Českotřebovský deník 303/2013 (14.12.)                                
Krátce:


 Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

V kostele sv. Jakuba  se uskutečnila tradiční předvánoční akce,  Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby  v provedení Komorního orchestru Jaroslava Kociana posíleného o dechové nástroje (dirigent MgA. Bohuslav Mimra) a posíleného smíšeného pěveckého sboru Bendl Česká Třebová (sbormistr Josef Menšík).  Sólové party zpívali: Jana Ženková (soprán), Magda Vopařilová (alt), Milan Motl (tenor) a František Čech (bas).  Koncert měl vysokou úroveň a velký ohlas u veřejnosti. Pro mnoho rodin je Rybova mše skutečným začátkem Vánoc. Více ZDE
 
Anna Vydrová oslavila 100 leté jubileum.

Narozeniny padly na sobotu 14. prosince, ale oslavný je prakticky celý týden, včetně zítřejší neděle.  Jubilantka vše zvládá s neuvěřitelnou lehkostí. K vzácným narozeninám přeji také jménem Českotřebovského zpravodaje všechno nejlepší!  
 Více ZDE

 

 

 

 

 

 
Běh kolem Zlatého pásku v Němčicích

Poslední běh letošní sezóny  byl spojen s vyhodnocením  běžeckého poháru Iscarexcup. Vyhrál Radek Hubl (Vencl tým Ústí n.O.)  Vyhlášení Iscarex poháru 2013 a dětského Iscarex poháru 2013 se konalo za velké účasti sportovců v Kulturním domě v Němčicích, Vítězem celého Iscarex cupu se stal také Radek Hübl. Nejlepší závodník z Č. Třebové  se umístil na 8. místě (Radiměřský) Ceny předával také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 
Poslední předvánoční kolo volejbalových soutěží:

II. liga muži Sokol Č. Třebová II - Praga 3:2 a 2 : 3,
Po 18 kole (v polovině soutěže je družstvo na 7. místě desetičlenné tabulky II. ligy skupiny B s 21. body.
II. liga žen Sokol Č. Třebová -  Hradec Králové (hráno v Hradci) Oba zápasy  českotřebovské ženy prohrály. V tabulce jsou po polovině soutěže (po 18. kole) na 4. místě desetičlenné tabulky s 34. body.
 
Kuželky

II. liga žen Č. Třebová - Luhačovice 8 : 0 (výsledek z minulé soboty. Družstvo žen vede po podzimu tabulku II. ligy skupiny B.
 
