca o 500 Kč na původní hodnoty! To je ta úspora?  
A ještě jedna zajímavost. V nové smlouvě na dodávku plynu je určen začátek platnosti dvouleté smlouvy na dodávky plynu  až 25. 10. 2014!!!!  Přitom  nic nebrání tomu, aby se začalo dřív po klasické tříměsíční výpovědní době. Takhle bezvadně pracuje  firma Ecentre, které jsme svěřili starost o to, abychom  uspořili na energiích. Za takových podmínek se necítím vázán tím, že jsem starost o energie převedl na firmu Ecentre a zatím se do podpisu připravených smluv nehrnu. Jak se bude vyvíjet korespondence s Ecentre budu informovat.)   MM.
DAŇ Z NEMOVITÝCH  VĚCÍ  od 1.1.2014                                                         

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 2013 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do osobního vlastnictví…), na povinnost  podat   daňové přiznání   do  31. 1. 2014,  a to dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2014 zákon o dani z nemovitých věcí).

Dále sdělujeme, že dosavadní zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pozbývá k 31. 12. 2013 platnosti. Daňové souvislosti dědictví a darování se od 1. 1. 2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů, převody nemovitostí nově upravuje  Zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.

 

Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Ústí nad Orlicí, tel.:  465 550 111, fax 465 550 398.

                                                                                                                    Ing. Hana Krejčí, ředitelka územního pracoviště FÚ

 

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje


Jménem občanského sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, které zřizuje Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat městu Česká Třebová za finanční podporu, kterou nám poskytlo v roce 2013 a které si velmi vážíme.

 

Dále bychom chtěli informovat, že sociální služba telefonická krizová intervence – Linka důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila možnost komunikace zdarma prostřednictvím programu SKYPE. Zájemci o naši službu nás naleznou na Skype  pod uživatelským jménem linka.duvery.uo.  Zároveň přejeme všem občanům města Česká Třebová krásný rok 2014.

 

Za o.s. KONTAKT Jarmila Hrušková, předsedkyně sdružení.