V Zušce se stále něco děje

 

Základní umělecká škola v duchu svých tradic uskutečnila dvacátého listopadu již čtvrtou hudební besídku v Malé scéně. Tato vystoupení škola praktikuje od svého vzniku, ale od roku 1991 ředitelství zdvojnásobilo frekvenci těchto večerů.

Výhodou častějšího vystupování je větší motivace žáků a rodiče mají lepší kontrolu jak se jejich děti zdokonalují ve hře na svůj nástroj.

Do Vánoc nás ještě čeká 4.12. pátá hudební besídka (Mikulášská), 3.12. vystoupení v Domově u studánky v Anenské studánce, pro mentálně postižené, 5.12. celovečerní divadelní představení Literárně dramatického oboru v Malé scéně v 18.00, 7.12. Adventní koncert v kostele sv.Jakuba v 18.00 a slavnostní Vánoční koncert 13.12 ve Velkém sále KC v 18.00, nebude chybět ani  koncert oddělení elektronických klávesových nástrojů s názvem „Koncert s věnováním“, který je připraven na 14.12. ve 14.00 do Koncertního sálku ZUŠ na Tyršově nám.

Pan ředitel Mimra při svých uměleckých zájezdech s předními českými orchestry, vedenými např.  takovými osobnostmi,  jako byli prof.  Josef Vlach a po něm Mistr Josef Suk, se také zajímal v různých zemích o fenomén hudebního školství. Porovnával naši organizační úroveň   např. s německým, švýcarským, francouzským, italským, nebo i  japonským pojetím výuky a státní podporou uměleckých disciplín. Získané zkušenosti jako dobrý manager dnes hojně využívá při řízení naši školy, ale často jsme svědci, jak ředitelé i z jiných regionů  písemně nebo telefonicky žádají pana Mimru o různé rady hlavně v odborných záležitostech.

Dále pečlivě sleduje vývoj zejména ve výpočetních technologiích. Většina učitelů u nás využívá znamenitého programu Klasifikace. Program nám umožňuje vést veškerou školní agendu v elektronické podobě. I když finančních prostředků není nazbyt, vedení školy se snaží postupně vybavit každou učebnu počítačem. Často bude stačit malá úprava u starších zařízení a vyučující bude moci pracovat přímo z učebny a navíc si zdokonalovat svoji počítačovou gramotnost.

 Důležitým pomocníkem při komunikaci veřejnosti se školou je i internet. Na webových stránkách může každý nahlédnout do „naši kuchyně“, rodiče mohou sledovat prospěch svých dětí a řešit s učitelem vyskytnuvší se probblémy.

Modernizaci školy se budeme i nadále věnovat podle toho jak se nám podaří získávat finanční prostředky.     

V nejbližší době bychom rádi  zrealizovali dlouhodobý cíl, totiž nechat repasovat piano Petrof, které v minulosti, ještě v Dělnickém domě, sloužilo koncertním účelům. Zhruba za 150 tisíc Kč by škola získala výborný koncertní nástroj, který by v Malé scéně mohlo ke klavírním recitálům využívat i Kulturní centrum a KPH. Zmíněný typ nástroje je označen jako II a svou velikostí by po generálce splňoval všechny parametry  koncertního nástroje.

L. Štark