Město pro byznys - v čem jsme se zhoršili a zlepšili

Na webové stránce www.mestoprobyyznys.cz byly zveřejněny detailní výsledky průzkumu i v našem pardubickém kraji, ze kterých můžeme vystopovat kde jsou kořeny našeho letošního poklesu v hodnocení. Česká Třebová se umístila mezi 15. pověřenými městy našeho kraje  umístila na 13. místě před Vysokým Mýtem a Ústím nad Orlicí. Podle rozboru hodnocení jednotlivých oblastí  lze najít ukazatele, podle kterých došlo k podstatnému zhoršením v některých jsme zůstali na stejném  pořadí a jinde jsme se naopak podstatně zlepšili.  Potěší, že se jedná o oblasti, které mají hodně společného s prací našeho městského úřadu: spokojenost s postupem radnice,  vstřícnost, odborná kompetence úředníků a rychlost vyřizování agendy, dobře dopadl test elektronické komunikace i hodnocení webu, kde jsme se dostali na přední místo v hodnocení. Jde přitom o průzkum prováděný anonymně  odborníky, kteří se obrací přímo na pracovníky úřad aniž by bylo známo, že jde vlastně o kontrolory, je  nutné si tohoto výsledku považovat. Obecně lze napsat, že Česká Třebová byla stejně jako v minulých ročnících hodnocena v oblasti označené jako "přístup veřejné správy" o několik míst lépe než v oblasti "označené jako "podnikatelské prostředí". právě opačně to je např. v hodnocení města Ústí n.O., které zůstalo na dně krajské tabulky. Zde je řada kritérií dána polohou a výběrem kritérií, z nichž některé se mohou rok od roku rychle měnit. trvale špatné hodnocení má Česká Třebová   v těchto kritériích:  nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, úbytek obyvatel, počet dětí ve třídě v ZŠ, a v likviditě města, tedy schopnosti přeměnit majetek rychle na peníze. velmi špatně jsme trvale hodnoceni kupodivu i v ukazateli znečištění ovzduší, což je ovšem podle mého názoru pomluva, která se nezakládá na žádných oficiálních autorizovaných lokálních měřeních těžko také něco měnit na ukazatelích jako je počet firem, podíl velkých a středních firem, vzdálenost k dálnici, počet lékařů. Některé ukazatele se nahodile rok od roku mění, např. velikost dotace EU na 100 obyvatel  apod. Díky tomu se může stát, jsou velké změny v hodnocení: Tak třeba ukazatel "vývoj počtu ekonomických subjektů" nás loni poslal na 1. místo v kraji a letos naopak na poslední!  I když se některé hodnoty ukazatelů nezměnily, nebo i zlepšily, přesto znamenaly v tabulce zhoršení. Je to počet strážníků MP, dluhová služba, činnost městského infocentra. Pozici v tabulce nám podstatně zhoršilo i zvýšení poplatků za odpady.
Pro detailním prozkoumání 7 tabulek hodnocení v několika ročnících je zřejmé, že není nutné celkové výsledky přeceňovat, řada z nich je z úrovně města neovlivnitelná.  Snad právě průzkum jednotlivých tabulek zaměřených na některé stránky práce veřejné správy může napomoci k iniciování změn. Ovšem pokud je hodnotitelé postřehnou. Jako příklad uvedu ukazatel poplatek ze vstupného, který jsme letos v České Třebové zrušili, ale jsme stejně jako letos stejně jako loni hodnoceni v kraji jako poslední. Existuje obecný trend poplatek ze vstupného rušit, Česká Třebová tak učila, ale hodnotitelé to nezjistili... Nelze proto tvrdit, že jde o hodnocení 100% spravedlivé. Dále uvádím příklad jedné z tabulek letošního hodnocení  (mm)
Návštěva z Olawy 


Dne 12.12.2013 přijela do našeho města delegace z polské Olawy, aby obohatila nabídku kulturního programu v předvánočním čase. Skupina přijela na pozvání vedení města zejména proto, aby zde prezentovala polské vánoční zvyky.
Program zahájila v 16:30 vernisáž betlémů ve výstavní síni Kulturního centra, na kterou plynule navazovalo vyprávění o polských vánočních zvycích obohacené o ochutnávku vánočních jídel. Návštěvníci měli možnost ochutnat hostii s medem, 2 druhy polévek, pirohy, ouška, různé druhy pečiva a kapra a sledě upravené různými způsoby. Každý návštěvník si našel něco, co ho oslovilo, ale převážně chutnalo všem téměř všechno. Paní ředitelka olawského kulturního centra slíbila, že většinu receptů nám dodatečně zašle. Poslední návštěvníci prezentace mohli prakticky odejít přímo na koncert skupiny OK Band v Malé scéně.
V průběhu návštěvy jsme projednávali spolupráci v příštím roce. V tuto chvíli jsme stanovili termín návštěvy divadelního kroužku z DDM Kamarád v Olawě v květnu roku 2014 a dále proběhlo jednání o účasti třebovských fotbalistů v Oberasbachu, v německém partnerském městě Olawy. Součástí vernisáže bylo i ocenění třebovských škol, které se zapojily do předvánoční výroby betlémů.
 
Nové magnetky s motivy z města jsou k prodeji v IC Česká Třebová

Od 28.11.2013 jsou v prodeji v Turistickém informačním centru v České Třebové nové magnetky s motivy Chaloupky Maxe Švabinského, Městského muzea, Rotundy sv. Kateřiny a Starého náměstí. Magnetky jsou součástí projektu „Sestav si svůj svět“, podrobnosti najdete zde: http://www.sestavsisvujsvet.cz/. Prodejní cena magnetky je jednotná po celé České republice  a činí 30 Kč. Každý dílek je opatřen na zadní straně soutěžním kódem – ve sběratelské soutěži je možné vyhrát přes 200 cen.