Středa 4. prosince odpoledne na ZŠ Habrmanova ulice Ćeská Třebová. Podobně jako loni proběhly aktivity ve starém i novém křídle školy, také ve školní jídelně. Fotografie zachycují dění hned po zahájení po 15. hodíně.  Jarmark byl propagací činnosti školy, ukázal, že škola má dobré vybavení a také stmelené a aktivní třídní kolektivy. Kromě rodičů a prarodičů žáků školy přicházely do školy na obhlídku i budoucí prvňáčci, aby si vyzkoušeli zatím  ve společnosti rodičů, jaké to bude v prvních třídách a seznámili se s novým prostředím, které na ně  čeká.  Podobně jako loni vystoupil na pódiu v novém křídle školy také školní pěvecký soubor.