Českotřebový deník 301/2013 (12.12)                                     

Růst cen vodného a stočného včetně DPH v Č.Třebové od roku 1996


1996    12,80

1997    14,96

1998    16,38

1999    16,38

2000    18,48

2001        19,95   /DPH bylo 5%/

2002        22,58

2003        25,83

2004        29,40

2005        32,55

2006        34,23

2007        36,54

2008        40,33   /DPH 9% /

2009        41,97   /v Ústí 45,24/

2010        45,10   /DPH 10%/

2011        48,07

2012        53,35

2013        55,89  /DPH 15%/

2014        58,65                                     2015 ???   No coment.             

(jde o ceny včetně DPH, které se měnilo a tím se i tak zvyšovaná ještě více navýšila).  VV

 

Poznámka k zaslaným datům  - aneb - nezvyšujeme u nás cenu vody zbytečně?

Ze zaslaných hodnot jsem vytvořil graf, ve kterém je třeba dosadit za jedničku rok 1996 a pak postupně přidávat, ve svislém sloupci je rostoucí součtová cena vodného a stočného. Z hlediska občana je růst cen hrozivý, každý si položí otázku kam to půjde dál a zda je tlak na hospodárnost v oblasti vodárenství dostatečný. Za 19 let se zvýšila cena vodného a stočného 4,53x, pokud by mělo zdražování pokračovat stejným tempem dál, bude za dalších 19 let v roce 2034  činit cena vodného a stočného 265 korun za 1m3.  Je nějaká možnost tomu zabránit?

 

Je nejvyšší  čas uvažovat o dvojsložkové ceně vody, zkorigovat automatické navyšování úhrady nákladů provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ORVOS s.r.o. Česká Třebová) o inflaci, která je (bohužel) smluvně zajištěna, letos to dělá 1,8%.  I tak máme "na krku" zvýšenou úhradu nákladů rozšířeného technologického procesu čištění odpadních vod rekonstruované čistírny odpadních vod (ČOV) vč. zvýšení nákladů na odpisování majetku rekonstruované ČOV, vše díky nedávno dokončené investici, z velké části financované z dotace, z části ovšem z úspor z nashromážděného zisku z dřívější doby a ze 40ti milionového úvěru. Abychom na tuto investici  měli, tak jsme navyšovali cenu vody již v době před zahájením rekonstrukce ČOV, zisk v této době byl kalkulován ve výši až 12%. Voda vypouštěná do Třebovky je nyní čistší, ale všechno to platíme skoro vlastně sami.
 
Dále uvedený graf ukazuje, že tlak na hospodárnost mohl být větší. Obvykle se při každoročním zvyšování cen vodného poukazuje na to, že stále máme  proti jiným systémům vodu levnější. Při porovnání s jinými městy  je však patrné i to, že nárůst ceny v České Třebové je rychlejší než jinde, takže ty dražší vodovody postupně doháníme. Porovnejme např. loňský nárůst ceny v Č. Třebové o  4,76 % např. s růstem (dražší) ceny v Chrudimi o 3,16%. Zde mají od r. 2009 dvousložkovou cenu, pevná složka neroste, její hodnota závisí na velikosti instalovaného vodoměru a činí 13 - 15% z celkových nákladů. Započteme-li pevnou složku do ceny vody, tak nárůst ceny v Chrudimi byl ještě nižší, pod 3%.  Zajímavé ovšem je, že  stejná cena jako loni je v Chrudimi vyhlášena  také pro rok 2014, v Chrudimi se tedy cena vody nyní nenavyšuje vůbec !

 

V České Třebové to je nemyslitelná věc?  Vždyť Česká Třebová nemá problém ani s kvalitou ani s množstvím pitné vody, nepotřebuje náročné úpravy pitné vody, cena elektrické energie nutné na čerpání vody z vrtů se v příštím roce jistě nezvýší, spíše naopak. Náklady na čištění odpadních vod  jsou jistě v porovnání se starou čističkou větší, ale letošní náklady (2013) a ty v roce příštím (2014) se o mnoho lišit nebudou, také letos se přece z provoz modernizované ČOV muselo platit a také letos vznikly náklady na odepisování majetku, takže by zde nárůst vznikat neměl. Proč tedy ten každoroční pravidelný skoro pětiprocentní růst?
Více než dvě pětiny z toho, tedy 1,8%  dělá nárůst nákladů společnosti ORVOS  provozující vodovody a kanalizace v České Třebové.  Podobně to bylo i v minulých letech. Při loňském zvýšení pro rok 2013 byl kalkulován nárůst nákladů ORVOSu 2,8%,  pro rok r. 2012 byl nárůst nákladů společnosti ORVOS 2,5%, pro rok 2011 pak 2,2%.  Nejde o nárůst výkonů, ale o nárůst finančního plnění, plánován automaticky vyšší o inflaci. V r. 2014  bude  Vodárenská společnost platit Orlické vodohospodářské společnosti o cca 10% vyšší ceny než před 4 roky. Občané tuto smluvně zajištěnou prosperitu společnosti ORVOS ve vodném a stočném rádi zaplatí.... Není tato spolupráce stanovena pro město a jeho občany nevýhodně?  O něčem takovém by si ovšem dnes třeba podnikatelé ve stavebnictví, pracující se stále menším ziskem na hranici rentability mohli jen snít!  (mm)
Galerie AIMAR hlásí 
Změna termínu setkání s náchodským uměleckým řezbářem a restaurátorem Pavlem Špeldou (*1977) bylo z prosincového termínu přeložena na leden 2014, uskuteční se v galerii Aimar 9. ledna 2014 od 17 hodin
O variantách splynutí škol v Mýtě se bude ještě jednat

