Městem pro byznys 2013 se stal Humpolec, v žebříčku prvních 50ti měst v ČR není nikdo z Pardubického kraje    

V krajském kole zvítězil Humpolec už pětkrát. Zlato v celorepublikovém finále si ale odnesl jen v roce 2008. A letos se mu to podařilo znovu. K prvenství městu dopomohla dobrá infrastruktura, ve srovnání s celorepublikovým průměrem o polovinu vyšší zastoupení velkých zaměstnavatelů, dostatek studentů v odborném vzdělávání, vstřícní úředníci, kvalitní podnikatelský obsah webových stránek nebo výsledky testu elektronické komunikace. Na druhé příčce se umístila Příbram. Třetí místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již šestým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy, obsadila podruhé Dobruška. Výzkum zpracovala agentura Datank.

„Mezi dobré podmínky pro podnikatele můžeme v Humpolci řadit i podprůměrné ceny vodného a stočného a ve srovnání s průměrem České republiky je pro podnikatele i nižší daň z nemovitosti. Politika města v oblasti nastavování podnikatelských poplatků, především lázeňského či rekreačního, poplatku z ubytovací kapacity nebo za stánek patří v rámci České republiky k těm příznivějším,“ uvedl analytik agentury Datank Ondřej Pivoňka. „V Humpolci je konzistentní řízení města už 23 let. Nemění se politická reprezentace jako v jiných městech. To může být jeden z důvodů našeho vítězství. Radnice také navázala dobrý kontakt s podnikateli. Snažíme se s nimi diskutovat. Z umístění v předchozích letech, kdy jsme často končili druzí, jsme si vzali ponaučení a snažili se mnoho věcí zlepšit. Proto jsme rádi, že po pěti letech se nám znovu podařilo zvítězit,“ říká starosta Humpolce Jiří Kučera.

Druhá Příbram přesahuje zbytek republiky v podílu učňů a studentů odborných škol, a to téměř o
30 %. Nadprůměrná je i úspěšnost v získávání EU dotací, výdaje na veřejnou dopravu či likvidita. Dobré hospodaření radnice dokládají i výrazně nižší náklady na dluhovou službu. Poměrně úspěšná je Příbram i v kritériích, která může radnice přímo ovlivnit, jako je obsah webových stránek z hlediska podnikatelů, rozsah úředních hodin a rozsah služeb turistického či městského informačního centra. Daň z nemovitosti pro podnikatele je nastavena na nejnižší možnou úroveň. Svou radnici ohodnotili pozitivně i podnikatelé v průzkumu veřejného mínění. Nejčastěji byli spokojeni s odbornou kompetencí úředníků a rychlostí vyřizování agendy.

Třetí Dobruška má pátý největší počet úředních hodin. Podnikatelé na své radnici nejvíce oceňují odbornou kompetenci úředníků a rychlost vyřizování agendy. Také se vyznačuje nízkými cenami stavebních pozemků (téměř 70 % pod celorepublikovým průměrem) a nižší jsou zde i ceny bytů (ve srovnání s průměrem ČR téměř o pětinu). Radnice Dobrušky vykazuje vysokou likviditu, nadprůměrné kapitálové výdaje a podprůměrné náklady na dluhovou službu.

Právě likvidita nebo výše dluhové služby jsou finančními ukazateli, které tvoří jedno z hodnocení měst, tzv. iRating. V tomto směru dopadl nejlépe Kraj Vysočina, který má největší podíl všech obcí ČR bez rizika (A) až po obce s nízkým rizikem (B-). Na druhém místě skončil se 73 procenty Středočeský kraj, třetí se 71 procenty Jihočeský kraj. „Průměrné zadlužení všech obcí ČR v roce 2012 v přepočtu na obyvatele činilo 6 284 Kč. Podíl obcí s dluhem se pohybuje okolo 50 %.  Ze zadlužených krajů dosáhl nejnižší průměrné zadlužení na obyvatele Kraj Vysočina, a to 3 707 Kč na obyvatele. Naopak nejvyššího zadlužení na obyvatele dosáhl Liberecký kraj s částkou 10 325 Kč,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytička, CRIF – Czech Credit Bureau.       

