Českotřebovský deník 302/2013 (13.12.)                                
Hattrick z gymnázia opět bodoval v pIšQworkách 

V pátek 29. 11. 2013 se v Brně uskutečnilo celorepublikové finále pIšQworek. Sešlo se zde 24 nejlepších týmů z celé republiky. Mezi největší aspiranty na titul patřili dvojnásobní mistři České republiky z českotřebovského gymnázia – tým Hattrick ve složení Lukáš Tomeš (kapitán), Kristýna Tomášová, Ondřej Hudec, Radek Štarman a Zdeněk Wetter. Už podle názvu je jasné, jaké byly jejich ambice. Mezi další týmy, které se na turnaji představily, patřil např. brněnský Integrál, loňský finalista, dále slovenský mistr Traja Kamaráti a ambiciozní Methanol. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin. Z každé skupiny postupovaly dva nejlepší – Hattrick, Integrál, Traja Kamaráti, 4D, Methanol, Best of AG, GVN a GVNa. Ostatní mužstva pak bojovala o umístění na deváté až čtyřiadvacáté pozici. Atmosféra byla ve vyřazovacích soubojích opravdu napjatá. Do semifinále se probojoval tým Hattrick s týmem Methanol. Tento ostře sledovaný duel nenechal nikoho chladným. Nastoupili proti sobě dva největší kandidáti na titul! Po napínavém a velmi vyrovnaném souboji nakonec slavil postup Hattrick, který k finálovému stolu usedl už potřetí za sebou! Zde na ně čekal brněnský tým Integrál. Opakovalo se tak loňské finále. Boj to byl velmi vyrovnaný, ale nakonec se štěstíčko přiklonilo na stranu brněnského týmu, který zvítězil těsně 12:8. Hattrick se musel spokojit s druhým místem. Trojnásobné vítězství tak Hattrick sice nezískal, ale třikrát se zúčastnil celorepublikového finálového boje. A to je fantastický úspěch! Uvidíme, jestli se nějakému družstvu podaří totéž.
Na svoje čtyřleté působení v této soutěži mohou být studenti po právu pyšní. S piškvorkami letos končí, protože je čeká maturita. Předají žezlo mladším spolužákům, kteří se budou snažit navázat na výkony svých předchůdců.                    Zdeněk Wetter, 8.A
 

Jak jsme s dětmi hledali cestu do Betléma                                                             

Pro adventní čas letošních vánoc si pro nás-rodiče a naše děti, připravily paní učitelky z MŠ U Koupaliště, rodinnou hru Cesta k Betlému. Posláním hry bylo umocnit dětem atmosféru adventu, splečnými zážitky a svou blízkostí. Vždyť sami víme, že nejhezčí vzpomínky z dětství máme na to, jak jsme si povídali, nebo něco vyráběli se svými rodiči.
Plnili jsme jednoduché, ale i složitější úkoly (čtení pohádky před spaním, kreslení vánoční pohody u nás doma, výroba svícínků, říci si navzájem jak se máme rádi, vyrobit vánoční přání pro prarodiče ...atd).
Za každý splněný úkol si děti vybarvily kamínek po cestě k Betlému.  Společně s dalšími rodiči a dětmi jsme se sešli při zdobení perníčků, které si děti ve školce napekly. V příjemném prostředí jsme debatovali, a dost se i nasmáli, s dětmi a učitelkami o zážitcích, které nastaly při plnění úkolů vánoční hry.  Na chodbě školky jsme společně obdivovali vystavené vánoční svícínky, které naše děti s naším malým přispěním vyrobily.  Ten poslední úkol z cesty k Betlému - napéci cukroví, jsme společně ochutnali na vánoční besídce 11. prosince přímo ve školce.  Cukroví bylo výborné, stoly štědře prostřené a zahájení besídky kouzelné.
Děkujeme učitelkám za příjemné vánoční chvíle, které jsme prožili společně se svými dětmi.                Za rodiče  Darina Petráňová
Akce – sleva časové vstupy do terminálu Jan Pernera Česká Třebová               

Termín akce:             1. 12. 2013 až 28. 2. 2014                                                                                 
Zlevněné artikly:        Roční parking                         4 000,-                                    (původní cena 6 000,-)
                                                                                  6 měsíční parking       3 000,-                        (původní cena 4 000,-)
                                                                                  3 měsíční parking       2 000,-                        (původní cena 2 400,-)
Platnost zlevněných artiklů:
Karty platí ode dne zakoupení, doba platnosti je dle zakoupeného artiklu (příklad: 14. 12. 2013 zakoupen „Roční parking“ platí do 13. 12. 2014  23:59 hod., obdobně u dalších artiklů)
Bonus:                      Při zakoupení artiklu „Roční parking“ dostane zákazník parkovací kartu na Staré náměstí a parkoviště u ČSOB zdarma
Výdejní místa:            Pokladna č. 4 v odbavovací hale ČD stanice Česká Třebová
                                 Pokladna Zimní stadion
                                 Pokladna Krytý plavecký bazén
                                 Pokladna Ski areál Peklák       

Hejtman předal Horské službě nové kamery

Pardubice/Červená Voda (12. 12. 2013) – Jednou ze složek integrovaného záchranného systému v kraji je i Horská služba, která má svá střediska na Dolní Moravě a v Čenkovicích. Obě pravidelně podporuje i Pardubický kraj. Tento týden předal hejtman Martin Netolický náčelníku Horské služby Orlické hory Josefu Šifrovi tři digitální videokamery na helmy záchranářů v hodnotě téměř 30 tisíc korun. Budou sloužit pro dokumentaci záchranářských zásahů na Bukové hoře a Dolní Moravě. „Tím, jak obě střediska dynamicky rostou, přibývá i počet lyžařů a bohužel i zásahů Horské služby. Stejně jako policie nebo hasiči potřebuje i Horská služba dokumentaci zásahů pro jejich zpětné hodnocení, nebo případně pro doložení správného postupu. A kamery na helmě jim při tom uvolní ruce,“ vysvětluje hejtman Netolický účel předvánočního dárku. Kamery bude využívat přibližně 20 lidí ve třech hlídkách.
 
Kristýna Černá oceněna  jako úspěšná reprezentantka města Letohradu

Ocenění bylo předáno v pondělí 9. prosince v obřadní síni letohradského zámku. Kristýna Černá  byla oceněna spolu s dlašími sedmi sportovci z Letohradu.  Závodí za Klub biatlonu, získala v r. 2013 2x 1.místo na mistrovství České republiky v rychlostním a stíhacím závodu, 1.místo v žebříčku Českého poháru juniorek, 1. místo ve Středoevropském poháru – juniorky, účastnice mistrovství světa dorostu a mistrovství Evropy juniorů,3. místo ve štafetě na V.SP v Ruhpoldingu, 2x 1. místo na mistrovství České republiky na KL – OEZ Cup rychlostní a stíhací závod

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné hospodářství Hradec Králové podalo podnět k ERÚ

Hradec Králové – Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) v tomto týdnu dostala odpověď na svůj dopis společnosti Elektrárny Opatovice (EOP), ve kterém chtěla zdůvodnit razantní navýšení cen o 8,45 procenta z primárních horkovodů od začátku roku 2014. V odpovědi elektrárny nezazněla nabídka na úpravu ceny. Opatovice jen potvrdili skutečnost, že navýšení ceny bude ve výši 8,45 procenta. Dne 13. prosince 2013 proběhlo zasedání představenstva městské společnosti THHK, které schválilo návrh na okamžité podání žádosti k přezkoumání na Energetický regulační úřad (ERÚ) a následně na Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚHOS). Královéhradecká městská společnost THHK patří i nadále svými cenami mezi nejlevnější teplárenské společnosti v České republice, které dodávají teplo a teplou vodu do desítek tisíc domácností a několika stovek institucí. Tuto strategii nízkých cen chce Tepelné hospodářství udržet i dlouhodobě do budoucna.
Téma příštího roku? Povodně a epidemie

Pardubice (12. prosinec 2013) – Jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje se tentokrát konalo v prostorech krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Rada vyhodnotila aktivity složek integrovaného záchranného systému (IZS) v letošním roce a schválila plán činnosti na rok 2014. Cvičení se v příštím roce zaměří na řešení rozsáhlých povodní ve východní části kraje.
 
