DAŇ Z NEMOVITÝCH  VĚCÍ  od 1.1.2014                                                 

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 2013 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do osobního vlastnictví…), na povinnost  podat   daňové přiznání   do  31. 1. 2014,  a to dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2014 zákon o dani z nemovitých věcí).

Dále sdělujeme, že dosavadní zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pozbývá k 31. 12. 2013 platnosti. Daňové souvislosti dědictví a darování se od 1. 1. 2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů, převody nemovitostí nově upravuje  Zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.

 

Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Ústí nad Orlicí, tel.:  465 550 111, fax 465 550 398.

                                                                                                                    Ing. Hana Krejčí, ředitelka územního pracoviště FÚ