Miliardy korun půjdou do železnice v kraji                


Pardubice (9. 12. 2013) Investice v řádu několika miliard korun přitečou v příštích letech do regionální železniční infrastruktury na její zatraktivnění a modernizaci. O prioritách kraje v této oblasti jednali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek spolu s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiřím Kolářem a jeho prvním náměstkem Janem Blechou. Dvě největší stavby se mají týkat železničního uzlu Pardubice a průjezdu železničním uzlem Česká Třebová.

Kraj prosazuje výstavbu Medlešické spojky


V souvislosti s budováním Dopravního uzlu Pardubice upozornil hejtman na potřebnost takzvané Medlešické spojky. „Pro nás je jednoznačnou prioritou Medlešická spojka, která by umožnila lepší spojení ve směru Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. Výstavbou spojky by se výrazně zkrátily přepravní doby a zvýšil komfort pro cestující. Stávající situace úvratě v Rosicích nad Labem jednoznačně ukazuje, že tento stav je dlouhodobě neudržitelný,“ objasňuje důvody této investice hejtman Martin Netolický. Nová spojnice by navíc umožnila napojit na železnici stále více využívané Letiště Pardubice. Součástí stavby bude také podchod od pardubického nádraží na sídliště Dukla.

 

Českou Třebovou čeká rozsáhlá přestavba kolejiště


Souběžně s tím jednali zástupci kraje také o další rozsáhlé stavbě, která umožní průjezd železničním uzlem Česká Třebová. „Je to záležitost obdobná úpravám koridoru v Ústí nad Orlicí. Tam se ale týká dvoukilometrového úseku a v České Třebové je to 16 kilometrů,“ vysvětluje Jaromír Dušek. Navíc je v České Třebové potřeba vyměnit zastaralé zabezpečovací zařízení sovětského typu ze 70. let. Vedle toho bude nutná kompletní rekonstrukce trolejového vedení. Řešit se bude i havarijní stav podchodu pod nádražím. „Podchod vede na velké sídliště a také k průmyslové zóně, kde rozšiřuje svůj provoz společnost Metrans, ale působí zde i další podniky. Potřebujeme zde zkapacitnit silnici pro nákladní vozidla ze směru od Semanína až ke kontejnerovému překladišti. Dnes zde projíždějí stovky vozidel týdně a silnice těmto parametrům neodpovídá. Část investice k viaduktu bude řešit Správa železniční dopravní cesty a na to naváže krajská investice směrem na obec Semanín,“ uvádí podrobnosti hejtman, který chce odvést kamionovou dopravu na silnici I. třídy.

 

Rychlé a pohodlné cestování má vrátit cestující na železnici


Na rok 2014 má SŽDC v plánu také úpravu tratě mezi Českou Třebovou a Moravskou Třebovou v hodnotě 20 milionů korun, na trati Svitavy – Žďárec u Skutče investuje 29 milionů korun, mezi Liticemi nad Orlicí a Žamberkem 25 milionů korun a chystá také výměnu pražců mezi Moravanami a Holicemi.

 

„Za neméně důležité považujeme také stavbu Ústí nad Orlicí – Choceň, která je zatím nejpomalejším úsekem koridoru směrem na Břeclav. Tady bude zřejmě zvolena úsporná varianta s jedním kratším tunelem při maximální rychlosti 120 kilometrů za hodinu,“ dodává Jaromír Dušek a pokračuje: „Pro budoucí období bychom rádi do investic zařadili také trať Choceň - Litomyšl. Zástupcům SŽDC jsme dnes připomenuli i závazky, které se týkají digitalizace trati z Pardubic na Ždírec nad Doubravou.“ Všechny tyto investice mají napomoci rychlému a pohodlnému cestování, které vrátí cestující na železnici.