Informace z jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 19. 12. 2013

Oceněny budou tři osobnosti a jedna zachránkyně

Poprvé ve své historii bude Pardubický kraj udělovat svá ocenění. Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj obdrží folkloristé Yvona a Petr Rybovi, architekt Miroslav Řepa a odbornice na Ex libris Marie Sedmíková. Cenu Michala Rabase za záchranu získá studentka žambereckého gymnázia Veronika Kolafová.  
 „V kategorii Za zásluhy o Pardubický kraj byly vybrány význačné osobnosti, spjaté s Pardubickým krajem, které zde strávily významnou část svého osobního a profesního života, jejichž práce propaguje dobré jméno kraje navenek a je zřejmý přesah jejich činnosti nad rámec pracovních povinnost,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  
Manželé Rybovi jsou zakladateli dětského folklorního souboru Jitřenka a založili i mezinárodní festival Čermenské folklorní slavnosti. Architekt Miroslav Řepa je významnou postavou soudobé české architektury a Marie Sedmíková zasvětila 44 let svého života práci v oblasti Ex libris a prostřednictvím tohoto uměleckého oboru propagovala jméno Pardubického kraje nejen za hranicemi kraje, ale i českého státu.
Cena Michala Rabase Za záchranu je primárně určena neprofesionálům, kteří nezištně pomohli v náhodné situaci při záchraně zdraví či života svým spoluobčanům. Veronika Kolafová z vyhnálova u Doudleb nad Orlicí pomohla neznámé paní, která zkolabovala na ulici. Jako jediná poskytla postižené ženě první pomoc. O jejím anonymním činu informoval školu až manžel postižené, který pátral po její identitě a chtěl jí poděkovat.
Hejtman Martin Netolický se rozhodl věnovat nositeli této ceny věcný dar v hodnotě do 5 tisíc korun jako poděkování za odvážný čin. Věcný dar bude udělován i v dalších ročnících s ohledem na skutečnost, že při záchraně zdraví a života často zachránce utrpí vlastní škodu na svém majetku, popřípadě i zdraví. „Požádal jsem také, aby do slavnostního předávání byly zahrnuty další dvě nominace, a to pan Václav Doubal, který zachránil své sousedy z hořícího domu, a pánové Lukáš Vohradník, Jiří Němec a Petr U., kteří jako náhodní kolemjdoucí zachránili matku s dvouletou dcerou z hořícího auta po dopravní nehodě. Rád bych i těmto statečným lidem osobně poděkoval,“ dodal hejtman. Slavnostní galavečer s udělováním cen se uskuteční v závěru února.
 
Rozpočet je proinvestiční

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozpočet Pardubického kraje na rok 2014 s celkovými příjmy ve výši 3,8 miliard korun a celkovými výdaji ve výši 4,8 miliard korun.
Zastupitelé zároveň schválili úvěrovou smlouvu úvěr s Evropskou investiční bankou na předfinancování a pokrytí vlastního podílu Pardubického kraje u projektů spolufinancovaných z Evropské unie ve výši maximálně 1,2 miliardy korun. „Nejsem zastáncem úvěrů, ale u některých projektů v dopravě nebo ve zdravotnictví můžeme dosáhnout až 100procentního pokrytí nákladů. Je to mimořádná příležitost, kterou je potřeba využít, projekty máme připraveny,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že vložené prostředky se po dokončení akcí vrátí buď celé, nebo z podstatné části.
Dalšími prioritami rozpočtu na příští rok jsou evropské projekty, zajištění finanční stability ve zdravotnictví a pokračování v reorganizaci zdravotnických zařízení a také zabezpečení dopravní obslužnosti v kraji.
Stejně jako v minulých letech se v rozpočtu Pardubického kraje na rok 2014 počítá s poskytováním příspěvků formou grantů. Objem prostředků vyčleněných na tento druh podpory je srovnatelný s rokem 2013 a činí 41,6 milionu korun.
 
Zastupitelé jednali o připravené fúzi nemocnic

Informativní zprávu o přípravách fúze nemocnic předložila krajským zastupitelům představenstva nemocnic. „Vzhledem k tomu, že Rada Pardubického kraje požádala o zhodnocení dopadů nové úhradové vyhlášky pro rok 2014 na hospodaření nemocnic, musí představenstva vypracovat varianty úprav základního kapitálu a potřebných finančních částek. Ten bude předložen zastupitelstvu do února 2014,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Výše nákladů zatím ještě není upřesněna, může dosáhnout až částky blížící se 300 milionům korun. Prostředky na ozdravení a stabilizaci krajských nemocnic zatím nebyly zahrnuty do krajského rozpočtu, k tomu může dojít po dalších propočtech v průběhu roku 2014.
 
Dokument Tvář kraje se rozrostl o čtyři významné akce v kraji

V dokumentu Tvář kraje jsou zapsány nejen symboly kraje a významní rodáci, ale také tradiční akce, které ho propagují a utvářejí jeho identitu, a které kraj každoročně finančně podporuje. Při další aktualizaci odhlasovali zastupitelé rozšíření seznamu těchto akcí o Hudební festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, Běžecký seriál ISCAREX, Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise a také Pardubický vinařský půlmaratón.