Sledovaná stavba kontejnerového překladiště Metrans v České Třebové byla koncem prosince dokončena a od 7. ledna 2013 tak byl zahájen ostrý provoz celého terminálu. Toho dne přijelo do České Třebové několik kontejnerových vlaků, další zase po překládce odjely. Jeřáby začaly překládat kontejnery, ukládat na odkladná místa v areálu, další kontejnery různých velikostí a konstrukcí jsou nakládány na vagony, nebo auta, která zajišťují svoz a rozvoz k zákazníkům v regionu. Část činností spojených s terminálem vykonávají pracovníci Metransu, kteří se rychle zapracovávají v nových činnostech. Odbavení vlaků a větší část posunu je zajišťováno pracovníky ČD Carga. Většina kontejnerových vlaků v první dny provozu odvezly rovněž ČD Cargo svými lokomotivami. Ve větší míře se nyní v České Třebové v čele těchto vlaků objevují modernizované lokomotivy řady 363.5. Blízkost terminálu má vliv i pro provoz seřaďovacího nádraží, ve větší míře se v kolejišti objevují kontejnerové vozy, které se zařazují samostatně, nebo v menších skupinách do nákladních vlaků určených do stanic v celé republice i dalších zemí, kam doposud nesměřují ucelené kontejnerové vlaky. Provoz nového kontejnerového terminálu se rozjíždí a v květnu by mělo do a z České Třebové s přímým určením na terminál Metrans směřovat 25 párů vlaků za 24 hodin. Některé vlaky budou určené na další terminály v České republice (Praha Uhřiněves, Havířov, Lípa nad Dřevnicí), další budou směřovat do zahraničí (Hamburg, Bremerhaven, Dunajská Streda apod.) Vše bude pochopitelně záviset na požadavcích zákazníků. Pro Českou Třebovou a okolí má tento terminál také přínos v další zaměstnanosti nejen na samotném terminálu, který se bude rozšiřovat, ale také pro další firmy, které mají nyní možnost využít kontejnerovou přepravu. Tato přeprava se stále vyvíjí a rozšiřuje a doprava na delší vzdálenosti po železnici v kontejnerech má budoucnost. Již dnešní nabídka různých typů kontejnerů uspokojuje stále větší množství přepravců a je univerzální. Existují nejen obyčejné kontejnery, ale také kontejnery chladicí, na kapalné i sypké zboží, rozměrnější zboží apod.                                                        Pavel Stejskal
 
 
Obr. 01:               Pohled na terminál z pohledu strojvedoucího ještě před ostrým provozem.
Obr. 02:               Lokomotiva ČDC na terminálu koncem minulého roku při poznání nového pracoviště pro pracovníky ČDC.
Obr. 03:               Lokomotiva ČDC 363.514 v odjezdové skupině Č. Třebové v čele kontejnerového vlaku do Prahy Uhřiněvsi.
Obr. 04:  Lokomotiva 363.015 v reklamním nátěru ČDC připravena k odjezdu s kontejnerovým vlakem v husté chumelenici v České Třebové.
Obr. s titulkem nahoře: Pohled na nádraží v České Třebové se od 7. 1. 2013 změnil. Větší část vlaků zde nyní bude kontejnerových směřujících z nebo na terminál Metrans.