Větší rozsah úředních hodin, méně poplatků

Mnoho radnic se rok od roku snaží přístup k podnikatelům zlepšit. Oproti loňsku se tak například zvýšil průměrný rozsah úředních hodin z 23 na 24,5 hodiny týdně. Počet radnic, respektive živnostenských odborů či úřadů, které nabízejí schůzku s úředníkem i mimo oficiální úřední hodiny, se zvedl z 22 na 27.  Radnice si také uvědomují, jak je důležité komunikovat s podnikateli prostřednictvím webu. Za posledních pět let se počet radnic s vlastní sekcí na webu pro podnikatele zvýšil o 70 %. Celkem jich je 84.

„Zajímavý je také vývoj poplatků. Počet radnic, které nevybírají poplatek ze vstupného, stoupl ze 137 na 143. Poplatek za stánek nevybírala v roce 2011 jedna radnice, v roce 2012 čtyři radnice a v roce 2013 šest radnic. Byli bychom rádi, kdyby tato vzrůstající tendence pokračovala,“ dodal Ondřej Pivoňka.  Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Připomeňme, že v rámci (neúspěšného) Pardubického kraje byla Česká Třebová hodnocena na 13. místě z 15. V rámci celé republiky se jako nejlepší město z Pardubického kraje - na 51. místě (Lanškroun) , na 60. místě je Polička a 61. místě Chrudim. Zajímavé však je, že Pardubice jakou hodnoceny až na  69. místě, i když v rámci  hodnocení Pardubického kraje vyšly Nejlépe.  Takovému posunu moc nerozumím.  Město Česká Třebová je hodnoceno v rámci ČR na 174. místě z 205 hodnocených měst s rozšířenou působností, tedy na 32. místě od konce.  Ústí nad Orlicí je hodnoceno na 191. místě a nejhůře ze všech měst našeho kraje dopadlo  Vysoké Mýto, které je hodnoceno až na 198. místě v ČR jako šesté nejhorší....  Vypadá to, jako by při hodnocení v rámci republiky byla poněkud pozměněna kritéria, než jaká byla v rámci krajů.... 

Kritéria hodnocení výzkumu "Město pro byznys" 

 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 21 kritérií

podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe

cena za odvoz odpadu (výše ročního poplatku za svoz odpadu pro právnické osoby při frekvenci svozu jednou týdně); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

aktuální ekonomický rozvoj; kupní síla spotřebitelů, konkurence v regionu, rozsah a kvalita sítě dodavatelů/poskytovatelů služeb a dostupnost pracovní síly (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy - zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy - orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP

znečištění ovzduší (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a CO v t/km2); údaj je za ORP

počet lékařů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře); údaj je za celé ORP

vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu

cena bytů (průměrné ceny bytů v Kč/m2); kritérium se vypočítá dle velikosti města v příslušném okresu

infrastruktura lokality; dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání a dopravní dostupnost – silniční a dálniční síť (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

nezaměstnanost (míra registrované nezaměstnanosti); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

věk nezaměstnaných (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe

dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno

konkurence na pracovním trhu (počet uchazečů na 1 volné místo); údaj je za celé ORP; čím vyšší je počet uchazečů na jedno pracovní místo, tím lépe je město hodnoceno

průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)

změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno

podíl učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (počet učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé ORP


PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 21 kritérií 

úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

kapitálové výdaje; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost
CRIF – Czech Credit Bureau)

objem dotací na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

hospodaření radnice - iRating; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

dluhová služba/běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

podpora webových stránek (obsah webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

počet strážníků (počet obyvatel k počtu úvazků strážníků zajišťujících pořádek); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP

služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt - ubytování v
 penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o
 dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

spokojenost s přístupem radnice (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

vstřícnost a ochota úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

odborná kompetence úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

rychlost vyřizování agendy (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu