Českotřebovský deník 312/2013 (31.12.)                                


Volejbalové soustředění žactva 

Od neděle 29. 12. 2013 do 30. 12. 2013 uspořádal volejbalový oddíl T. J. Sokol Č. Třebová volejbalové soustředění žactva. Soustředění se zúčastnili starší žáci a žákyně domácího volejbalového oddílu. Každý den hráči a hráčky absolvovali 4 tréninkové jednotky po 1,5 hod, přičemž celé soustředění bylo zakončeno turnajem trojic. Náplní soustředění bylo zlepšení fyzické kondice hráčů. Účastníci soustředění jsou na přiložené fotografii.                                     Za volejbal a T. J. Sokol  Č. Třebová Michal Kadlec
Volejbalový turnaj 4+2  

V sobotu 28. 12. 2013 uspořádaly ženy A družstva volejbalového oddílu T. J. Sokol Č. Třebová turnaj smíšených družstev v hale VDA Na Skále. Do turnaje se přihlásilo celkem 8 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech družstvech. Po odehrání základních skupin pokračoval turnaj zápasy o umístění. Finálový zápas se dohrával kolem 17.00 hod. Podmínkou účasti družstva v turnaji, byla přítomnost dvou žen v družstvu. Družstva byla tvořena současnými, ale i bývalými  hráči z České Třebové, Letohradu, Žamberku, Kerhartic, Litomyšle, Dolní Dobrouče a Rybníku. Zápasy měly svoji kvalitu a byly dosti vyrovnané. Názvy družstev toho moc neprozradily o složení týmů a tak můžu prozradit, že ve finále se utkala družstva, která byla složena z hráčů Kerhartic, České Třebové a Rybníka. Vítězem turnaje se stalo nakonec družstvo Kerhartic. Za volejbal a T. J. Sokol  Č. Třebová Michal Kadlec
 
Senioři depa bilancovali

Předvánoční setkání seniorů českotřebovského depa kolejových vozidel se uskutečnilo ve čtvrtek 12. prosince 2013 za účasti více než padesáti bývalých pracovníků depa v malém sále Národního domu. Předsedkyně Klubu Blanka Tomková zhodnotila bohatou činnost v uplynulém roce a spolu s Mirkem Hamplem dala ve známost náměty pro rok 2014. Srdečný potlesk patřil nejen jí, ale i Zdeňku Jindrovi, předsedovi a ostatním členům závodního výboru Odborového sdružení železničářů, vrchnímu přednostovi depa Ing. Jiřímu Slezákovi, kteří se setkání zúčastnili. Tleskalo se i také Věře Nečasové, tajemnici Ústředí, která z Prahy všechny telefonicky pozdravila.
Účastníci pochvalně kvitovali vynikající občerstvení, vlídnou a rychlou obsluhu personálu restaurace Národního domu a taky doma  vlastnoručně upečené koláče - ŘEPÁNKY - Hany Kavické.  K dobré náladě už tradičně přispěli muzikanti „z vlastních řad" pod vedením kapelníka Jiřího Tölga  - F. Pražák, manželé Řehořovi, Křížovi, Alois Vyroubal a Milán Buchta, jež neúnavně hráli ke zpěvu i k tanci do pozdních hodin v naději, že to určitě nebylo naposledy. Znovu se potvrdilo, že důchodci mají „svoje depo" pořád rádi a že i vedení si jejich přízně a užitečné práce, vykonané zejména při údržbě rekreačního střediska Medlov, váží.            Ota Dobrovský.