Českotřebovský deník 307/2013 (20/12)                                 

Recept na stovku                                                                      

Zatančit si na vlastní oslavě 100. narozenin, upéct pět plechů vánočního cukroví, připít si na zdraví se svým lékařem ,knězem , starostou a dalšími osmdesáti  gratulanty se podařilo v prosincových dnech paní  Anně Vydrové.
Kdo by neznal tuto drobnou českotřebovačku, která téměř každé ráno pěšky vyráží na „ kopec“, aby tam zkontrolovala svou zeleninovou úrodu či podvratnou činnost hryzců a myší.  Pro stoletou maminku, babičku a prababičku to není  odpočinková procházka, hezky rychle do kopce, žádné zdržování,vždyť čas i léta ubíhají a práce nepočká. Jako dcera Zakarpatských hor dostala do vínku kromě dobrého srdce i pracovitost, urputnost, kopec vitality a pevné zdraví. Nezbývá nám, než jí to ze srdce přát i trochu závidět.
A podle jakého receptu si udržet duševní a tělesnou svěžest?  Podle babičky  Aničky nesedět a nefňukat. Mít chudé dětství na dobrém vzduchu s domácí stravou. Neotravovat si mysl špatnými zprávami a předpověďmi. Být obklopena svou rodinou, hrát na honičku s pravnoučaty a neustále pracovat. A když se objeví příležitost a tanečník, proč si nezatancovat? Třeba příští rok na další rodinné oslavě, tentokrát už 101!   K tomu hodně sil a zdraví přeje rodina a M. Mikolecký
 
ZO ČSOP Zlatá studánka – Ekocentrum  Červenka, Česká Třebová
připravila pro veřejnost na leden 2014:

Pojďte s dětmi do přírody:
25.1.2014 v 10,00 v Javorce u selky: ZIMNÍ TÁBOŘENÍ - KOZLOV
Cestou budeme hrát hry, poznávat přírodu a aktivně relaxovat. Startovné: zdarma
 
Přednáška:
27.1.2014 v 18.00 hod. "Kdysi české - stále hezké" (Kladsko)  
Mgr. Zdeněk Hübner svým vyprávěním přiblíží oblasti, které navštěvuje  ve svých prázdninových toulkách. Vstupné dobrovolné.
 
Připravujeme na únor 2014:  
Pojďte s dětmi do přírody
 
DÁLE NABÍZÍME:
Pravidelná  Ekoporadna pro veřejnost:
pondělí: 12.00-16.00 hod., čtvrtek: 8.00-12.00 hod. ·    
Každé úterý od 18.00 – 19.30 hod. cvičení pro zdraví – JÓGA na ZŠ Habrmanova.
Akce jsou finančně podpořeny Pardubickým krajem.
www.zlatastudanka.ctrebova.cz   Všem příznivcům přejeme šťastný vstup do nového roku 2014!!!

Perníkový advent- 8.12.2013  

 

Na 2. adventní neděli pořádalo ČSOP Podorlicko tradiční perníkovou akci pro veřejnost. V čase od 10- 17 hod se tu celkem sešlo na 70 lidí, hlavně rodiče s dětmi. Letošní zdobení bylo trochu jiné oproti jiným rokům. Byla tu možnost ozdobit si perníkovou salaš, betlém nebo chaloupku s postavičkami. Odpoledne byla místnost plně zaplněná bandou skautek 4. dívčího oddílu, kterých bylo kolem 40 ks. Organizátorky akce to nezaskočilo a vše skvěle  zvládly…
Místy vznikala mistrovská díla různých typů architektur. Největší zájem byl o betlémy. Bílé není nikdy dost, a tak byl mnohý v zápalu zdobení ulepený nejen na rukách… Cíl byl jasný- Chaloupko, stůj! Vcelku se dá říci, že se akce všem líbila. Děti si spokojeně nesly domů svoje výrobky. Kdo by neodolal cukrové polevě, krásným vánočním písním nebo teplému jablkovému čaji? A tak se příští rok budeme těšit na další zdobící akci.                                                                                                                     Jana Poláková

 


ÚMRTÍ V PROSINCI 2013                                                   

Miloslav Svítil  nar. 1943  Česká Třebová
Božena Zikešová  nar. 1952  Česká Třebová
Bohumil Kovář  nar. 1945  Česká Třebová
Jan Balint  nar. 1948 Česká Třebová
Miroslava Kopecká  nar. 1932 Česká Třebová
Emil Šimek nar. 1920  Česká Třebová
Stanislav Klečka  nar. 1949  Česká Třebová
Zdeňka Janderová  nar. 1942  Česká Třebová
Marie Cibulková  nar. 1933 Semanín
Libuše Mazurová  nar. 1930  Ústí nad Orlicí
Ing. Petr Jančařík  nar. 1956  Česká Třebová
Jiří Kovář  nar. 1934  Česká Třebová
Vladimír Borek  nar. 1930  Česká Třebová
Karel Drábek  nar. 1954  Česká Třebová   
Ludmila Zedínková  nar. 1935 Česká Třebová.  Čest jejich památce !

KLUB ČERVENKA

leden 2014 
Ekocentrum  Červenka, ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
1. DÍLNA:
8.1. v 16.00 hod. TKANÝ QUILT 
Lektorka:Oldřiška Smékalová
Pomůcky: šicí potřeby a řezací pomůcky, šicí stroj (možnost zapůjčení)
1 x jednobarevná látka 10x50 cm 6 x barevná látka - pruhy 6,5 x 50 cm
Lektorné: 30 Kč
http://www.ctrebova.cz/klub-cervenka   
ŠICÍ DÍLNY – ZE STARÉHO NOVÉ 
Finančně podpořeno Pardubickým krajem

Tříkrálová sbírka

V prvních lednových dnech proběhne opět Tříkrálová sbírka. Koledníci budou přicházet s přáním štěstí, zdraví a pokoje a nabídnou občanům také možnost přispět do sbírky, určené pro Charitu. Oblastní charita Ústí n.O. podpoří z výtěžku letošní TS např. službu občanské poradny nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obě služby jsou bezplatné a dostupné lidem z celého okresu.
V rámci Tříkrálové sbírky pořádá farnost také tradiční Tříkrálový koncert, na který vás srdečně zveme:
Tříkrálový koncert se koná dne 11. ledna 2014   v 16.00 hodin  v chrámu sv. Jakuba v České Třebové
Účinkují:                 ·  Pěvecký sbor Gymnázia Česká Třebová pod vedením   Kamily Pavlíkové
·  Smíšený pěvecký sbor Bendl  pod vedením   Josefa Menšíka  a  Pavly Skopalové
                                 Klavírní doprovod Blanka Poukarová
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován ve prospěch Tříkrálové sbírky.
 
Z  jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 19.12.2013  

Ve čtvrtek 19.12.2013 se v Dlouhoňovicích sešla Valná hromada Sdružení obcí Orlicko na svém letošním posledním jednání.-
Valná hromada Orlicka se zabývala provozními a rozpočtovými otázkami, když mimo jiné schválila výši členského roku na rok 2014 a rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2014. Na programu bylo dále schválení úpravy stanov Orlicka v souvislosti se změnami právních předpisů .
V samém úvodu si členové Orlicka  vyslechli prezentace zástupců MAS Orlicko a destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Sdružení obcí Orlicko je zakládajícím členem těchto dvou subjektů.     
V rámci jednání valné hromady byly prezentovány výsledky projektů realizovaných Sdružením obcí Orlicko v roce 2013. K nejzajímavějším projektů patří zpracování Studie proveditelnosti přírodě blízkým protipovodňovým  a protierozním opatřením v regionu Orlicka , jehož výsledkem je mimo jiné zpracování projektových dokumentací pro územní řízení  na řadu opatření , které v budoucnu významně sníží rizika dopadů povodní a erozní činnosti v krajině Orlicka .
Dalším významným a finančně nejnáročnějším projektem Orlicka v roce 2013 je nákup dvou nových roleb pro úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti Jeřábu a Králického Sněžníku. V současné době jsou rolby připraveny k provozu a čekáme na lepší sněhové podmínky. Na financování projektu se vedle dotace z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko podílejí obce Červená Voda a Dolní Morava .    
V neposlední řadě byly na jednání valné hromady prezentovány letošní výsledky realizace projektu Malé památky Orlicka. Orlicko se v tomto roce podařilo za finanční spoluúčasti Pardubického kraje a dotčených obcí rekonstruovat 7 drobných , většinou sakrálních památek. Za dobu existence tohoto projektu již Orlicko opravilo více jak 60 drobných památek v hodnotě oprav přesahujících 6 mil Kč.
V Žamberku 19.12.2013                                                       Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko