Akademie a vánoční zpívání na gymnáziu                           


V úterý 17. prosince se ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová opět uskutečnila, dnes již tradiční, Akademie českotřebovského gymnázia. Letos bylo vybráno téma cestopisné, stejně jako pro volejbalový turnaj Gaudeamus, a sice „Kolem světa za 10 minut“. Různé třídy pojaly tuto předlohu po svém, a tak jsme například mohli vidět průřez světovými kulturami bez toho, že by hlavní postava musela opustit Českou republiku, nebo ukázky ze světa internetového a literárního.
Jednou ze zvyklostí spojených s Akademií je, že v mnoha třídách (zejména potom v těch mladších) započínají přípravy již týdny před samotným představením, v jiných se naopak scénáře obměňují, upravují a někdy i kompletně přepisují na poslední chvíli. Ve finále však každá ze tříd stihla nacvičit svou divadelní scénku včas, a tak jsme všech dvanáct z nich mohli vidět během tří představení, z nichž dvě (odpolední a večerní) byla přístupná veřejnosti a která se, soudě podle smíchu v hledišti, líbila.
Během dopoledního představení, stejně jako v předchozích letech, probíhalo hlasování učitelské a studentské poroty o tom, která ze scének si odnese slávu a obdiv. Ty jsou na naší škole symbolizovány tím největším z privilegií, tedy možností sníst dort během vyučovací hodiny.
Jakožto student 8.A mohu s potěšením, hrdostí a úlevou zcela nezaujatě oznámit, že naše třída se poprvé za dlouhých osm let studia umístila na prvním místě, a to dokonce u obou porot současně, což je zcela jistě třešničkou na našich dvou dortech.
Naše poděkování patří Městu Česká Třebová a Spolku Gymnázia Česká Třebová za finanční podporu Akademie 2013, Kulturnímu centru za vynikající spolupráci a Cukrárně Suk za sladké odměny.                                                               David Lazárek, 8.A

 

 
 
Vánoční zpívání

V pátek 20. prosince 2013 proběhla na gymnáziu další z tradičních prosincových akcí – vánoční zpívání, které navodilo krásnou vánoční atmosféru. Žáci přicházející do školy se postupně přidávali ke zpěvu koled, které se rozezněly v prostorách školy brzy po osmé hodině. Bylo vidět, že si zpěv opravdu užívají. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát zazněla píseň Tichá noc ve všech jazycích, které se na škole vyučují. Kromě češtiny jsme tak mohli slyšet verzi anglickou, německou, španělskou, francouzskou, ruskou a latinskou. Potom přišly na řadu další známé vánoční melodie. Na konec jsme si všichni s chutí zazpívali známé Rolničky.
Společně se studenty se vánočního zpívání zúčastnili nejen jejich učitelé, ale i absolventi gymnázia. Vždy nás potěší, že se k nám rádi vrací a vzpomínají na studentská léta prožitá na naší škole. Na závěr jsme si všichni popřáli klidné Vánoce a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.                                                                                                                                          Dana Řehořová