Rada Pardubického kraje vzala na vědomí stanovisko a návrh řešení zastupitelů města Vysokého Mýta ke splynutí středních škol ve Vysokém Mýtě. Oproti původnímu návrhu odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje vysokomýtští zastupitelé upřednostňují splynutí Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto a Integrovanou střední školou technickou Vysoké Mýto.
S ohledem na rozdílná stanoviska zastupitelstva města, vedení Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební ve Vysokém Mýtě a Krajské stavební společnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví Pardubického kraje, kteří by raději upřednostnili splynutí gymnázia se stavební školou, rada kraje pověřila gesční náměstkyni Janu Pernicovou, aby se všemi dotčenými subjekty jednala o variantách řešení.
Rozhodující slovo budou mít zastupitelé Pardubického kraje na svém zasedání 19. prosince 2013.
Průměrná naplněnost škol v kraji je 64 procent, u některých středních škol se však pohybuje i pod 50 procenty. To se negativně odráží především v nedostatku finančních prostředků na osobní náklady (platy) zaměstnanců škol. Některým školám tak hrozí neřízený zánik. Rada kraje usiluje o zachování stávající oborové nabídky prostřednictvím vytvoření silných školských subjektů.

 

DDM Kamarád informuje

Kreativní kurzy

Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 465 535 382, 777 292 244, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.

Kalendář 2014 – technikou SCRABOOKINKG

1.díl kurzu – čtvrtek 9.1.2014 15:00 – 17:00 hod.

2.díl kurzu(pokračování) – čtvrtek 16.1.2014 15:00 – 17:00 hod.

Určeno pro děti a dospělé (děti do 10 let společně s dospělou osobou), cena za 1 kalendář – 50,-Kč, s sebou: 12x fotografií, malé nůžky, přezůvky, svačinu a pití

Klub Rébus

Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová otevírá nový klub Rébus. Srdečně jsou zváni mladí lidé nad 10 let. Možnost využití stolního fotbalu, X – boxu, kulečníku – vstup zdarma. Otevírací doba: ÚT + ČT – 15:30 – 19:00 hod. Klub se nachází na adrese ul. Matyášova 983 Česká Třebová (bývalá Domovinka)

 

XIX. Reprezentační ples

DDM Kamarád Česká Třebová a Fincentrum  pořádá v pátek 17.1.2014 ve 2000hod.
XIX. Reprezentační ples v sále restaurace Na Horách. Cena vstupenky s místenkou je 100,-Kč. Při zakoupení místenky je možné objednat večeři. K tanci a poslechu hraje skupina Monitor.  Můžete se těšit na předtančení a bohatou tombolu.
Předprodej vstupenek ve Fincentrum  od 16.12.2013   PO - PÁ od 8:00  do 16:00 hodin, v kanceláři DDM od 6.1.2014 v PO, ST – 9:00 – 11:00 hod. 13:00 -16:30 hod.

 

Dětský karneval

DDM Kamarád Česká Třebová pořádá dětský karneval  „Cirkus Kamarád“. Karneval bude probíhat 1.2.2014 od 15:00 do 17:30 hod. v restauraci Na Horách. Vstupné 45,-Kč dospělí, 30,-Kč děti (do 3 let zdarma bez nároku na místo). Čeká vás taneční vystoupení, krocení divoké zvěře, volba nejkrásnější masky, tombola a soutěže. Vstupenky možno zakoupit v úředních hodinách v DDM Kamarád od 13.1.2014.

 

Pololetní prázdniny

DDM Kamarád Česká Třebová připravuje výlet do kina CineStar do Pardubic spojený s návštěvou  restaurace McDonald. Výlet se bude konat v pátek 31.1.2014. Bližší informace sledujte na internetových stránkách, vývěskách nebo letácích DDM. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM v úředních hodinách od 13.1.2014

 

Letní tábor

DDM Kamarád připravuje pro děti od 5 do 10 let letní tábor „s Večerníčkem k Rampušákovi“ v termínu 29.6. – 4.7.2014. Tábor bude probíhat v Bartošovicích v Orlických horách chata Rampušák. Cena: 2800,-Kč (cena zahrnuje ubytování, celodenní stravu a pitný režim, pojištění, materiál na výrobu a pedagogický dozor. Více informací v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel.č. 465 535 382.