Věneček ukončil taneční                                                         

V sobotu 30. listopadu 2013 se v podvečerních hodinách  zaplnil  Národní dům milovníky tance. Důvodem byl  závěrečný věneček  tanečních kurzů.
Průvodcem večera se jako každoročně stal taneční mistr Jan Bílek z Ústí nad Orlicí. Mnoho přítomných rodičů, prarodičů, sourozenců, ale i starších kamarádů, někdejších Bílkových žáků, mezi něž lze právem počítat řadu rodičů letošních absolventů kurzů, s velkým zájmem přihlíželo již tradičnímu nástupu žáků, oblíbená byla i následující taneční série pro rodiče a všechny hosty žáků. Po těchto úvodních ceremoniích již mohlo bujaré veselí směle začít. K tanci a poslechu vyhrávala již osvědčená kapela Combo 2 z Litomyšle pod vedením pana Jiřího Mikysky.
Všichni přítomní si mohli v průběhu večera připomenout snad všechny známé tance, samozřejmě klasické, došlo však  i  na ty modernější. Stranou však  nezůstaly ani ty „pamětnické“, jakými jsou letkis a charleston. Spokojené úsměvy na tvářích přítomných  svědčily o tom, že se akce líbí. A tak nezbývá, než poděkovat všem pořadatelům, bez jejichž pomoci by taneční na této úrovni nebylo možno uspořádat. Letošní  taneční skončily. A tak  již teď  se všichni „tancechtiví“ obyvatelé našeho města mohou těšit  na  ty příští, které se uskuteční na podzim roku následujícího.                                                                                                   Martin Šebela