Českotřebovský deník 304/2013 (17/12)                                 
Stručně

V pondělí 16/12 jednalo Městské zastupitelstvo  naposledy v tomto roce.  Mimo posle změny rozpočtu města č. 4 projednalo také výhled hospodaření do roku 2017 a rozpočtové provizórium na dobu do schválení rozpočtu města. O jednání zastupitelů bude samostatný článek.

 

V úterý 17. prosince se konala Akademie Gymnázia, představení pro školu a dále také představení pro veřejnost. 

 

ZUŠ realizovala v adventní době řadu koncertů. Tradičně velmi navštívený byl Vánoční koncert ZUŠ ve velkém sále Kulturního centra, který se konal v pátek 13. prosince.  Z koncertu uvedeme  fotoreportáž manželů Soukupových.

 

Jaké máme "rekordmany" ve sběrném dvoře. 

Starosta města na jednání zastupitelů zveřejnil některé zajímavé údaje, které se vztahují k činnosti sběrného dvora v roce 2013. V tomto roce totiž došlo k velkému nárůstu nákladů spojených s jeho provozem. Místo loňských 4,8 milionu Kč spotřebuje letos sběrný dvůr o 1,75 milionu víc, což představuje zvýšení o 36%.  Poslední rozpočtová změna roku musela navýšit částku pro sběrný dvůr až na 6,55 mil. Kč. Přičinou všeho je enormní růst množství ukládaného stavebního odpadu. Ukazuje se, že při přestavbách domů se stalo pravidlem, že občan ukládá stavební odpad ve sběrném dvoře, místo toho, aby svůj odpad spojený se stavební činnosti na zakázce  likvidovala stavební firma např,. formou recyklačního dvora apod.  To by musel investor = soukromý majitel rekonstruované stavby apod zaplatit, ve sběrném dvoře nemusí. Stačí, když pojede s vozem a bude mít s sebou svůj čip. Teď k těm rekordmanům.  "Jedničkou je nejmenovaný občan, který ve sběrném dvoře uložil celkem 116 tun odpadu !!!   Eko Bi váží každé vozidlo při příjezdu a podjezdu. Kolikrát asi museli zvážit vozidla tohoto občana?  nebyl však jediný, v těsném sledu bza ním je řada dalších. Hodně z nich má třeba na svém kontě hodnoty kolem 50 tun odpadu.  Eko Bi poskytlo údaje za první  stovku, tedy TOP 100. Ten poslední z tohoto výběru uložil  4 tuny odpadu. i to je strašně moc. Je třeba si uvědomit, že svůj čip se zatím v Ekobi vyzvedlo cca 2700 rodin. To znamená, že to zdaleka nejsou všichni občané a je řada takových, kteří nemají auto a odpad se vozit prakticky nemohou, je to moc daleko. Došlo tedy k jasnému zneužití možnosti volně ukládat svůj odpad, protože to dělali na úkor ostatních občanů, kteří se museli na jejich exces skládat a zastupitelé pak museli "dosypat" na konto sběrného dvora prostředky, za které mohla být nově rekonstruována ulice s oběma chodníky. Tato situace nemůže dál takto pokračovat.  Starosta informoval o tom, že na dalším jednání zastupitelů se bude jednat o tom, jak množství stavebního odpadu v novele nyní platné vyhlášky č. 4/2011 omezit.  odpad by sice bylo možné na sběrný dvůr vozit, za nadlimitní množství by se však již muselo platit. Aby nebyli noví rekordmani a  aby ti slušní na ně nemuseli doplácet.  I tak se domnívám, že j možné dohledat, že se  ve zmíněných případech jedná o odpad, který je spojen s činností stavební firmy. To již pak není odpad komunální, ale takový, který musí firma likvidovat sama a pomocí čipu občana to pouze obchází. Takové jednání považuji nejen za nemorální, ale i  za přestupek proti vyhlášce č. 4/2011, který by měl být postižen.  
V této vyhlášce je v článku 4 "Nakládání se stavebním odpadem"  napsáno: Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, je možné odložit ve sběrném dvoře. Pokud fyzická osoba provádí úpravy, při kterých vznikne 116 tun stavebního odpadu, tak na to jistě potřebovala stavební firmu, tedy podnikající fyzickou či právnickou osobu a již si může o sběrném dvoře jen zdát.   Díky známým datům v počítači Eko BI by i teď se zpětnou platností stálo za to zjistit, jakou vlastní stavební činnost vykonávali ti největší "odkladatelé" odpadu a zahájit s nimi správní řízení, ve kterém by měli dokázat, že splnili příslušný článek  platné vyhlášky města. Má to všechno přece vážný ekonomický  dopad na občany tohoto města. Domnívám se, že bych mohl i já jako předseda kontrolního výboru ZM Česká Třebová takovou  kontrolní činnost iniciovat a také to udělám. Nejde mi o pokuty pro odkladatele, ale o to, aby spravedlivě zaplatili to, co zaplatit měli, kdyby stavební odpad produkovaný stavební činností stavebních firem  likvidovali tím správným způsobem v recyklačním dvoře nebo na skládce.                                                                                   (Milan Mikolecký)

