Nové ceny vodného a stočného, plánované opravy a investice Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. (VSČT) v  r. 2014.

Od 1.1.2014 vstupují z rozhodnutí valné hromady VSČT (funkci společníka vykonává za  Město Česká Třebová v tomto orgánu rada města prostřednictvím starosty města) v platnost nové ceny vodného a stočného v České Třebové a jejích místních částech Kozlov, Skuhrov, Svinná, v obci Přívrat  a obci Němčice - Zhoř. V uvedených lokalitách byly od 1.1.2014 schváleny následující ceny vodného a stočného :

 

vodné celkem 27,00 Kč/m3 +  DPH ( cena vodného vč. DPH celkem 31,05 Kč/m3 ),
stočné celkem 24,00 Kč/m3 + DPH  ( cena stočného vč. DPH celkem 27,60 Kč/m3).
 
V r. 2014 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem  o 4,94 %. Do kalkulovaných nákladů společnosti byly promítnuty veškeré předpokládané náklady rozšířeného technologického procesu čištění odpadních vod rekonstruované čistírny odpadních vod (ČOV) vč. zvýšení nákladů na odpisování majetku rekonstruované ČOV. Růst nákladů na úhradu činností provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ORVOS s.r.o. Česká Třebová) je předpokládán ve výši 1,8%. Celkem předpokládané vlastní náklady společnosti v r. 2014 bez nákladů na opravy majetku porostou proti r. 2013 o 9,86 %.
 
Valná hromada schválila plán oprav a investičních akcí společnosti na rok 2014. V r. 2014 budou jako finančně nejrozsáhlejší realizovány opravy vodovodu v ul. Slovanská, ul. Cechovní, ul. B. Němcové, další etapa opravy výtlačného vodovodu Hliníky – Skuhrov,  odklonění a odlehčení přítoku balastních vod na ČOV, rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, ul. Nádražní, ul. Dr. E. Beneše a pokračování rekonstrukce kanalizace v ul. Rösslerova.  
 
Výstavba kanalizace Lhotka a rekonstrukce ČOV proběhla dle schváleného harmonogramu, od 1.1.2013 přešel provoz čistírny odpadních vod do režimu  zkušebního provozu, který bude ukončen 30.9.2014.  
      
Ing. Radoslav Budil, jednatel VSČT s.r.o.