Příprava na povodně
„I v příštím roce budeme kontrolovat připravenost obcí a jejich součinnost s hasiči, policií, záchrankou a krajem při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Počítáme také se cvičením, které se zaměří na řešení velkých povodní. V posledních letech je riziko jejich vzniku velmi vysoké a je tedy nutné systém prověřovat, aby reagoval rychle a správně,“ shrnul hlavní plány bezpečnostní rady v příštím roce její předseda a hejtman Martin Netolický. Krajský radní a místopředseda povodňové komise kraje Václav Kroutil záměr cvičení „POVODEŇ 2014“ doplnil: „Poprvé za existence kraje proběhne povodňové cvičení na území obcí s rozšířenou působností Lanškroun, Svitavy a Moravská Třebová, jejichž toky hydrologicky náleží k povodí řeky Moravy. Jednu z modelových situací chceme zaměřit na ohrožení a zaplavení objektu staré textilky v Brněnci. Věřím, že nám toto cvičení pomůže odhalit případné nedostatky, abychom byli co nejlépe připraveni.“
Bezpečnostní rada kraje na svém jednání také odsouhlasila nový havarijní plán kraje. Je to základní dokument pro řešení mimořádných událostí, např. havárií, živelních pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.  Vymezuje role jednotlivých složek IZS, krajské i obecní samosprávy, ale i dalších orgánů a organizací veřejného i soukromého sektoru.
 
Připomínky na novou vládu při ohrožení epidemií
Bezpečnostní rada kraje se rovněž zabývala přípravou plánu reakce při možném výskytu vysoce nakažlivých nemocí na území Pardubického kraje. Opatření vychází z  materiálu, který v lednu letošního roku schválila vláda k naplnění závazných pokynů Světové zdravotnické organizace. „Při zpracovávání plánu se ukazuje, že pro tuto oblast nejsou státem bohužel vytvořeny dostatečné podmínky pro náš region. Naše připomínky zpracujeme a oslovíme na toto téma novou vládu, která by snad měla vzniknout v nejbližších týdnech,“ konstatoval hejtman Netolický. Finální podobu dokumentu s opatřeními pro případ výskytu vysoce nakažlivých nemocí v kraji předloží na dalším jednání bezpečnostní rady ředitel krajské hygieny.
 
V kraji chtějí prověřit také postupy při rozšíření radioaktivní látky
Bezpečnostní rada se snaží plánovat preventivní opatření a zvažovat i další možná rizika, v roce 2016 proto využije nabídku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k modelovému řešení situace vzniklé po záměrném rozptýlení radioaktivní látky ve městě. „Chceme tak prověřit připravenost našich složek a fungování záchranného systému při použití tzv. „špinavé bomby“, proti obyvatelstvu. Nálezů radioaktivních látek ohrožujících životy lidí v posledních letech ve světě přibývá. Budeme tak dalším krajem v republice, kde se toto cvičení připravené Mezinárodní agenturou pro atomovou energii bude konat,“ řekl šéf Bezpečnostní rady kraje a hejtman Martin Netolický. V tomto cvičení se počítá se zapojením krizových štábů hasičského záchranného sboru, úřadu pro jadernou bezpečnost, Pardubického kraje a jedné z obcí s rozšířenou působností. Na závěr si členové bezpečnostní rady kraje prohlédli prostory a provoz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Detailně se zajímali zejména o fungování tísňové linky 112. „Je velmi dobré vidět příslušníky složek integrovaného záchranného systému v běžném pracovním procesu. Před prací, kterou odvádějí operátoři na tísňové lince, musím smeknout,“ dokončil Martin Netolický, který počítá s tím, že systém rotace zasedání bezpečnostní rady kraje u jednotlivých složek IZS bude pokračovat i v příštím roce.