 

Zápis do 1. tříd základních škol

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v České Třebové upozorňuje zákonné zástupce, na
ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníků základních škol V ČESKÉ  TŘEBOVÉ,
který se koná
v pátek      17. ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 18. ledna 2014 od 9:00 do 11:00 hodin
v ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní - budova Komenského ulice a ZŠ Ústecká ulice
Zapsány budou všechny děti, které dovrší 31. srpna 2014 věk 6 let.                     
Zájemci o fotbalovou sportovní třídu půjdou k zápisu na ZŠ Habrmanova.
Zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, donesou s sebou rodný list dítěte a zápisový list, který obdrží v mateřských školách a na MěÚ - odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Předběžně  mohou  být  zapsány  na  žádost zákonných zástupců i děti,  které dovrší šesti let do 31. prosince 2014. K žádosti zákonní zástupci přiloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 
O přijetí těchto dětí bude rozhodnuto ve smyslu platných předpisů až koncem srpna roku 2014. Bližší informace budou podány při zápisu. Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2013 a jejichž dítě nebylo přijato,aby se dostavili k zápisu i v lednu 2014.
 
Jaroslav Zedník                                                                                           Jaromíra Žáčková
starosta města                                                                                                místostarostka města
 
ZÁPIS DĚTÍ NA ZŠ v Rybníku 

Základní škola a mateřská škola Rybník zve rodiče s dětmi  na
ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy  Základní  školy  Rybník ,
který se koná v budově školy v Rybníku  ve  čtvrtek   16.1.2014  v době od 14,00 do 17,00 hodin.
Zapsány budou všechny děti, kterým bude do 31.8.2014  šest let.
K zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte, zápisový lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (obdrží v MŠ).
Těšíme se na vaši návštěvu naší školy!
Obec Rybník připravila zajímavé a výhodné podmínky pro rodiče dětí, zapsaných na ZŠ Rybník; mj. příspěvek na dopravu autobusem z České Třebové (pokrývající veškeré náklady), náborový a věrnostní příspěvek rodičům žáků a další pozoruhodná zvýhodnění pro všechny zapsané žáčky.
Bližší informace najdete na stránkách www.zsrybnik.cz

     Veřejné bruslení o vánočních prázdninách 2013 - úprava

Pondělí

23. 12. 2013

10:00-11:30

 

14:00–15:30

Úterý

24. 12. 2013

10:00-11:30

 

 

Středa

25. 12. 2013

10:00-11:30

 

14:00-15:30

Čtvrtek

26. 12. 2012

10:00-11:30

 

14:00-15:30

Pátek

27. 12. 2013

10:00-11:30

 

13:00-14:30

Sobota

28. 12. 2013

10:00-11:30

 

15:00-16:30

Neděle

29. 12. 2013

dopoledne zrušeno

 

13:00-14:30

Pondělí

30. 12. 2013

10:00-11:30

 

13:00-14:30

Úterý

31. 12. 2013

10:00-11:30

 

13:00-14:30

Středa

1.  1. 2013

Zavřeno

 

Zavřeno