Hejtman Pardubického kraje rok ve funkci                                    


Rozhovor pro Českotřebovský zpravodaj

Jaký byl rok 2013, Váš první rok ve funkci hejtmana? Co Vás příjemně a co nepříjemně překvapilo, jaký byl hlavní směr působení nového vedení Pardubického kraje?

            Přestože jsem byl před nástupem do funkce podrobně informován, co její výkon obnáší, byl jsem skutečně překvapený rozsahem agendy, kterou jsem musel zvládnout. Něco jiného je věci sledovat zpovzdálí, a něco jiného je za věci zodpovídat. Činnost kraje je velmi široká a ovlivňuje život jeho občanů více, než se může na první pohled zdát. Navíc není díky hospodářské krizi jednoduchá doba z hlediska množství finančních prostředků, které má kraj k dispozici. Proto jsme byli nuceni provádět i nepopulární kroky, které příkladně ve školství reflektují nepříznivý demografický vývoj, ve zdravotnictví vysoké podmínky na technickou a personální vybavenost nemocnic, v dopravě v souvislosti s nemalými nároky na zajištění obslužnosti, apod. Z čeho jsem skutečně nepříjemně překvapený byl především stav společnosti OREDO a dopravní obslužnosti v kraji. Šlo nejen o zpackané nastavení linek a spojů z proběhlé optimalizace, která namísto úspor znamenala obrovské náklady navíc, ale také o závazky vůči sousednímu Královéhradeckému kraji. Stabilizace trvala celý rok.

Chystáme se všichni na nový rok 2014. Čím se bude lišit od předešlého?

            Příští rok jsem nazval rokem velkých investic. Když jsem v únoru uplynulého roku dal pokyn k přípravě nových projektů v rozsahu více jak 2,5 mld. Kč, považovala mě řada lidí za snílka. Byl jsem terčem kritiky, že budeme připravovat investice do šuplíku. Hlavním záměrem ovšem byla dostatečná připravenost k čerpání prostředků Evropské unie, které jsme doposud nedočerpali a máme jedinečnou možnost jich do poloviny roku 2015 využít. Ve většině případů proběhla zadávací řízení na dodavatele a nyní čekáme na přidělení dotačních prostředků. Finanční zdraví kraje je takové, že jsme schopni takovýto rozsah investiční činnosti unést. Avizovaný úvěr z Evropské investiční banky, mimochodem za mimořádně výhodných podmínek, bude proto sloužit k předfinancování akcí, abychom neohrozili provoz našich organizací. Peníze nám však budou brzy vráceny zpět do rozpočtu na základě proplacených dotačních prostředků, které dostáváme až po realizaci konkrétních aktivit. Kraj chci v roce 2016 na konci volebního období krajského zastupitelstva předávat v dobré kondici.

            A na co nového se mohou občané kraje tedy těšit?

            Bude provedena celková rekonstrukce dalších 9 úseků silnic druhé a třetí třídy, budeme realizovat desítky energetických úspor na budovách škol, nemocnic a sociálních ústavů (výměny oken, zateplení a opravy střech), v celkovém rozsahu 195 milionů korun bude provedena výměna technologií ve všech pěti nemocnicích kraje. V okolí našeho města půjde o rekonstrukci posledního pavilonu v Anenské Studánce, obnově povrchu na silnici od Korada směrem ke kontejnerovému překladišti spol. Metrans, zateplení by mělo být provedeno na hlavní budově největší střední školy ve městě VOŠ a SOŠ v Habrmanově ulici. V Orlickoústecké nemocnici bude konečně provedena oprava budovy pavilonu D – interny, obnovou za téměř 40 milionů projdou přístroje.

Stěžoval jste si na špatný vztah krajů s Nečasovou vládou, radoval jste se ze změn, které nastavila přechodná vláda Rusnokova.  Myslíte, že bude tento trend pokračovat? 

Doufám, že se vztah mezi kraji a vládou bude nadále utužovat. Byli jsme přizváni dokonce k tvorbě programového prohlášení a řada našich připomínek či námětů byla zohledněna. Čekají nás minimálně tři roky, kdy bude vláda vnímat kraje jako partnery, nikoliv jako konkurenci. Šikana ze strany Kalouska a Nečase, zejména formální nálezy auditů, které regiony málem položily na lopatky a zároveň škrty na sociální služby, zajištění dopravy, kdy stát neplnil svoje závazky a nikomu to nevadilo, to vše je naštěstí minulostí. V Asociaci krajů mám na starosti jejich financování a evropské fondy, proto jsem se už sešel s budoucím premiérem Sobotkou i předpokládanou ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou z hnutí ANO a zdá se mi, že nalezneme společnou řeč.  

            Jako zastupitel města Česká Třebová sledujete dění v našem městě a můžete i dobře srovnávat. Rok 2014 zakončí toto volební období, budou komunální volby.  Jak vnímáte toto volebního období, odpovídá představám před posledními volbami a koaličním ujednáním?

            Mám radost, že se podařilo pro naše muzeum otevřít nové prostory v Klácelově ulici. Po více jak 40 letech tak má svoji samostatnou důstojnou expozici. Nebylo jednoduché přesvědčit vedení města, aby opustilo původní záměr megalomanského projektu na Hrdličáku, o kterém jsem přesvědčený, že by dlouho ještě zůstal pouze na papíře. Takto jsme se plně věnovali realistickému návrhu a podařilo se. Obdobně považuji za výrazný posun, že se v tomto zastupitelstvu objevila názorová pestrost oproti předchozímu období a tento orgán není pouze „orgánem jednoho muže“. Takto totiž samospráva dlouhodobě fungovat nemůže, pokud tedy nechcete všechny zastupitele otrávit natolik, že se do diskuse ani nechtějí zapojit a mají pocit, že jim není nasloucháno.

Jaké máte svoje osobní přání do nového roku 2014?

            Zachovat si zdravý rozum (pokud to v politice vůbec jde) a nezblbnout. Člověk se nikdy nezavděčí, i když práci a přípravě věnuje maximum času a jeho rozhodnutí mají racionální jádro. Ale přesto mě práce pro kraj stále baví. Doufám, že se podaří realizovat množství dalších projektů.

17. 12. 2013                                                                                    

Milan Mikolecký, Českotřebovský zpravodaj