Hejtman Netolický: Příští rok bude ve znamení investic

Pardubice (12. 12. 2013) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pozval novináře na pracovní snídani. Zhodnotil první rok nové samosprávy a představil brožuru, která shrnuje dění ve všech oblastech působnosti kraje za uplynulý rok.
„Tento rok považuji za rok spolupráce. Nastavili jsme si s našimi organizacemi, se sousedními kraji a s městem Pardubice vztahy, na kterých můžeme stavět,“ uvedl hejtman Martin Netolický a pokračoval i výhledem do budoucna: „Příští rok bude jednoznačně ve znamení investic, které se nemohou v dalších letech opakovat. Potřebujeme využít možnosti čerpat z evropských fondů. Na předfinancování projektů za 2,5 miliardy korun v plánovaných cenách si chceme vzít velmi výhodný úvěr od Evropské investiční banky. Počítáme s tím, že po výběrových řízeních se ceny investic podstatně sníží a po proplacení z Evropské unie se nám většina nákladů vrátí.“
 
Hejtman představil 13 bodů, ve kterých podle jeho názoru udělal kraj v tomto roce největší pokrok. Na dotaz novinářů, co ho ve funkci překvapilo, zmínil hejtman nepříjemné překvapení, kterým byla situace ve společnosti OREDO a stav jejího finančního hospodaření. Právě proto začal Pardubický kraj organizovat dopravní obslužnost od léta sám na odboru dopravy.
Podobnou zprávu, která bude vycházet z plnění programového prohlášení krajské samosprávy, bude Pardubický kraj připravovat každý rok.
 
ROK 2013 OČIMA HEJTMANA V 13 BODECH 

 
Byla zahájena výstavba Multioborového pavilonu v Pardubické krajské nemocnici a modernizace a přístavba psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici se zapojením evropských fondů v celkové hodnotě více než 218 milionů korun.
 
Celková zadluženost kraje se snížila o 210 milionů korun. Hospodaření kraje je v přebytku ve výši 366 milionů korun. Tím je vytvořen dostatečný prostor pro další investiční politiku.
 
Počátkem roku bylo rozhodnuto o přípravě projektů za více jak 1,516 miliardy korun do obnovy majetku kraje (celková rekonstrukce silnic, technologické vybavení nemocnic, oborová nabídka ve vybraných školských zařízeních, zateplení budov a energetické úspory) se zapojením prostředků z evropských fondů z Operačního programu Životní prostředí a Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Předpokládaný termín realizace je v průběhu let 2014-2015.
 
Kraj uspěl jako jeden z prvních v republice v projektu určeném na podporu technického a přírodovědného vzdělávání a získal na to evropskou dotaci ve výši 162 milionů korun. Nově vybavené učebny využívá 16 středních a 96 základních škol v kraji.
 
Po špatných zkušenostech s organizátorem dopravy, společností Oredo, s. r. o., kraj řídí tvorbu jízdních řádů od srpna 2013 prostřednictvím vlastního oddělení.  Je to levnější. Obnovili jsme některé spoje a upravili zastavování autobusů a vlaků dle požadavků starostů obcí. Například autobusy teď zastavují přímo u Orlickoústecké nemocnice.
 
Centrální nákup zemního plynu a elektrické energie pro všechny organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem ušetří v roce 2014 přibližně sedm milionů korun. Na telekomunikacích a datových službách jen Krajský úřad Pardubického kraje ušetří ročně  1,2 milionu korun.
 
I přes restriktivní politiku státu se podařilo udržet stabilní síť sociálních služeb v regionu, kraj na zajištění služeb přispěl ze svého rozpočtu 90 milionů korun.
 
Kraj odstartoval proces sjednoceného řízení nemocnic a společných nákupů. Výsledkem jsou nejnižší vyrovnávací platby za poslední tři roky. Hospodaření se výrazně zlepšilo v Pardubické krajské nemocnici a v Orlickoústecké nemocnici.
 
Po letech úsilí započala sanace starých ekologických zátěží v bývalé Transportě v Chrudimi. Kraj tak do budoucna nebude muset ročně financovat hydraulickou clonu více než sedmi miliony korun. červenci byla zahájena také likvidace skládky v Dolní Lipce.
 
Kraj díky kvalitně připraveným projektům uspěl s žádostmi o evropské dotace do modernizací silnic. V současnosti se pracuje na silnicích II. a III. třídy na projektech za 235 milionů korun (452 milionů korun před veřejnou soutěží).  Regionální rada Severovýchod odsouhlasila spolufinancování dalších úseků silnic z evropských fondů v ceně další zhruba půl miliardy korun.
 
Na příkladu rozvoje civilní části pardubického letiště je zřejmé prohloubení spolupráce kraje se Statutárním městem Pardubice (rozhodnutí o výstavbě nové odbavovací haly pro cestující). Souznění je znát také na přípravě čerpání evropských peněz i pro příští sedmileté období.
 
Po změně vlády v červnu 2013 se podařilo vyjednat mnohem lepší podmínky regionům při čerpání fondů EU v letech 2014-2020 s jednoznačně stanovenou rolí krajů v rámci rozvoje jejich území. Desítky miliard budou určeny na infrastrukturu, podporu podnikání a obnovu krajského majetku.
 
Na podzim 2013 jsme zahájili novou tradici, udělování ocenění kraje. Občané zaslali 46 nominací na cenu Za zásluhy o Pardubický kraj a na Cenu Michala Rabase Za záchranu. Udělování cen se uskuteční počátkem roku 2014.