V Lidových novinách píší o "našem architektovi"              

Vojtěch Vanický je spjat s naším krajem a také s Českou Třebovou. Jako  projev uznání je třeba označit zařazení České Třebové mezi televizní "Šumná města"  ve stejnojmenném seriálu. osobnosti architekta Vojtěcha Vanického si všimli Lidové noviny...


Skoro zapomenutý žák Jana Kotěry. Vanický a jeho nadčasová moderna

Sokolovna v rodné Sloupnici z let 1926-1928 ve stylu holandské architektury je nejvýznamnějším dílem architekta Vojtěcha Vanického, který byl jedním z významných žáků Jana Kotěry | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
 
Jméno architekta Vojtěcha Vanického dnes už není příliš známé, což je dáno i tím, že působil téměř výlučně v pardubickém regionu. Jeho dílo je však velmi zajímavé a stojí za to si je připomenout, neboť patří k vynikajícím příkladům meziválečné architektury.
Hned dvě výročí jsme si letos připomněli v souvislosti s architektem Vojtěchem Vanickým. Narodil se 15. listopadu 1898, tedy před 115 lety, zemřel před třiceti lety v roce 1983.

Rodák z Horní Sloupnice studoval brněnskou stavební průmyslovku a v roce 1922 se zapsal do proslulé školy zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry (1871-1923) na pražské Akademii výtvarných umění. Zažil tedy ještě výuku v Kotěrově vlastní vile v Hradešínské ulici na Vinohradech. Po Kotěrově smrti krátce převzal jeho ateliér na AVU Otakar Novotný, toho pak nahradil další Kotěrův žák Josef Gočár, u něhož v roce 1925 Vanický svá studia končil, již v nové budově na Letné.

Avantgardní experimenty

Byla to tehdy velmi zajímavá doba. Po ozdobných stylech, jako byla secese a takzvaný národní dekorativismus, přichází nové avantgardní experimenty, tedy purismus, konstruktivismus a funkcionalismus. Pro další vývoj byla podstatná tvorba německé experimentální školy Bauhaus (samozřejmě jen do nástupu Hitlera k moci), vedené Hannesem Mayerem, Walterem Gropiem a Ludwigem Miesem van der Rohe, dále sovětských konstruktivistů (ovšem jen do Stalinovy éry) a konečně Švýcara Le Corbusiera a jeho kolegů, kteří pracovali v Paříži.

Pak tu bylo zejména malé Holandsko, které v mnohém inspirovalo právě české architekty, ti tam pravidelně zajížděli, neboť avantgardě se tam velmi dobře dařilo. A byl tu ovšem odkaz Kotěrovy racionální předválečné moderny, na nějž se jeho žáci snažili navázat. Ostatně i Kotěra byl holandskou architekturou silně ovlivněn, a to už na počátku století, stejně, jako jeho žáci Novotný nebo Gočár. Vanický je tomuto odkazu rovněž věrný. I on používá velmi často charakteristický prvek moderny, režné, tedy neomítané zdivo.

Chlapecká škola v České Třebové

Tradičnější formu má ještě menšinová škola v Moravské Třebové z poloviny dvacátých let, která je zakončena valbovou střechou, průčelí je kombinací omítaných a režných partií s výrazným (a dost neobvyklým) motivem okenních šambrán (plastické orámování oken) z červených lícovek. O rok mladší rozlehlá budova Sokola ve Sloupnici je už konstruktivistická a je výrazně ovlivněná holandským racionalismem, zejména slavnou radnicí ve městě Hilversum od Willema Marina Dudoka, jejíž projekt byl publikován v roce 1924.

Kubus sokolovny z červených neomítaných cihel má výrazný motiv horizontálních plastických pásů kolem oken, který kontrastuje s nižším - tentokrát bíle omítnutým křídlem. Vanického stavba působí i dnes velmi moderním, nadčasovým dojmem. Totéž platí i pro budovu chlapecké školy v České Třebové v Habrmanově ulici z roku 1929 (dnes základní škola).

Jde o monoblok z režného zdiva, opět s motivem kontrastního bílého omítaného schodišťového rizalitu. A do třetice červené cihly: jedeteli rychlíkem po trati z Prahy do Ostravy, míjíte poblíž nádraží v České Třebové nepřehlédnutelný blok městských sociálních bytů v Masarykově ulici (dnes domy s pečovatelskou službou), zvaný příznačně Červeňák. Pozoruhodná je zejména dvorní partie s průběžnými pavlačemi napojenými na vyvýšený schodišťový rizalit v místě ohybu ulice. Zde je zřejmá inspirace obdobně řešenou stavbou brněnského architekta Ernsta Wiesnera v moravské metropoli.
 

Projekt na Pankráckou pláň

Mimochodem, i v Brně má Vanický stavbu - bytový dům na Karáskově náměstí v Židenicích, tentokrát výjimečně omítaný. Pochází z poloviny třicátých let.

Vojtěch Vanický se zabýval také urbanismem. Spolu s Janem Sokolem a Emanuelem Hruškou - tedy svými spolužáky z Gočárovy speciálky - vypracoval soutěžní návrh regulace České Třebové. S dalším kolegou ze studií Jaroslavem Kinclem projektoval zástavbu Pankrácké pláně v Praze, samostatně navrhoval urbanismus oblasti karlínské Invalidovny (1930-1931).

Po smrti Jana Kotěry navrhl jeho památník, ani ten však nebyl proveden. Vanický byl členem Sdružení architektů a působil v redakční radě časopisu Stavitel, který Sdružení vydávalo. Publikovali v něm zejména absolventi UMPRUM a AVU. Byl také pedagogem na několika průmyslových školách.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/skoro-zapomenuty-zak-jana-kotery-vanicky-a-jeho-nadcasova-moderna-1cz-/design.aspx?c=A131225_195439_ln-bydleni_ter