Seminář pro pamětníky v městském muzeu                        

Městské muzeum zve na další seminář, který se uskuteční v badatelně městského muzea v I. poschodí 17. 12. od 17 hodin. Přednáší opět Martin Šebela na téma "Uličky starého Trávníku II." Naváže tak na minulý seminář, který proběhl v listopadu za účasti  49  registrovaných účastníků. (Každý další seminář má více a více posluchačů).  Na semináři lze shlédnout prezentaci unikátních archivních materiálů pečlivého sběratele, vyslechnout zasvěcené informace a případně i diskutovat nejen nad prezentovanými  historickými snímky, ale třeba i svými vlastními. Mezi občany se najdou často doslova unikáty. Díky podobným akcím se podařilo sbírku cenných  historických snímků rozmnožit nebo na snímcích identifikovat fotografované osoby a vztahy mezi nimi.  Tím se stává pohled na historii místa nebo třeba i rodů či rodin komplexnějším. Uvádím ještě několik snímků z minulého listopadového semináře.