Do nového roku 2014

V souvislosti se změnou letopočtu se obvykle ohlížíme za starým rokem.
Nebyl to rok velkých investic, projekty podpořené evropskými dotacemi se podařilo dovést úspěšně do konce již v roce 2012. Sběrný dvůr funguje již druhým rokem a prvním rok jsme mohli navštěvovat zajímavé výstavy a další akce v novém městském muzeu. Ve snaze město více nezadlužovat jsme spíše šetřili prostředky na roky další. 
I nadále je důležité zajistit především ekonomickou prosperitu a zaměstnanost. Město dále podporuje rozšiřování výstavby logistického terminálu společnosti Metrans. Díky němu přichází do České Třebové další investoři.  Kontejnerový terminál zatím stále zvyšuje svoji výkonnost a stávající investice se postupně přibližuje ke 100% využití.  Připravuje se rozšíření. Město pomáhá investorovi v získání dalších pozemků. Společnost Metrans plánuje do České Třebové přesunout dispečerské centrum a vedení celé firmy. I díky terminálu Metrans se bude dále rozšiřovat i blízká průmyslová zóna. Činnost kontejnerového překladiště ale zatěžuje stávající silniční síť v okolí města. V roce 2014 budou realizovány investice, které mají tento problém vyřešit. Rekonstrukce tzv. tunelů (investor SŽDC) umožní obousměrný provoz kamionů přímo na silnici I/14, po které se vozidla dostanou  kolem Opatova na páteřní komunikaci I/35. Jízda kamionů po silnicích nižších tříd i městskými komunikacemi na Litomyšl bude zakázána. Další rekonstrukci silnice od tunelů kolem Metransu na Semanín připravuje Pardubický kraj. První  investor se pro naši průmyslovou zónu právě rozhodl (společnost WAKESTONE DEVELOPMENT) a připravují se další.
V uplynulém roce 2013 byla do zkušebního provozu uvedena velká investice - rekonstruovaná  městská čistírna odpadních vod a výstavba některých úseků kanalizace, kterou  realizovala Vodárenská společnost, s.r.o. Česká Třebová podpořená velkou dotací EU a SFŽP v celkové výši převyšující 220 mil. Kč.  Zkušební provoz probíhá bez problémů, dodavatelé provedli práci dobře. Ve městě se realizovaly i další menší investice, důležité jsou také investice soukromých investorů. Obchodní zóna Primona přitahuje kupující z širokého regionu. Rozvíjel se dále i společenský, kulturní a sportovní život města, řadu úspěchů zaznamenali např. studenti českotřebovského gymnázia i dalších škol. Jsem rád, že se nám postupně daří upravovat město tak, aby bylo pro nás pro všechny útulným domovem.
Společně s Vámi jsem se radoval nad úspěšným výsledkem virtuálního "boje" občanů města o dětské Rákosníčkovo hřiště, které bylo v září ve spolupráci s firmou LIDL otevřeno na sídlišti Lhotka i z toho, že jsme jej pak mohli ve spolupráci s občanským sdružením "Přijdu včas" dodatečně obohatit o důležitý bezpečnostní prvek.  Úspěšní jsme byli i v dalším internetovém hlasování o osvětlený frekventovaný přechod na křižovatce ulic Dr. E. Beneše – Masarykova.  Připravuje se projekt, akce bude provedena v letošním roce 2014.
Také pro nový rok máme připraveny nové akce na zkrášlení našeho města včetně péče o školní budovy ve městě. Netrpělivě očekáváme, až budeme moci zahájit připravenou investici do revitalizace městské zeleně v hodnotě 7 milionů korun. Investice byla schválena, ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel, čeká se jen na podpis smlouvy o dotaci. Konkrétní akce roku 2014 bude možné uvést po schválení městského rozpočtu. Již v předstihu připravujeme projektovou dokumentaci na úpravu dalších úseků ulic Slovanská (k průtahu města) a Nádražní (úsek Policie - Staré náměstí). Ekonomická situace města se díky novele zákona o rozpočtovém určení daní trochu zlepšila, ovšem pro další zvýšení daňových výnosů bude důležité nastartování ekonomiky. 
Do nového roku 2014 bych Vám všem chtěl popřát za vedení města hodně zdraví, štěstí a lásky, také úspěchů v práci a osobním životě.
Jaroslav Zedník, starosta města